Μενού

Φόρμα Σύνδεσης  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow


«Δίδαξον ημάς να μετρώμεν ούτω τας ημέρας ημών, ώστε να προσκολλώμεν τας καρδίας ημών εις την σοφίαν» (Ψαλμός, ϟ΄:12),
«διότι εις εμέ το ζήν είναι ο Χριστός, και το αποθανείν κέρδος» (Φιλιππησίους,α΄:21).

Το 2022 ήταν ένας χρόνος  κατά τον οποίο σε κάποιους έλαβαν χώρα στη προσωπική ζωή τους ευχάριστα γεγονότα, σε άλλους  δυσάρεστα, ενώ σε άλλους και ευχάριστα και δυσάρεστα. Όμως με βάση τα γεγονότα που το σημάδεψαν στην παγκόσμια σκηνή, μπορούμε να πούμε ότι τα κύρια στίγματα που  αφήνει πίσω του  είναι σαφώς δυσάρεστα. Τα κυριότερα απ’ αυτά είναι ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας που συνεχίζεται μέχρι σήμερα με αμείωτη ένταση και με χιλιάδες θύματα και από τις δύο πλευρές, όπως και  ο «ιογενής» πόλεμος, αυτός του κορωνοϊού που ναι μεν φαίνεται να ελέγχεται, αλλά που άφησε και συνεχίζει να αφήνει πίσω του πολλούς νεκρούς συνανθρώπους μας.

Αυτή η χρονιά τελείωσε και τώρα άρχισε μια νέα χρονιά. Είναι σίγουρα ωραία η ευχή, ‘καλή χρονιά’ που ανταλλάσουμε μεταξύ μας σαν γνωστοί, φίλοι και συγγενείς, αλλά για να εκπληρωθεί υπάρχουν προϋποθέσεις με τις οποίες θα ασχοληθούμε σ’ αυτό το άρθρο.

Όσο αφορά όσους έχουμε την εμπειρία της αναγέννησης από τον Πατέρα Θεό, για να είναι καλή η χρονιά μας, πρέπει να βάλουμε πνευματικούς στόχους, οι οποίοι θα μας φέρουν πιο κοντά στον Ιησού Χριστό, ώστε να του μοιάσουμε περισσότερο. Ο Κύριος Ιησούς κάθε μέρα αυτό που σκεφτόταν και έπραττε ήταν μόνο το θέλημα του Πατέρα Θεού. Μερικές από τις καλές του συνήθειες ήταν η προσευχή, το κήρυγμα και η διδασκαλία, η θεραπεία ασθενών, η βοήθεια προς τους φτωχούς και προς τους έχοντας ανάγκη και η συγχώρεση των εχθρών Του. Έτσι και εμείς, σαν παιδιά του Θεού καλούμαστε να μιμηθούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό και να Τον βάλουμε οδηγό της ζωής μας. Αυτός θα μας οδηγεί και θα μας βοηθάει δια του Αγίου Πνεύματος στον δρόμο μας προς την βασιλεία Του την αγία, θα μας σπλαχνίζεται και θα μας ανορθώνει στις πνευματικές πτώσεις μας, θα μας παρηγορεί όταν περνάμε θλίψεις και γενικά θα είναι μαζί μας σε οποιαδήποτε δοκιμασία  περνάμε (Ματθαίος,κη΄:20, Β΄ Κορινθίους,α΄:3-4).

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, εκτέλεσε μέχρι τέλους το θέλημα του Πατέρα, με αποκορύφωμα την σταυρική Του θυσία, μέσω της οποίας πλήρωσε σαν αναμάρτητος για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Γι’ αυτό επειδή ο θάνατος δεν είχε εξουσία επάνω Του, ο Πατέρας Θεός τον ανέστησε και από τότε μέχρι σήμερα, περίπου 2000 χρόνια, βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα και μεσιτεύει  σ’ Αυτόν για όλους τους αμαρτωλούς που μετανοούν και Τον επικαλούνται στη ζωή τους. Έτσι και εμείς, αν σαν παιδιά Θεού ακολουθήσουμε αυτά που ο Πατέρας Θεός θέλει να πράττουμε, στο τέλος της γήινης πορείας μας θα βρεθούμε στην παρουσία του Ουράνιου Πατέρα μας αιώνια. Ο Τριαδικός Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, θα είναι ο βοηθός μας, στον δύσκολο αλλά καλό αγώνα μας, να διατηρήσουμε την πίστη μας και να υπομείνουμε έως τέλους. Το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται και Παράκλητος (Ιωάννης, ιε΄:26) και παράκλητος σημαίνει αυτός που καλείται ως βοηθός και παρήγορος.

Το Άγιο Πνεύμα θα μας ενισχύσει με τη δύναμή Του να πράττουμε και να μένουμε στο θέλημα του Θεού και επιπλέον θα προσεύχεται για εμάς σύμφωνα με το γραμμένο: ‘Ωσαύτως δε και το Πνεύμα συμβοηθεί εις τας ασθενείας ημών• επειδή το τι να προσευχηθώμεν ως πρέπει δεν εξεύρομεν, αλλ' αυτό το Πνεύμα ικετεύει υπέρ ημών διά στεναγμών αλαλήτων• ο δε ερευνών τας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεόν ικετεύει υπέρ των αγίων’(Ρωμαίους,η΄:26,27).

Θαυμαστό γραφικό παράδειγμα ενέργειας του Αγίου Πνεύματος σε άνθρωπο είναι αυτό της Μαρίας, της μητέρας του Κυρίου. Όταν ευαγγελίστηκε από τον άγγελο η Μαρία, ότι θα γεννήσει ενώ ήταν παρθένος τον Υιό του Θεού, στο ερώτημά της πώς θα γινόταν αυτό αφού δεν είχε σχέση σαρκική με άντρα, ο άγγελος της είπε ότι αυτό θα συνέβαινε με την ενέργεια  του Αγίου Πνεύματος και με τη δύναμη του Θεού. Τελικά η Μαρία πίστεψε στα λόγια του αγγέλου και δέχθηκε να εκτελεστεί ο λόγος του Θεού στην ζωή της. Στη συνέχεια η Μαρία είδε τα αποτελέσματα της πίστης και της υπακοής της στα λόγια του Θεού, δηλαδή όντως έγινε η γονιμοποίηση του ωαρίου της, δια του Αγίου Πνεύματος και όπως συμβαίνει σε κάθε φυσιολογική εγκυμοσύνη, παρακολουθούσε την αύξηση εμβρύου μέσα της, βλέποντας την κοιλιά της να αυξάνει και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου γέννησε τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Έτσι από το αποτέλεσμα η Μαρία διαπίστωσε ότι  ο λόγος του Θεού εκπληρώθηκε στην ίδια με την θαυμαστή ενέργεια του Αγίου Πνεύματος.

Παρόμοια  είναι και η διαδικασία που ‘γεννιέται’ ο Χριστός μέσα μας, δια του λόγου του Θεού και δια του Αγίου Πνεύματος μέσω της προσωπικής αναγέννησης (Ιωάννης, γ΄:5). Όταν ο αμαρτωλός άνθρωπος ακούσει από τους αγγελιοφόρους του Θεού την καλή αγγελία της κατά χάρη σωτηρίας  που προσφέρει ο Σωτήρας Χριστός, πιστέψει σ’ αυτή και επικαλεστεί τον Κύριο, τότε το Άγιο Πνεύμα ενεργεί μέσα στην πνευματική καρδιά του το έργο της ‘σύλληψης’ αρχικά και στη συνέχεια της μόρφωσης του Ιησού Χριστού μέσα της.

Όσοι έχουμε την εμπειρία της αναγέννησης, αν εξακολουθούμε να υπακούμε  και να μένουμε στο λόγο του Θεού, αυτό κάνει το Άγιο Πνεύμα να ενεργεί, με αποτέλεσμα ο Χριστός να μεγαλώνει μέσα μας, και όσο μεγαλώνει ο Χριστός, τόσο περισσότερο θα φαίνεται και ο χριστιανικός χαρακτήρας μας στους άλλους ανθρώπους. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια, κάποιοι από αυτούς να επικαλεστούν και αυτοί τον Ιησού Χριστό στη ζωή τους και να σωθούν. Μπορούμε συνεπώς με βεβαιότητα να πούμε ότι η πνευματική αύξηση των ήδη αναγεννημένων χριστιανών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για νέες αναγεννήσεις ανθρώπων.

Στα εισαγωγικά του άρθρου εδάφια, ο μεν Μωυσής προσευχόμενος ζητάει από το Θεό να διδάξει αυτόν και τον λαό Του, πώς θα περνούν τις μέρες τους, έχοντας μέσα στην καρδιά τους επιθυμίες και εκτελώντας τα σχετικά με αυτές έργα, που θα φανερώνουν την ‘άνωθεν σοφία’(Ιακώβου,γ΄:17), ο δε απόστολος Παύλος αναφέρει ότι η ουσία της ζωής του είναι ο Χριστός και το να πεθάνει  το θεωρεί κέρδος γιατί τότε θα πάει στην άμεση παρουσία του Κυρίου. Τόσο ο Μωυσής όσο και ο απόστολος Παύλος, ανταποκρίθηκαν  στο κάλεσμα του Θεού και αφιέρωσαν τη ζωή τους, κάνοντας το θέλημά Του. Απαρνήθηκαν το δικό τους θέλημα και τον εαυτό τους, σηκώνοντας το βάρος που τους ανέθεσε ο Κύριος και παρότι πέρασαν πολλές κακουχίες, με την βοήθειά Του, έφεραν σε πέρας το έργο που τους ανέθεσε. Ο μεν Μωυσής οδηγώντας τον λαό Ισραήλ, που αποτελούσε την τότε εκκλησία του Θεού(Πράξεις, ζ΄:38), επί 40 χρόνια, από την Αίγυπτο στην έρημο και μέχρι έξω από τη γη της επαγγελίας και επιπλέον γράφοντας τα 5 πρώτα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ο δε Παύλος ιδρύοντας και βοηθώντας πολλές εκκλησίες και επιπλέον γράφοντας τις περισσότερες από τις θεόπνευστες επιστολές της Καινής Διαθήκης, που αποτελούν διαχρονικό οδηγό τρόπου ζωής των εκκλησιών του Θεού της Καινής Διαθήκης.

Έτσι και εμείς σήμερα, όσοι ανήκουμε στην εκκλησία του Κυρίου, να γνωρίζουμε ότι δεν ανήκουμε στον εαυτό μας αλλά στον Κύριο που μας εξαγόρασε με το αίμα Του το άγιο. Αυτό που θέλει ο Πατέρας Θεός είναι να απολαμβάνουμε την παρουσία Του, δηλαδή να έχουμε προτεραιότητα στην καθημερινότητά μας το πώς θα επικοινωνούμε μαζί Του, μέσω της δια του Αγίου Πνεύματος προσευχής και της μελέτης του γραμμένου λόγου Του, ώστε να φρονούμε και να ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Του, επειδή με αυτή την προϋπόθεση, ο Πατέρας Θεός και ο Ιησούς Χριστός θα εξακολουθούν να κατοικούν μέσα μας (Ιωάννης,ιδ΄:23). Αφού ανήκουμε στον Κύριο, ας φέρνουμε τον εαυτό μας περισσότερο κοντά στον Κύριο, κάτι που θα έχει πολλαπλά οφέλη για την ψυχή μας, επειδή η παρουσία του Τριαδικού Θεού μέσα μας, θα μας γεμίζει με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, έτσι ώστε να περάσουμε χωρίς να αποκάμουμε, τα δύσκολα μονοπάτια της πνευματικής μας πορείας.

Συνοψίζοντας λέμε ότι για να είναι καλή η νέα χρονιά, θα πρέπει ο χριστιανικός μας χαρακτήρας να είναι φανερός ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Για να γίνει αυτό πρέπει να εμμένουμε, όπως τα πρώτα αδέλφια μας στην διδασκαλία του λόγου του Θεού από τους αποστόλους που αυτός έθεσε, στην επικοινωνία μεταξύ μας σαν αδελφοί εν Χριστώ, στην Θεία Κοινωνία του σώματος και αίματος του Κυρίου και στις προσευχές (Πράξεις, β΄:42). Αν κάνουμε αυτά, τότε η παρουσία του Θεού στη ζωή μας θα είναι φανερή στους ειλικρινείς πλησίον μας, με αποτέλεσμα να Τον ζητήσουν και αυτοί στη ζωή τους, να αναγεννηθούν και να σωθούν. Έτσι θα εκπληρωθούν, τόσο η ευχή της πνευματικής αύξησης, όσο και της αναγέννησης πολλών ανθρώπων. Αμήν.

 

 

«διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλει Δαβίδ σωτήρ, όστις είναι Χριστός Κύριος»  (Λουκάς,β΄:11)

Τα Χριστούγεννα είναι μια μεγάλη γιορτή που γιορτάζεται σε όλο τον χριστιανικό κόσμο, στις 25 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Από πολλές μέρες πριν αρχίζουν οι στολισμοί σπιτιών, καταστημάτων, δρόμων και πλατειών, ακούγονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χριστουγεννιάτικοι ύμνοι και τραγούδια και πραγματοποιούνται επισκέψεις με ανταλλαγές δώρων μεταξύ συγγενών και φίλων και σχετικές εκδηλώσεις με φιλανθρωπικό σκοπό. Όλα αυτά είναι καλά, αλλά δεν είναι καλό να λειτουργούν μόνο σαν μια απόδραση από την καθημερινή ρουτίνα και σαν υποκατάστατο της ικανοποίησης της  ζωτικής σημασίας ανάγκης του ανθρώπου,  για ουσιαστική γνωριμία και επικοινωνία με τον Υιό του Θεού Ιησού Χριστό.

Αν σαν χριστιανοί πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε πριν 2022 χρόνια και ότι αφού πέθανε πάνω στον σταυρό του Γολγοθά, την τρίτη ημέρα αναστήθηκε, λογικά αυτή η πίστη πρέπει να ταυτίζεται με την πίστη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός σήμερα. Γι’ αυτό είναι καλό ο καθένας μας να αναρωτηθεί πρώτα αν έχει επικαλεστεί τον Ιησού Χριστό, ώστε να Τον γνωρίσει σαν τον αναστημένο Υιό του Θεού και προσωπικό του Σωτήρα και στη συνέχεια αν Τον έχει Κύριο στη ζωή του. Συνεπώς είναι καλό, τα Χριστούγεννα σαν ημέρα γέννησης του Κυρίου, να εορτάζονται από τον καθένα μας, σαν τα προσωπικά μας Χριστούγεννα, δηλαδή τη γέννηση του Χριστού μέσα στη φάτνη της βρώμικης πνευματικής καρδιάς μας.

Η σωτηρία που χαρίζει ο Κύριος σε κάθε αμαρτωλό άνθρωπο που μετανοεί και Τον επικαλείται στη ζωή του, ξεκινάει με αυτή τη πνευματική γέννηση του Χριστού μέσα στον εσωτερικό του άνθρωπο και το ζητούμενο είναι ο σωσμένος άνθρωπος να την εργάζεται σωστά σε όλη την υπόλοιπη επίγεια ζωή του, ώστε ο Χριστός να μη αποβληθεί αλλά να μορφωθεί μέσα του  σε άνδρα τέλειο και ο άνθρωπος να συνεχίσει να ζει μαζί Του αιώνια. Άλλωστε ο ορισμός της αιώνιας ζωής είναι, «Αύτη δε είναι η αιώνιος ζωή, το να γνωρίζωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν, και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν» (Ιωάννης,ιζ΄:3). Δηλαδή η γνωριμία των σωσμένων ανθρώπων με τον Πατέρα και τον Υιό ξεκινάει απ’αυτή τη ζωή και συνεχίζεται χωρίς τέλος.

Ο Κύριος ήλθε στον κόσμο για να γίνει πλησίον σε όποιον πιστέψει σ’ Αυτόν και όχι να είναι σαν ένας μακρινός συγγενής του. Θέλει να έχει ζωντανή σχέση με αυτόν που θα Τον επικαλεστεί στη ζωή του και όχι να Τον θυμάται κάποιος μόνο στις γιορτές. Αυτή η ζωντανή σχέση αρχίζει με την πίστη  του ανθρώπου που ενεργείται δια της αγάπης στον Κύριο Ιησού Χριστό, η δε αγάπη αποδεικνύεται με την  υπακοή στο λόγο Του, σύμφωνα με το γραμμένο: « Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει, και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλομεν ελθεί, και εν αυτώ θέλομεν κατοικήσει» (Ιωάννης,ιδ΄:23).

Η αρχή της κατοίκησης του Τριαδικού θεού μέσα στον άνθρωπο, ταυτίζεται με ‘τα προσωπικά Χριστούγεννα’ που προαναφέραμε.  Στη βιβλική ορολογία, το αποτέλεσμα αυτής της πρώτης επίσκεψης του Τριαδικού Θεού εντός του ανθρώπου ονομάζεται‘αναγέννηση’ ή ‘άνωθεν γέννηση’, δηλαδή η γέννηση ενός νέου πνευματικού ανθρώπου μέσα στον άνθρωπο, ο οποίος είναι απαλλαγμένος από τα πάθη και τις επιθυμίες που οδηγούν στην αμαρτία και που επιθυμεί να κάνει το θέλημα του Θεού. Έτσι  ο άνθρωπος γίνεται παιδί του Θεού, σύμφωνα με το γραμμένο: ‘Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού• οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν’ (Ιωάννης, α΄:12-13). Αναφέρουμε και τα σχετικά λόγια του Κυρίου στον Φαρισαίο Νικόδημο, που ισχύουν και για όλους τους ανθρώπους σήμερα: «Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού. Το γεγεννημένον εκ της σαρκός, είναι σάρξ∙ και το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος, είναι πνεύμα. Μη θαυμάσης ότι σοι είπον, Πρέπει να γεννηθήτε άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται, και που υπάγει∙ ούτως είναι πας όστις εγεννήθη εκ του Πνεύματος» (Ιωάννης,γ΄:5-8). 
Συνεπώς προϋπόθεση για να μπει κάποιος στην βασιλεία των ουρανών είναι να γεννηθεί δια του Αγίου  Πνεύματος και δια του ύδατος, που πιστεύουμε   ότι είναι ο λόγος του Θεού (Εφεσίους,ε΄:26). Να έχουμε υπόψη ότι  ενώ ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να εισέλθουν στη βασιλεία Του, σεβόμενος την ελευθερία κάθε ανθρώπου, περιμένει πρώτα να επικαλεστεί  κάποιος τον Ιησού Χριστό, ώστε να τον ‘γεννήσει άνωθεν’ και να τον κάνει παιδί Του και στη συνέχεια να τρέφεται πνευματικά με τον λόγο Του, ώστε να τον ενισχύει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος για να συνεχίσει έως τέλους να υπακούει  στο θέλημα Του και να εισέλθει στην αιώνια βασιλεία Του.

Αξιοθαύμαστο γραφικό παράδειγμα πίστης και υπακοής στο λόγο του Θεού που είχε σαν αποτέλεσμα την ενανθρώπιση και γέννηση του Ιησού Χριστού, είναι αυτό της μητέρας του Κυρίου, της παρθένου Μαρίας. Αναφέρουμε σχετικά ότι στάλθηκε ο άγγελος Γαβριήλ στη παρθένο Μαρία, που ήταν αρραβωνιασμένη με τον Ιωσήφ και της είπε ότι βρήκε χάρη από τον Θεό και ότι θα γεννήσει υιό που θα τον ονομάσει Ιησού και ότι Αυτός θα είναι βασιλιάς που η βασιλεία Του δεν θα έχει τέλος. Τότε η Μαρία τον ρώτησε πως θα γίνει αυτό αφού σαν παρθένος δεν είχε σαρκική σχέση με τον αρραβωνιαστικό της και ο άγγελος της είπε πως θα επέλθει πάνω της το Άγιο Πνεύμα και δύναμη του Υψίστου θα την επισκιάσει και αυτό που θα γεννηθεί από εκείνη άγιο θα ονομαστεί Υιός Θεού. Τελικά η Μαρία του είπε, ‘Ιδού, η δούλη του Κυρίου• γένοιτο εις εμέ κατά τον λόγον σου’ (Λουκάς,α΄:26-38).

Συμπεραίνοντας  από αυτά που αναφέραμε, λέμε ότι πρώτα ο άγγελος έρχεται σαν απεσταλμένος από τον Θεό και  αναφέρει στη Μαρία το σχέδιο του Θεού γι’ αυτή, το οποίο είναι και πολύ δύσκολο να το πιστέψει, λόγω του ανθρωπίνως αφύσικου τρόπου σύλληψης, αλλά και πολύ δύσκολο να το δεχθεί, λόγω των πολύ άσχημων συνεπειών που θα είχε μια εγκυμοσύνη εκτός γάμου.  Η Μαρία όμως πίστεψε στον λόγο του Θεού και δέχθηκε να υποστεί τις συνέπειες του, αφήνοντας τον Θεό να ενεργήσει. Παρέδωσε τον εαυτό της στο θέλημα του Θεού, ώστε να γεννηθεί μέσω αυτής ο Υιός του Θεού και σωτήρας του κόσμου, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Για το λόγο αυτό, η Μαρία είναι η ευλογημένη μεταξύ των γυναικών και την μακαρίζουν όλες οι γενεές(Λουκάς,α΄:41,48).

Με παρόμοιο  τρόπο που ενήργησε στη Μαρία, ενεργεί ο Τριαδικός Θεός τη διαδικασία της αναγέννησης, σε κάθε άνθρωπο που μετανοεί και επικαλείται το όνομα του Κυρίου.  Αυτή η επίκληση αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος εκτελεί το πρώτο έργο που ο Πατέρας Θεός θέλει να κάνει, που είναι να πιστέψει στον Υιό Του, που απέστειλε για να σώσει τον κόσμο, γι’ αυτό και Αυτός ενεργεί δια  του Άγιου Πνεύματος και ‘γεννάει άνωθεν’ τον άνθρωπο, δίνοντας του μια νέα πνευματική καρδιά καθαρή από αμαρτίες που επιθυμεί να εκτελεί το θέλημά Του. Στη συνέχεια και εφόσον ο αναγεννημένος άνθρωπος εξακολουθεί να τρέφεται πνευματικά με τον γραμμένο λόγο Του, ο Πατέρας Θεός μορφώνει τον χαρακτήρα του Χριστού μέσα του, ώστε να φτάσει όπως ο απόστολος Παύλος να πει, ‘ζω δε ουχί πλέον εγώ, αλλ' ο Χριστός ζη εν εμοί•’ (Γαλάτας, β΄:20). Έτσι όλοι όσοι έχουμε αναγεννηθεί, βλέπουμε τα αποτελέσματα της αναγέννησης, χωρίς να βλέπουμε το πώς πραγματοποιήθηκαν, αλλά γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί μέσα μας, τα δε αποτελέσματα εκτός από εμάς τα βλέπουν και όσοι είναι πλησίον μας, στους οποίους καλούμαστε να ομολογήσουμε το έργο του Θεού στη ζωή μας, ώστε και αυτοί να επικαλεστούν τον Κύριο και να σωθούν.

Συνοψίζοντας λέμε ότι ο Θεός θέλει να «γεννήσει» τον Χριστό μέσα σε κάθε άνθρωπο που θέλει να Τον δεχτεί ώστε να εορτάζει τα προσωπικά του Χριστούγεννα με έναν ζωντανό και αληθινό Πατέρα Θεό. Γι’ αυτό ας επικαλεστεί ο καθένας που δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα τον Κύριο, ώστε να γνωρίσει την εμπειρία της αναγέννησης στη ζωή του. Όσοι έχουμε αυτή την εμπειρία, να μη μένουμε μόνο σ’ αυτή, αλλά να Του ζητάμε νέες εμπειρίες με ενέργειές Του, ώστε να αυξάνεται η πίστη μας και να μορφώνεται  ο Χριστός μέσα μας. Έτσι θα εορτάζουμε ουσιαστικά τα Χριστούγεννα με τον ερχομό του Κυρίου Ιησού στη ζωή μας και δεν θα δίνουμε τόσο έμφαση στα δώρα των ανθρώπων αλλά στο αληθινό δώρο του Θεού που είναι η σωτηρία των ψυχών μας. Ας δοξαστεί ο Κύριος στη ζωή μας με μια αληθινή εν Χριστώ σχέση, με αγάπη στο πρόσωπό Του και υπακοή στο λόγο Του, για να διατηρούμε την παρουσία του Θεού μέσα μας έως τέλους της επίγειας ζωής μας. Αμήν!

 
Περισσότερα Άρθρα...

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα1175
mod_vvisit_counterΕχτές1694
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα15058
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα6942
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα11623
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα42530
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες3007482

We have: 31 guests online
Η IP: 3.236.237.61
 , 
Σήμερα : Οκτ 03, 2023