Μενού

Φόρμα Σύνδεσης  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

 Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή του Χριστιανισμού. Αυτό επειδή ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε την τρίτη ημέρα μετά τον θάνατό Του (ως άνθρωπος), βάζοντας ένα τέλος στον αιώνιο θάνατο που ήταν καταδικασμένος ο άνθρωπος. Με τη σταυρική Του θυσία ο Κύριός πλήρωσε με το Άγιό Του αίμα για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων που θα πιστέψουν σ’ Αυτόν και θα Του ζητήσουν να τους συγχωρέσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατά χάρη σωτηρίας αποτελεί η περίπτωση του ενός από τους δύο ληστές που είχαν σταυρωθεί μαζί με τον Κύριο.  Ο Χριστός, με την ανάστασή Του, έγινε ο πρωτότοκος εκ των νεκρών (Κολοσσαείς, α΄:18) και ή απαρχή των κεκοιμημένων (Α΄Κορινθίους, ιε΄:20). Στην ανάσταση του Κυρίου μας, στηρίζεται ολόκληρη η χριστιανική πίστη επειδή αποτελεί την απόδειξη ότι ο Κύριος ήταν αναμάρτητος. Αν είχε  αμαρτία ο θάνατος θα είχε εξουσία επάνω Του και ο Πατέρας Θεός δεν θα μπορούσε να Τον αναστήσει μιας και ο μισθός της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Αναφέρουμε μερικά σχετικά εδάφια της Καινής Διαθήκης από τις επιστολές του αποστόλου Παύλου:
«Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτοις εκείνο, το οποίον και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε διά τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς,και ότι ετάφη, και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν κατά τας γραφάς, και ότι εφάνη εις τον Κηφάν, έπειτα εις τους δώδεκα…… τελευταίον δε πάντων εφάνη και εις εμέ ως εις έκτρωμα. Διότι εγώ είμαι ο ελάχιστος των αποστόλων, όστις δεν είμαι άξιος να ονομάζωμαι απόστολος, διότι κατεδίωξα την εκκλησίαν του Θεού……  Εάν δε ο Χριστός κηρύττηται ότι ανέστη εκ νεκρών, πως τινές μεταξύ σας λέγουσιν ότι ανάστασις νεκρών δεν είναι;  Και εάν ανάστασις νεκρών δεν ήναι, ουδ' ο Χριστός ανέστη ……  αλλ' εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ματαία η πίστις σας έτι είσθε εν ταις αμαρτίαις υμών.» (Α΄Κορ. ιε΄: 3,4,5,8,9,12,13,17).
«διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν έκαμεν υπέρ ημών αμαρτίαν, διά να γείνωμεν ημείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. » (Β΄Κορ. ε΄:21)
  Όσο αφορά τον όρο Πάσχα, στην Αγία Γραφή αναφέρεται πρώτη φορά στο βιβλίο της Εξόδου στο εδάφιο 11 του 12ου κεφαλαίου. Σαν λέξη έχει διάφορες ερμηνείες, η βιβλική της όμως ερμηνεία είναι: προσπέρασμα.Για την κατανόηση της λέξης αναφέρουμε περιληπτικά τα σχετικά γεγονότα:
Ο Θεός είχε αποστείλει τον Μωυσή να βγάλει τον λαό από την γη της Αιγύπτου. Ο Βασιλιάς της Αιγύπτου Φαραώ δεν ήθελε να αφήσει τον λαό  να φύγει, παρ’ όλες τις θεομηνίες  που ο Θεός επέφερε στο λαό της Αιγύπτου. Έτσι, ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή και τον Ααρών τον αδερφό του να αναγγείλει στο λαό Ισραήλ κάτι καινούριο. Στις 10 του μήνα που διένυαν  να διαλέξει κάθε οικογένεια του Ισραήλ ένα υγιές αρσενικό αρνί ενός έτους και στις 14 του ίδιου μήνα να το σφάξουν προς το βράδυ και από το αίμα του να «βάψουν» τους δυο παραστάτες και το ανώφλι κάθε πόρτας όλων των σπιτιών. Το αρνί, βάσει εντολής του Κυρίου, έπρεπε να ψηθεί και να φαγωθεί με άζυμα και με πικρά χόρτα και ότι περίσσευε  το πρωί να καιόταν. Μάλιστα έπρεπε να είναι έτοιμοι για αναχώρηση, ζωσμένοι τη μέση τους, έχοντας φορέσει τα παπούτσια τους και κρατώντας την ράβδο τους στα χέρια τους. Έπρεπε να το φάνε γρήγορα. Ο λόγος ήταν ότι ο Κύριος για να κάμψει την αντίσταση του Φαραώ, αποφάσισε να εξολοθρεύσει κάθε πρωτότοκο στην Αίγυπτο, από ανθρώπου έως και ζώου. Μόνο όσοι είχαν «βάψει» με το αίμα του αρνιού τους δυο παραστάτες και το ανώφλι της πόρτας τους θα ήταν γι’ αυτούς σημείο ώστε ο άγγελος να προσπερνούσε το σπίτι τους και να μην τους συνέβαινε το κακό. Έτσι και έγινε, κάθε πρωτότοκο στην Αίγυπτο πέθανε, από ανθρώπου μέχρι ζώου και ο Φαραώ παρακάλεσε  τον Μωυσή και τον Ααρών να πάρουν το λαό και να φύγουν. Ο λαός ζήτησε από τους Αιγυπτίους σκεύη χρυσά, αργυρά και πολλά ρούχα. Αργότερα, επακολούθησε η έξοδος από την Ερυθρά Θάλασσα.
 Το Πάσχα παρέμεινε ως εορτή που θύμιζε στους Εβραίους αυτές τις ενέργειες του Κυρίου και κυρίως το προσπέρασμα του αγγέλου από τα σπίτια των Ισραηλιτών που είχαν στις πόρτες τους το αίμα  από το σφαγμένο αρνί. Αυτό φαίνεται καθαρά στα επόμενα εδάφια :   Και όταν εισέλθητε εις την γην, την οποίαν ο Κύριος θέλει σας δώσει καθώς ελάλησε, θέλετε φυλάξει την λατρείαν ταύτην.  Και όταν σας λέγωσιν οι υιοί σας, Τι σημαίνει εις εσάς η λατρεία αύτη; θέλετε αποκρίνεσθαι, Τούτο είναι θυσία του πάσχα εις τον Κύριον, διότι παρέτρεξε τας οικίας των υιών Ισραήλ εν Αιγύπτω, ότε επάταξε τους Αιγυπτίους και έσωσε τας οικίας ημών. (Έξοδος ιβ΄: 25-27)
Σήμερα, το Πάσχα στην Ελλάδα γιορτάζεται σ’ όλη τη χώρα με ιδιαίτερη λαμπρότητα και πολλές παραδόσεις. Πρώτα προηγείται η Σαρακοστή, δηλαδή 40 ημέρες νηστείας μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, οπότε οι περισσότεροι πιστοί μεταλαμβάνουν. Βάφονται κόκκινα αυγά, ψήνονται τσουρέκια και κουλούρια, ετοιμάζεται η μαγειρίτσα και το αρνί για ψήσιμο. Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου γίνεται η πρώτη ανάσταση που σε πολλά μέρη συνοδεύεται με ρίψη βεγγαλικών, κροτίδων και φωτοβολίδων. Το πρωί της Κυριακής του Πάσχα γίνεται η λειτουργία της Δεύτερης Ανάστασης  και ακολουθούν σε όλη την χώρα πολλές εορταστικές και χορευτικές εκδηλώσεις με ανταλλαγή ευχών, τσούγκρισμα αυγών κ.ά. Όμως, όπως πολλοί ομολογούν με λόγια και έργα, εορτάζουν χωρίς να πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού.  Είναι σωστό όμως να εορτάζουμε έτσι τυπικά, να λέμε «Χριστός Ανέστη», χωρίς να έχουμε γνωρίσει τον ίδιο τον Ιησού Χριστό ώστε να έχουμε προσωπική μαρτυρία ότι είναι αναστημένος;
Καλό και ευπρόσδεκτο είναι ενώπιον του Θεού οι Χριστιανοί να εορτάζουν το Χριστιανικό Πάσχα. Ο απόστολός Παύλος μας προτρέπει δια Πνεύματος Αγίου:   «Καθαρίσθητε λοιπόν από της παλαιάς ζύμης, διά να ήσθε νέον φύραμα, καθώς είσθε άζυμοι. Διότι το πάσχα ημών εθυσιάσθη υπέρ ημών, ο Χριστός ώστε ας εορτάζωμεν ουχί με ζύμην παλαιάν, ουδέ με ζύμην κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρινείας και αληθείας» (Α΄Κορινθίους, ε΄:7,8).
Ο αμνός του Θεού που σήκωσε την αμαρτία όλου του κόσμου είναι ο Υιός Του, ο Ιησούς Χριστός. Πάνω στο σταυρό του Γολγοθά έχυσε το Άγιο αίμα Του ‘εις άφεσιν αμαρτιών’. Έτσι όποιος μετανοήσει και επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, όπως ο ένας από τους δύο ληστές, σώζεται. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός αφαιρεί με το αίμα Του, τις αμαρτίες  του μετανοημένου πιστού ανθρώπου και έτσι φεύγει η οργή του Θεού από τον άνθρωπο μιας και ‘οι παραστάτες και το κατώφλι της οικίας’ του είναι βαμμένοι  με  το αίμα του αμνού του Θεού, του  Ιησού Χριστού.
Αγαπητέ φίλε, ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος. Αν δεν έχεις ακόμη ζητήσει, ζήτα σήμερα τον Χριστό στη ζωή σου, να Τον γνωρίσεις σαν προσωπικό σου Σωτήρα και να εορτάζεις ουσιαστικά το Πάσχα έχοντας προσωπική μαρτυρία για την ανάστασή Του. Ο Χριστός πέθανε για να μας λυτρώσει από τον αιώνιο θάνατο και αναστήθηκε πρώτος για να αναστηθούμε και εμείς ώστε να είμαστε μαζί Του στην ουράνια Βασιλεία.    Ο Ιησούς είναι που αφαιρεί κάθε μέρα τις αμαρτίες μας με το αίμα Του το Άγιο, εφόσον Του το ζητήσουμε και μας δίνει τη δύναμη να κάνουμε τις εντολές Του. Έτσι  θα μεταλαμβάνουμε άξια του Σώματος και του Αίματός Του, όπως μας παρήγγειλε να κάνουμε σε ανάμνηση της θυσίας Του. Αμήν!

 

Όσοι  Χριστιανοί ασχολούνται ενσυνείδητα με τα πράγματα του Θεού, ενδιαφέρονται να  γνωρίσουν το θέλημα του Κυρίου και έχουν ως πρώτο σκοπό να μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Βέβαια για να γίνει ο κάθε άνθρωπος συνειδητός Χριστιανός πρέπει να μετανοήσει ειλικρινά για τις αμαρτίες του και να πιστέψει στο λυτρωτικό έργο της σταύρωσης και ανάστασης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αποτέλεσμα αυτής της μετάνοιας και πίστης είναι ο άνθρωπος  να ζητήσει από τον Ιησού Χριστό να τον καθαρίσει από τις αμαρτίες του και να Τον γνωρίσει σαν προσωπικό του Σωτήρα. Τότε ο άνθρωπος ‘γεννιέται άνωθεν’, δηλαδή  «πεθαίνει» ο παλιός-κοσμικός άνθρωπος και αρχίζει να μορφώνεται ο Ιησούς   Χριστός μέσα στη καρδιά του. Στη συνέχεια πρέπει να ‘θάψει’ τον παλιό άνθρωπο δια του βαπτίσματος στο νερό, ομολογώντας ο ίδιος την πίστη του στον Χριστό όπως μας λέει ο Λόγος του Κυρίου (κατά Μάρκον ις΄ 16, Πράξεις β΄ 38 και η΄ 37, προς Ρωμαίους ς΄ 4,  κ.ά.)  και  το Σύμβολο της Πίστεως. Την αναγέννηση του Χριστιανού την εξηγεί ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στον Νικόδημο στο 3ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Από κει και πέρα βέβαια όπως συμβαίνει μετά την φυσική  γέννηση του ανθρώπου που αρχίζει ο αγώνας της σωματικής αύξησής του, έτσι και στην περίπτωση της αναγέννησης αρχίζει ο αγώνας της πνευματικής αύξησης έτσι ώστε ο Ιησούς Χριστός να μορφωθεί στην καρδιά του αναγεννημένου Χριστιανού. 
Ο Πατέρας Θεός, έχει φροντίσει για την   πνευματική  αύξηση  των παιδιών Του. Στην επιστολή προς  Εφεσίους στο τέταρτο κεφάλαιο διαβάζουμε : « 11 Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους,12 προς την τελειοποίησιν των αγίων, διά το έργον της διακονίας, διά την οικοδομήν του σώματος του Χριστού, 13 εωσού καταντήσωμεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, 14 διά να μη ήμεθα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον της διδασκαλίας, διά της δολιότητος των ανθρώπων, διά της πανουργίας εις το μεθοδεύεσθαι την πλάνην,15 αλλά αληθεύοντες εις την αγάπην να αυξήσωμεν εις αυτόν κατά πάντα, όστις είναι η κεφαλή, ο Χριστός, 16 εξ ου παν το σώμα συναρμολογούμενον και συνδεόμενον διά πάσης συναφείας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογον ενέργειαν ενός εκάστου μέρους κάμνει την αύξησιν του σώματος προς οικοδομήν εαυτού εν αγάπη.  »
Δηλαδή  ο Θεός σαν καλός Πατέρας έχει κάνει το μέρος Του. Δική μας ευθύνη είναι να εκτιμήσουμε αυτά που μας έδωσε και να πιστέψουμε στον Λόγο Του ώστε να αυξηθούμε πνευματικά, να αγωνιστούμε τον καλό αγώνα και να διατηρήσουμε την πίστη μέχρι τέλους χωρίς να αποκάμουμε.
Ο Λόγος του Κυρίου  μας γνωστοποιεί σαν μεγάλο κίνδυνο στην επίτευξη αυτού του σκοπού, την οκνηρία και την  νωθρότητα.
Στην προς Εβραίους επιστολή, στο έκτο κεφάλαιο, διαβάζουμε: « 9 Περί υμών δε, αν και λαλώμεν ούτως, αγαπητοί, είμεθα πεπεισμένοι ότι έχετε τα καλλίτερα και συνεχόμενα με την σωτηρίαν.10 Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός, ώστε να λησμονήση το έργον σας και τον κόπον της αγάπης, την οποίαν εδείξατε εις το όνομα αυτού, υπηρετήσαντες τους αγίους και υπηρετούντες.11 Επιθυμούμεν δε να δεικνύη έκαστος υμών την αυτήν σπουδήν προς την πληροφορίαν της ελπίδος μέχρι τέλους,12 διά να μη γείνητε νωθροί, αλλά μιμηταί των διά πίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας. » 
Επίσης διαβάζουμε και στο βιβλίο των Παροιμιών (ς΄ 9-11), « Έως πότε θέλεις κοιμάσθαι, οκνηρέ; Πότε θέλεις σηκωθεί εκ του ύπνου σου; Ολίγος ύπνος, ολίγος νυσταγμός, ολίγη συμπλοκή των χειρών εις τον ύπνον∙ έπειτα η πτωχεία σου έρχεται ως ταχυδρόμος, και η ένδειά σου ως ανήρ ένοπλος. »  Σ’ αυτή την παροιμία ο Σολομώντας αναφέρεται σε έναν οκνηρό άνθρωπο, δηλαδή σε έναν τεμπέλη που δεν θέλει να εργάζεται και του αρέσει ο «ύπνος». Αυτή η νωθρότητά του έχει ένα «σύμπτωμα» σοβαρό, τον «πνευματικό του ύπνο». Και αυτός ο… ύπνος, δεν έρχεται από μόνος  του,  αλλά  είναι   αποτέλεσμα  αποχής  από τα  έργα του Θεού. Αλλά τι είναι ο «πνευματικός ύπνος»; Ο πνευματικός ύπνος, στην χριστιανική ζωή, είναι μια κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος βρίσκεται σε «πνευματική φτώχεια», δηλαδή δεν είναι γεμάτος ή έχει σβήσει το Άγιο Πνεύμα μέσα του. Ο χριστιανός που είναι πληρωμένος από Άγιο Πνεύμα έχει όλο τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου που είναι : αγάπη, χαρά ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα και εγκράτεια (Γαλάτες ε΄ 22). Οπότε χωρίς Άγιο Πνεύμα λείπουν όλα τα παραπάνω. Ποιες είναι οι αιτίες του «πνευματικού ύπνου»; Πρώτη αιτία, η επανάπαυση, δηλαδή δεν διαβάζει ο χριστιανός την Καινή Διαθήκη και δεν προσεύχεται, οπότε δεν έχει χριστιανικά έργα και παρ’ όλα αυτά μένει ικανοποιημένος  με τον εαυτό του.
Άμεσος κίνδυνος από αυτή την κατάσταση είναι ο πειρασμός από τον εχθρό της ψυχής μας, τον διάβολο, καθώς είπε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στους μαθητές του: «Αγρυπνείτε και να προσεύχεστε για να μην πέσετε σε πειρασμό, το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως ασθενής» (Ματθαίος  κς΄ 41). Δεύτερη αιτία πνευματικού ύπνου είναι οι μέριμνες της ζωής μας, δηλαδή επαγγελματικές υποχρεώσεις, δουλειές του σπιτιού, τα μαθήματα του μαθητή κ.ά., εάν όλα αυτά τα υπερεκτιμούμε περισσότερο από τον Θεό. Άλλωστε προειδοποίησε ο Κύριος τους μαθητές λέγοντας τους: «Προσέχετε δε εις εαυτούς μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από κραιπάλης, και μέθης και μεριμνών βιοτικών και επέλθη αιφνίδιος εφ υμάς η Ημέρα εκείνη» Λουκάς, κα΄:34. Άρα, στον πνευματικό ύπνο συνηγορούν και η κραιπάλη και η μέθη. Επίσης, στην παραβολή των καλεσμένων σε δείπνο ενός ανθρώπου, αναφέρει ο Λόγος ότι κάποιοι αρνήθηκαν την πρόσκληση λέγοντας ο πρώτος αγρό αγόρασα, ο δεύτερος αγόρασα πέντε ζεύγη βόδια και ένας τρίτος, γυναίκα παντρεύτηκα(Λουκάς, ιδ΄16-20). Κάποια πράγματα για αυτούς είναι πιο πάνω από την πρόσκληση της σωτηρίας της ψυχής τους. Ένα άσχημο παράδειγμα δούλου είναι αυτός που είναι πονηρός και οκνηρός (Ματθαίος, κε΄:26) ο οποίος έκρυψε το τάλαντο που του έδωσε ο κύριός του να το εργαστεί και να το αυξήσει και ο κύριός του από τα λόγια που είπε τον κατέκρινε. Η νωθρότητα του χριστιανού είναι μια «ύπουλη» κατάσταση που μπορεί να μας συμβεί χωρίς να την καταλαβαίνουμε και αποτελεί αιτία αποχής από τις λειτουργίες της εκκλησίας,  από την προσευχή, από την κοινωνία μετ’ αλλήλων και από την Θεία Κοινωνία του Σώματος  και του Αίματος του Κυρίου, τα οποία είναι τα τέσσερα βασικά στοιχεία της πνευματικής αύξησης του χριστιανού (Πράξεις, β΄:42) . Απέχοντας από αυτά, ο χριστιανός παύει να είναι… χριστιανός, και τελικά, αν δεν επιστρέψει, κινδυνεύει να  χάσει την ψυχή του.
 Ποια είναι λοιπόν η θεραπεία της νωθρότητας εφόσον μας συμβεί;
 Μπορούμε να την «δώσουμε» στον Κύριο, εξομολογούμενοι σ’ Αυτόν ότι είμαστε ελλιπείς θέλησης είτε στο να διαβάζουμε το Λόγο Του, είτε στο να προσευχόμαστε και να πράττουμε  το θέλημά Του. Αν δηλαδή διακρίνουμε στον εαυτό μας πνευματική οκνηρία, να μην συνεχίζουμε να  δίνουμε τόπο στον πονηρό, αλλά να μετανοήσουμε, να εκζητήσουμε ένθερμα τον Κύριο και αυτός θα μας βοηθήσει. Αμήν!

 
Περισσότερα Άρθρα...

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα425
mod_vvisit_counterΕχτές448
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα1389
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα5153
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα19862
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα29717
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες2776303

We have: 24 guests, 2 bots online
Η IP: 34.239.152.207
 , 
Σήμερα : Μαρ 21, 2023