Μενού

Φόρμα Σύνδεσης  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

«Προ πάντων δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπην∙ διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών» (Α΄ Πέτρου,δ΄:8).


Ο Θεός είναι αγάπη, όπως διαβάζουμε μέσα στο Ευαγγέλιο (Α΄ Ιωάννου,δ΄:8) και σαν καλός Πατέρας θέλει και τα παιδιά Του να έχουν όμοια χαρακτηριστικά με Αυτόν και να του μοιάσουν, βασικά στο κύριο χαρακτηριστικό Του, που είναι η  αγάπη. Για να γίνει αυτό, ο Υιός του Θεού, Ιησούς Χριστός,
‘δεν ενόμισεν αρπαγήν το να ήναι ίσα με τον Θεόν, αλλ' εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους,  και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού’ (Φιλιππησίους, β΄:6-8).

Έτσι ο Κύριος με τη σταυρική Του θυσία, αφενός ικανοποίησε τη δικαιοσύνη του Θεού, πληρώνοντας σαν αναμάρτητος για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων και αφετέρου φανέρωσε την αγάπη Του, δίνοντας σωτηρία και αιώνια ζωή, σε κάθε αμαρτωλό που μετανοεί και πιστεύει σ’ Αυτόν.  Βέβαια όλη η επίγεια ζωή του Κυρίου, από την αρχή της διακονίας Του μέχρι το τέλος, άρχισε και τελείωσε με την αγάπη, τόσο για τους δικούς Του ανθρώπους τους οποίους αγάπησε μέχρι τέλους (Ιωάννης, ιγ΄:1), όσο και για τους εχθρούς Του, όπως τους σταυρωτές Του, για τους οποίους προσευχήθηκε,  λέγοντας στον Πατέρα Θεό να  τους συγχωρέσει γιατί δεν γνώριζαν τι  έκαναν (Λουκάς,κγ΄:34).

Χαρακτηριστικό γνώρισμα  όλων όσων έχουν γνωρίσει την αγάπη του Θεού, μέσω της πίστης στο λυτρωτικό έργο και της συνεπαγόμενης απ’ αυτό, ανάστασης του Ιησού Χριστού, είναι η δια του Αγίου Πνεύματος ‘άνωθεν γέννηση’, που ο Πατέρας Θεός πραγματοποιεί στον εσωτερικό τους άνθρωπο, μέσω της οποίας μπορούν να δουν τη Βασιλεία του Θεού και να κάνουν το θέλημά Του στη ζωή τους. Το θέλημα του Θεού με μία λέξη είναι ο αγιασμός, ο οποίος σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, επιτυγχάνεται δια της αγάπης (Εφεσίους,α΄:4).

Τώρα όσο αφορά το κύριο θέμα του άρθρου, ότι η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών, αναφέρουμε τα εξής: Η λέξη αμαρτία ερμηνεύεται γραφικά και σαν οφειλή-χρέος. Με βάση αυτή την ερμηνεία μπορούμε εύκολα να κατανοήσουμε ότι αυτός που αγαπάει ένθερμα, καλύπτει πλήθος οφειλών των άλλων σ’ αυτόν, δηλαδή συγχωρεί με την καρδιά του, όλους όσους αμάρτησαν σ’ αυτόν. Άλλωστε ο Κύριος Ιησούς θέτει σαν προϋπόθεση συγχώρησης των αμαρτιών-οφειλών μας προς το Θεό, την συγχώρηση εκ μέρους μας των αμαρτιών- οφειλών των άλλων σε μας. Αναφέρουμε σχετικά εδάφια του Ευαγγελίου, χρησιμοποιώντας το αρχαίο κείμενο:
«… αφες ημιν τα οφειληματα ημων ως και ημεις αφιεμεν τοις οφειλεταις ημων.. εαν γαρ αφητε τοις ανθρωποις τα παραπτωματα αυτων αφησει και υμιν ο πατηρ υμων ο ουρανιος εαν δε μη αφητε τοις ανθρωποις τα παραπτωματα αυτων ουδε ο πατηρ υμων αφησει τα παραπτωματα υμων»(Ματθαίος,ς΄:12,14)
«..τοτε προσκαλεσαμενος αυτον ο κυριος αυτου λεγει αυτω δουλε πονηρε πασαν την οφειλην εκεινην αφηκα σοι επει παρεκαλεσας με ουκ εδει και σε ελεησαι τον συνδουλον σου ως και εγω σε ηλεησα; και οργισθεις ο κυριος αυτου παρεδωκεν αυτον τοις βασανισταις εως ου αποδω παν το οφειλομενον αυτω ουτω και ο πατηρ μου ο επουρανιος ποιησει υμιν εαν μη αφητε εκαστος τω αδελφω αυτου απο των καρδιων υμων τα παραπτωματα αυτων» (Ματθαίος,ιη΄:32-35)

Από αυτά τα εδάφια, λαμβάνοντας υπόψη και την διευκρίνιση του Κυρίου, ‘εαν τας εντολας μου τηρησητε μενειτε εν τη αγαπη μου καθως εγω τας εντολας του πατρος μου τετηρηκα και μενω αυτου εν τη αγαπη’ (Ιωάννης, ιε΄:10), εύκολα συμπεραίνουμε ότι το παιδί του Θεού που αγαπάει ειλικρινά τον Κύριο και σωτήρα του Χριστό, εκτελεί τις εντολές Του, βασική των οποίων είναι η αγάπη προς το πλησίον και η συγχώρηση όλων ακόμα και των εχθρών. Βέβαια καλό είναι να διευκρινίσουμε ότι επειδή η ολοκληρωμένη αγάπη προς τον πλησίον, ενδιαφέρεται εκτός από τη συγχώρησή του και για την πνευματική του αποκατάσταση, είναι σημαντικό σε περίπτωση αμαρτιών που αποδεικνύουν σοβαρή πνευματική ασθένεια του πλησίον μας, να εφαρμόζεται η διαδικασία που έχει ορίσει ο ίδιος ο Κύριος (Ματθαίος,ιη΄:15-18).

Επίσης είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η ειλικρινής αγάπη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος (Γαλάτας,ε΄22,23) και έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: «Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί∙ η αγάπη δεν φθονεί∙ η αγάπη δεν αυθαδιάζει, δεν επαίρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακόν∙ δεν χαίρει εις την αδικίαν, συγχαίρει δε εις την αλήθειαν. Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει∙» (Α΄ Κορινθίους, ιγ΄:4-8).

Αναφέρουμε κάποια σχόλια σχετικά με την επίδραση αυτών των χαρακτηριστικών  στη συγχώρηση των αμαρτιών όσων ενεργούν εναντίον μας και εναντίον των αγαπητών μας προσώπων.
Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί. Μακρόθυμος και αγαθοποιός είναι αυτός που δείχνει ανοχή, κάνει έλεος, πράττει το καλό και δεν κρατά κακία, άρα συγχωρεί αυτούς που αμαρτάνουν σε βάρος του.

Η αγάπη δεν φθονεί, δεν αυθαδιάζει, δεν επαίρεται. Ο φθόνος, η αυθάδεια και η έπαρση περιέχουν κακία, αλαζονεία και υπερηφάνεια και συνεπώς δεν συνάδουν με τη συγχώρηση των αμαρτιών όσων μας φταίνε.

Η αγάπη δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής δεν παροξύνεται. Επίσης αυτός που συμπεριφέρεται άσεμνα και με απρέπεια, ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του και οργίζεται έντονα, δεν έχει τη διάθεση να συγχωρήσει άλλους.

Η αγάπη δεν διαλογίζεται το κακό, δεν χαίρει εις την αδικίαν, συγχαίρει δε εις την αλήθεια. Ο άνθρωπός που έχει την αγάπη του Θεού, δεν θέλει το κακό του πλησίον του, αλλά λυπάται όταν αδικείται και χαίρεται μαζί του όταν αποκαλύπτεται η αδικία και αποκαθίσταται η αλήθεια. Αν συμβαίνει αυτό είναι βέβαιο ότι θα τον συγχωρήσει, όταν αμαρτήσει σε βάρος του.

Η αγάπη πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Το παιδί του Θεού που ανέχεται και υπομένει όλα τα λάθη και τις ιδιοτροπίες του  εν Χριστώ αδελφού του, εξυπακούεται ότι θα τον συγχωρήσει με την καρδιά του, όταν του δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα, γιατί επιπλέον πιστεύει ότι αυτό είναι το  θέλημα του Θεού  (Εφεσίους, δ΄:2, Κολοσσαείς,γ΄:13) και ελπίζει  στην ενέργεια του Πατέρα Θεού προς επίλυση του προβλήματος.

Συνοψίζοντας λέμε ότι επειδή η αγάπη του Θεού ουδέποτε εκπίπτει, και εφόσον υπομείνουμε έως τέλους, θα την απολαμβάνουμε αιώνια στη Βασιλεία των Ουρανών, ας φροντίζουμε με επιμέλεια από τώρα και όσο ονομάζεται το σήμερα, να αγαπάμε τους πλησίον μας αλλά και τους εχθρούς μας, συγχωρώντας κάθε αμαρτωλή τους πράξη που ενεργούν σε βάρος μας. Τότε θα κάνουμε το θέλημα του Πατέρα Θεού και θα  μοιάζουμε όλο και περισσότερο στον Κύριο μας Ιησού Χριστό, γιατί όπως Εκείνος, όταν μετανοήσαμε και Τον επικαλεστήκαμε, συγχώρεσε τις αμαρτίες μας και δεν τις θυμάται πλέον, το ίδιο κάνουμε και εμείς. Αμήν!

 


«Η επιείκειά σας ας γείνη γνωστή εις πάντας τους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον» (Φιλιππησίους, δ΄:5).
«Λέγει ο μαρτυρών ταύτα, Ναι, έρχομαι ταχέως. Αμήν. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού»  (Αποκάλυψις,κβ΄:20).

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, λίγο πριν το τέλος της επίγειας ζωής Του,  έδωσε υπόσχεση στους μαθητές Του λέγοντας, ‘Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα• ει δε μη, ήθελον σας ειπεί• υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον• και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ’ (Ιωάννης,ιδ΄:2,3). Συνεπώς ο Κύριος θα έρθει πάλι για να παραλάβει τους μαθητές και τις μαθήτριές Του, που τη στιγμή εκείνη θα Τον περιμένουν, ζώντας μια ζωή αγία και άμωμη.  Αυτό διότι στη βασιλεία του Θεού δεν χωράει κάτι που μιαίνει, αλλά όλα είναι καθαρά δια του Πατέρα Θεού που καθαρίζει με το αίμα του Υιού Του Ιησού, όποιον μετανοεί και Τον επικαλείται.

Βέβαια  για να περιμένει κάποιος τον Κύριο να τον παραλάβει στην Ουράνια Βασιλεία Του, πρέπει να προηγηθεί  η έλευση του Κυρίου στη προσωπική ζωή του. Για να συμβεί αυτό, πρέπει ο άνθρωπος να ακούσει για τον Ιησού Χριστό και το λυτρωτικό Του έργο, να πιστέψει σ’ Αυτόν και να Τον επικαλεστεί ώστε να τον ελευθερώσει από τα πάθη του και να τον καθαρίσει από τις αμαρτίες του. Μ’ αυτές τις προϋποθέσεις ο Πατέρας Θεός αναγεννάει τον άνθρωπο και του δίνει μία νέα πνευματική καρδιά και νέο πνεύμα που επιθυμεί να ζει σύμφωνα το θέλημα Του, όπως αυτό φανερώνεται στην Αγία Γραφή, με τελικό σκοπό να ετοιμάσει τον άνθρωπο εδώ στη Γη, με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, ώστε να συγκατοικεί μαζί Του αιώνια στη Βασιλεία των Ουρανών.

Αυτό που μπορούμε να πούμε βασιζόμενοι στο Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι ότι αυτή η νέα  έλευση του Κυρίου για την παραλαβή των χριστιανών, δεν ταυτίζεται με το ‘πάλιν ερχόμενον μετὰ δόξης κρίναι ζώντας καὶ νεκρούς’ που σωστά το σύμβολο της πίστεως αναφέρει και αφορά την κρίση των εθνών (Ματθαίος, κε΄: 31-46, Β΄ Τιμόθεον, δ΄:1), αλλά αφορά ένα γεγονός που αναφέρεται μεταξύ των αναγεννημένων χριστιανών, σαν ‘Αρπαγή της Εκκλησίας’. Για του λόγου το αληθές, αναφέρουμε σχετικά εδάφια:

«Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος. Και καθώς αι ημέραι του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν ταις ημέραις ταις προ του κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθ’ ην ο Νώε εισήλθε εις την κιβωτόν∙ και δεν ενόησαν, εωσού ήλθεν ο κατακλυσμός, και εσήκωσε πάντας∙ ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δυο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ∙ ο εις παραλαμβάνεται, και ο εις αφίνεται. Δυο γυναίκες θέλουσιν αλέθει εν τω μύλω∙ μια παραλαμβάνεται, και μια αφίνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποία ώρα έρχεται ο Κύριος υμών» (Ματθαίος,κδ΄:36-42).
«..Σας λέγω, Εν τη νυκτί εκείνη θέλουσιν είσθαι δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφίνεται• δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει ομού, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφίνεται• δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφίνεται. Και αποκριθέντες λέγουσι προς αυτόν• Που, Κύριε; Ο δε είπε προς αυτούς• Όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουσι συναχθή οι αετοί» (Λουκάς, ιζ΄:34-37).
« Διότι τούτο σας λέγομεν δια του λόγου του Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν εις την παρουσίαν του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας∙ επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ’ ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου, και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον∙ έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν, θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα∙ και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους.» (Α΄ Θεσσαλονικείς,δ΄:15-18).

Με βάση τα προαναφερθέντα εδάφια συμπεραίνουμε ότι ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό κάποια στιγμή που μόνο ο Πατέρας Θεός ξέρει και πρώτα θα αναστηθούν οι χριστιανοί που θα έχουν πεθάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή, έχοντας τη πίστη στο Χριστό, ζωντανή μέσα στη καρδιά τους. Στη συνέχεια σε όλους τους ζώντες τη στιγμή εκείνη χριστιανούς,  που θα περιμένουν τον Κύριο όπως οι φρόνιμες παρθένες της σχετικής παραβολής (Ματθαίος, κε΄:1-13), θα γίνει μετασχηματισμός των φθαρτών σωμάτων τους  σε άφθαρτα ουράνια (Α΄Κορινθίους,ιε΄:51-53,Φιλιππησίους,γ΄:20,21) και με τα νέα σώματα θα αρπαχθούν μαζί με τους αναστημένους χριστιανούς, σε απάντηση του Κυρίου στον αέρα.

O τρόπος ζωής των ανθρώπων στις μέρες που θα συμβεί αυτό το γεγονός, θα μοιάζει με αυτόν των ημερών του Νώε πριν τον κατακλυσμό, όταν οι οι σκοποί των διαλογισμών της καρδιάς των ανθρώπων, εκτός του Νώε και της οικογένειάς του, ήταν μόνο κακία όλες τις ημέρες (Γένεσις, ς΄: 5). Αν και η κοινωνική ζωή είχε το ρυθμό της, δηλαδή οι άνθρωποι δουλεύανε, τρώγανε, πίνανε, παντρευότανε, αλλά ενώπιον του Θεού η ζωή τους ήταν γεμάτη αδικία. Ο Νώε υπάκουσε στην εντολή του Θεού και  έφτιαξε μια κιβωτό σύμφωνα με το σχέδιο που ο Θεός του είπε, μέσω της οποίας σώθηκε  αυτός, η οικογένειά του και τα περισσότερα είδη ζώων και πτηνών.


Επίσης ο Κύριος παρομοιάζει τις μέρες όταν θα έρθει να παραλάβει τους δικούς Του με τις ημέρες που ζούσε ο Λωτ στα Σόδομα (Λουκάς,ιζ΄:28-30). Και εκεί η αμαρτία είχε φτάσει στο πλήρες και μάλιστα είχε λάβει μορφή νομιμοποίησης σε όλους τους κατοίκους των Σοδόμων και Γομόρων, γι’ αυτό και ο Θεός αφού έστειλε αγγέλους και έβγαλαν τον Λωτ, τη γυναίκα του και τις δύο τους κόρες, στη συνέχεια τα κατέστρεψε. Δυστυχώς η γυναίκα του Λωτ, την οποία ο Κύριος λέει να θυμόμαστε, δεν υπάκουσε στην εντολή του Κυρίου να μη κοιτάξουν προς τα πίσω και έγινε στήλη άλατος.

Η νομιμοποίηση της αμαρτίας στο όνομα της ελευθερίας, είναι σήμερα αναμφισβήτητο γεγονός στα περισσότερα έθνη, μιας και οι περισσότεροι άνθρωποι  που έχουν τη νομοθετική εξουσία, είναι μακριά από τον Χριστό. Όμως όπως τότε ο Κύριος φύλαξε αυτούς που πίστευαν και εκτελούσαν τις εντολές Του, έτσι  και σε κάθε καιρό, όσους τον περιμένουν άγρυπνοι και δεόμενοι θα τους αξιώσει να εκφύγουν τα δεινά που πρόκειται να συμβούν και να σταθούν μπροστά Του (Λουκάς, κα΄:36). Από την άλλη πλευρά, είναι επίσης αναμφισβήτητο γεγονός των ημερών μας, αυτό που επίσης  ο Κύριος προφήτεψε, ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας Του,  θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη, προς μαρτυρία σε όλα τα έθνη πριν το τέλος (Ματθαίος,κδ΄:14).

Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι επειδή η  ταυτόχρονη εξαφάνιση εκατομμυρίων ανθρώπων, είναι αδύνατο να περάσει απαρατήρητη, οι άνθρωποι που δεν θα πιστεύουν στην αρπαγή των χριστιανών από τον Κύριο Ιησού Χριστό, θα δώσουν σαν εξήγηση, την επίθεση εξωγήινων όντων, δεδομένου ότι εδώ και αρκετά χρόνια γίνονται προσπάθειες ανίχνευσης σημάτων εξωγήινων πολιτισμών με ραδιοτηλεσκόπια.

Συνοψίζοντας λέμε ότι έχουν περάσει 2000 χρόνια περίπου που ο Κύριος παραμένει  κοντά στο Πατέρα, μεσιτεύοντας προς Αυτόν και καθαρίζοντας με το αίμα Του, εκατομμύρια ανθρώπων που στο διάβα των αιώνων μετανοούν και πιστεύουν σ’ Αυτόν. Ακόμα η ‘πόρτα’ της κατά χάρη σωτηρίας είναι ανοικτή και όσα χρόνια και να περάσουν μέχρι το νέο ερχομό Του, ο Κύριος θα είναι πλησίον και αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη όσοι Τον περιμένουμε είναι ότι ‘Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσιν αυτού, ως τινές λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλων να απολεσθώσι τινές, αλλά πάντες να έλθωσιν εις μετάνοιαν’ ( Β΄ Πέτρου, γ΄:9).

Ο Κύριος ότι έχει υποσχεθεί  θα το κάνει σίγουρα, αλλά το ζητούμενο είναι εμείς να συνεχίσουμε να πιστεύουμε σε Αυτόν και στα λόγια Του και να έχουμε την προσδοκία του νέου ερχομού Του, άσβεστη και σε πρώτη θέση στη καρδιά μας μέχρι τέλους. Αν συμβαίνει αυτό, ο Κύριος δια του Αγίου Πνεύματος, θα ανανεώνει τις δυνάμεις μας ώστε να μη αποκάμουμε (Ησαΐας, μ΄:31) και θα  έχουμε  την παρρησία να εφαρμόζουμε το γραμμένο, ‘το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν• Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ’.  (Αποκάλυψη, κβ΄: 17). Αμήν!

 
Περισσότερα Άρθρα...

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα195
mod_vvisit_counterΕχτές1233
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα2442
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα9532
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα38030
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα51675
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες1962666

We have: 18 guests online
Η IP: 3.236.13.53
 , 
Σήμερα : Σεπ 28, 2021