Μενού

Φόρμα Σύνδεσης  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Όλοι, λίγο ή πολύ, έχουμε πάει σε καρναβάλια. Ότι έκαναν οι άλλοι τα κάναμε και εμείς. Μεταμφιεζόμασταν, πειράζαμε, πίναμε, γλεντούσαμε  και χορεύαμε γιατί αυτά επέβαλλε το καθιερωμένο σχεδόν παγκόσμια έθιμο και επί πλέον γιατί αυτά μας έδιναν κάποια έστω πρόσκαιρη χαρά.
Ας εστιάσουμε όμως λίγο σ’ αυτόν τον τρόπο χαράς. Όλοι ή οι περισσότεροι μεταμφιέζονται. Οι άνδρες ντύνονται γυναίκες και το αντίθετο. Στις μάσκες προσώπων βλέπουμε μορφές ζώων, μάγισσες, ‘σατανάδες’ και διάφορες άλλες μορφές που προκαλούν γέλιο, ειρωνεία ή τρόμο. Κυρίαρχα στοιχεία σε όλες τις καρναβαλικές εκδηλώσεις ανά τον κόσμο είναι η πολύ βωμολοχία , εικόνες  και λέξεις με σεξουαλικά μηνύματα, άσεμνες ενδυμασίες, οι ειρωνείες και τα πειράγματα. Όλα αυτά φαίνονται «ωραία» στα μάτια  και τα αυτιά των ανθρώπων και στα πλαίσια του εθίμου έχουν γίνει αποδεκτά από την μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων. Βέβαια σε αρκετές περιπτώσεις, κυρίως στην χώρα μας, οι καρναβαλικές εκδηλώσεις συνοδεύονται και από άλλα έθιμα όπως η παρασκευή ορισμένων φαγητών, οι παραδοσιακοί χοροί και τα τραγούδια, το άναμμα φωτιών κ.ά. που δεν χαρακτηρίζονται από τα προηγούμενα άσχημα στοιχεία.
  Όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα καρναβάλια έχουν τις ρίζες τους στα Σατουρνάλια (Κρόνια Όργια), στις Διονυσιακές λατρείες και στα Ελευσίνια Μυστήρια που όλα προέρχονται από ειδωλολατρικές λατρείες. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζει ο κάθε άνθρωπος που αποκαλεί τον εαυτό του Χριστιανό ότι συμμετέχει σε μια εορτή με ειδωλολατρικές ρίζες. Είναι σωστό χάρη του εθίμου, να παίζουμε τζόγο την πρωτοχρονιά και να λέμε ψέματα την πρωταπριλιά; Είναι σωστό χάρη του εθίμου, όχι μόνο να μη μας ενοχλούν καθόλου οι βωμολοχίες ή τα σεξουαλικά μηνύματα των ανθρώπων αλλά να μας χαροποιούν;
Αν βαδίζουμε σύμφωνα με αυτά τα έθιμα τότε μπορεί να έχουμε το όνομα ‘Χριστιανός’ αλλά ο Χριστός δεν κατοικεί μέσα  στην καρδιά μας. Άλλωστε ο απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτες επιστολή, (κεφ. ε΄εδαφ.21)  μας λέει για τα έργα της σαρκός και αναφέρει  μεταξύ των άλλων την λέξη ‘κώμοι’. Οι κύριες ερμηνείες της λέξης ‘κώμος’  είναι ΄μεγάλο γλέντι με μουσική και χορό που κατέληγε σε παρέλαση των συμμετεχόντων στους δρόμους, φορώντας στέμματα στα κεφάλια τους και κρατώντας αναμμένες δάδες στα χέρια τους’, όπως και ‘πομπή προς τιμή των θεών, ιδίως του Διόνυσου’.
Επί πλέον, αν έχουμε την ειλικρίνεια θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι όχι μόνο πραγματική χαρά δεν μπορεί να προέρχεται από τέτοιες καταστάσεις αλλά ότι πολλές φορές αυτές οδηγούν σε παρεξηγήσεις, μεθύσια, ατυχήματα και ασέλγειες, που έχουν με τη σειρά τους άσχημες συνέπειες.
Αν θέλουμε λοιπόν να μη έχουμε μόνο το όνομα ‘Χριστιανός’ άλλα ο Χριστός να κατοικεί μέσα  στην καρδιά μας, ας ανταποκριθούμε στην πρόσκλησή Του, που μας λέει: ‘ Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού.(Αποκ. γ΄20΄)’ και ας ανοίξουμε σ’ Αυτόν την πόρτα της καρδιάς μας.
Τότε ο Ιησούς Χριστός θα μπει, θα καθαρίσει την καρδιά μας με το Άγιο αίμα Του και θα την κάνει νέα.
Τότε θα επιποθήσουμε ως νεογέννητα βρέφη το λογικό άδολο γάλα, που είναι ο Λόγος του Θεού, για να αυξηθούμε  πνευματικά με αυτόν.
 Τότε θα εννοήσουμε και θα  εφαρμόσουμε την προτροπή του Αποστόλου Πέτρου: Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών κατά σάρκα, οπλίσθητε και σεις το αυτό φρόνημα, διότι ο παθών κατά σάρκα έπαυσεν από της αμαρτίας,  διά να ζήσητε τον εν σαρκί επίλοιπον χρόνον, ουχί πλέον εν ταις επιθυμίαις των ανθρώπων, αλλ' εν τω θελήματι του Θεού.  Διότι αρκετός είναι εις ημάς ο παρελθών καιρός του βίου, ότε επράξαμεν το θέλημα των εθνών, περιπατήσαντες εν ασελγείαις, επιθυμίαις, οινοποσίαις, κώμοις, συμποσίοις και αθεμίτοις ειδωλολατρείαις· και διά τούτο παραξενεύονται ότι σεις δεν συντρέχετε με αυτούς εις την αυτήν εκχείλισιν της ασωτίας, και σας βλασφημούσιν· ( Α΄ Επιστολή Πέτρου δ΄ 1-4 )
Εφόσον  λοιπόν ο Λόγος του Θεού μας αναφέρει ότι πρέπει να απέχουμε από τέτοιου είδους εορτές, ως Χριστιανοί ας απέχουμε, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Αμήν

 

Από την Καινή Διαθήκη μαθαίνουμε για την βάπτιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ή Πρόδρομο όπως ονομάζεται. Ειδικότερα, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο 3ο κεφάλαιο  και εδάφια 13 μέχρι 17, βλέπουμε τον Κύριο να έρχεται από την Ναζαρέτ προς τον Ιωάννη, να βαπτιστεί στον Ιορδάνη ποταμό. Όμως ο Ιωάννης Tον εμπόδιζε, επειδή Του έλεγε πως ο ίδιος έχει ανάγκη να βαπτιστεί από Αυτόν και όχι αυτός να Τον βαπτίσει. Ο Κύριός μας του είπε : «άφες τώρα, διότι ούτω είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην» και τότε ο Ιωάννης Τον βάπτισε. Μόλις σηκώθηκε από το νερό ο Κύριος, αμέσως άνοιξαν οι ουρανοί και ήλθε το Άγιο Πνεύμα, με μορφή περιστεριού και κάθισε πάνω στον Κύριο και αμέσως ακούστηκε  η φωνή του Πατέρα να λέει : «Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην ».
   Με την φωνή του Πατέρα, την παρουσία του Υιού και την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος έχουμε μια πλήρη εικόνα του Τριαδικού Θεού – τρία πρόσωπα αλλά ένας Θεός (Α΄ Ιωάννου, ε΄:7) και αυτή η παρουσία του  Τριαδικού Θεού  αποδίδεται ως ‘Άγια Θεοφάνεια’. Γιατί άραγε ο Πατέρας Θεός αποκαλύπτεται μαζί με το Άγιο Πνεύμα στην βάπτιση του Ιησού; Αρχικά γίνεται γνωστό ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Επί πλέον, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, διαβάζουμε ότι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος δεν γνώριζε τον Ιησού σαν Υιό Θεού, αλλά ο Θεός του είχε πει πως σε αυτόν που θα δει να  κατεβεί και να καθίσει επάνω του το Πνεύμα, αυτός είναι που θα βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Τότε, αφού είδε, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος μαρτύρησε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Δηλαδή γίνεται γνωστό ότι ο Ιησούς Χριστός εκτός από Υιός Θεού είναι Αυτός που βαπτίζει με το Άγιο Πνεύμα (Ιωάννης, α΄:32-34). Τέλος αναφέρουμε ότι η βάπτιση είναι ένα σημαντικό γεγονός, που ο Ιησούς την κάνει, όχι για τη συγχώρεση δικών Του αμαρτιών μιας και Αυτός ήταν αναμάρτητος, αλλά όπως ο ίδιος είπε, για να εκπληρώσει το θέλημα του Πατέρα Θεού στη ζωή Του. Ο ίδιος ο Ιωάννης όταν είδε τον Κύριο Ιησού Χριστό να έρχεται σ’ αυτόν είπε: ‘Ιδού ο Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου’. Ο Κύριος πάνω στον σταυρό του Γολγοθά έχυσε το άγιο αίμα Του και πλήρωσε για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Αυτό που ζητάει από εμάς είναι να πιστέψουμε στο λυτρωτικό Του έργο, να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας και μετά με προσωπική απόφαση και ομολογία να βαπτιστούμε στο νερό, στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ‘εις άφεσιν αμαρτιών’.     
Για του ‘λόγου το αληθές’ αναφέρουμε μερικά σχετικά εδάφια:
 1. Και προσελθών ο Ιησούς, ελάλησε προς αυτούς, λέγων• Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης.  Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς• και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν.  (Ματθαίος, κη΄:18,19,20)
 2.Και είπε προς αυτούς• Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν. Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή. (Μάρκος, ιστ΄:15,16)
 3. Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνυξιν η καρδία αυτών, και είπον προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους• Τι πρέπει να κάμωμεν, άνδρες αδελφοί; Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς• Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών. (Πράξεις, β΄:37,38,39)
 Επίσης αναφέρουμε και το άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως : ‘Ομολογώ έν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών’.
 Θεοφάνεια σημαίνει φανέρωση του Θεού. Βέβαια μπορεί κάποιος να ρωτήσει: Φανερώνεται σήμερα ο Θεός; Την απάντηση την δίνει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός : «Εάν με αγαπάτε, τας εντολάς μου φυλάξατε.Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα, και θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, διά να μένη μεθ' υμών εις τον αιώνα, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβη, διότι δεν βλέπει αυτό ουδέ γνωρίζει αυτό• σεις όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει μεθ' υμών και εν υμίν θέλει είσθαι. Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς• έρχομαι προς εσάς. Έτι ολίγον και ο κόσμος πλέον δεν με βλέπει, σεις όμως με βλέπετε, διότι εγώ ζω και σεις θέλετε ζη. Εν εκείνη τη ημέρα σεις θέλετε γνωρίσει, ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί μου και σεις εν εμοί και εγώ εν υμίν. Ο έχων τας εντολάς μου και φυλάττων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με• ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθή υπό του Πατρός μου, και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμαυτόν εις αυτόν…Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει, και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλομεν ελθεί, και εν αυτώ θέλομεν κατοικήσει»(Ιωάννης, ιδ΄:15-21,23). Από αυτά τα λόγια του Κυρίου μας φαίνεται καθαρά ότι και φανερώνεται ο Τριαδικός Θεός και κατοικεί μέσα μας.
  Αγαπητέ αναγνώστη, μην χάσεις την ευκαιρία, πάρε μια Καινή Διαθήκη και κάνε μια προσωπική έρευνα για το αν αυτά που διαβάζεις είναι όντως έτσι γραμμένα στον Λόγο του Θεού. Αν βεβαιωθείς για την αλήθεια των γραφομένων, κάνε μία προσευχή και ζήτα τον Θεό να αποκαλυφθεί στη ζωή σου και αυτός θα σου φανερωθεί γιατί είναι ζωντανός και αψευδής. Αμήν!

 
Περισσότερα Άρθρα...

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα292
mod_vvisit_counterΕχτές448
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα1256
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα5153
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα19729
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα29717
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες2776170

We have: 4 guests online
Η IP: 34.239.152.207
 , 
Σήμερα : Μαρ 21, 2023