Μενού

Φόρμα Σύνδεσης  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

 

«Προσέχετε εις εαυτούς, διά να μη χάσωμεν εκείνα τα οποία ειργάσθημεν, αλλά να απολάβωμεν πλήρη τον μισθόν» (Β΄ Ιωάννου,α΄:8)

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι αυτός που  φροντίζει σε κάθε ανάγκη, όλους όσους τον γνώρισαν σαν προσωπικό τους σωτήρα και τον ακολουθούν. Ο ίδιος υποσχέθηκε, λίγο πριν αναληφθεί, λέγοντας μεταξύ άλλων στους μαθητές Του: «… εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος» (Ματθ.,κη΄:30). Ο απόστολος Πέτρος, δια του Αγίου  Πνεύματος, μας αναφέρει σχετικά: «Ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κραταιάν χείρα του Θεού, διά να σας υψώση εν καιρώ, και πάσαν την μέριμναν υμών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί υμών» (Α΄ Πέτρου, ε΄:6,7), ο δε απόστολος Παύλος, επίσης δια του Αγίου  Πνεύματος, μας ερμηνεύει τι σημαίνει ‘πάσαν την μέριμναν υμών ρίψατε επ' αυτόν’, λέγοντας: «Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλ' εν παντί πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν μετ' ευχαριστίας διά της προσευχής και της δεήσεως» (Φιλιππησίους, ς΄:6)

Συνεπώς όταν έρχονται δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μας, το πρώτο που θέλει ο Κύριος να κάνουμε είναι να φέρουμε ένθερμα  σ’ Αυτόν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, με πίστη ότι θα το αναλάβει, γι’ αυτό και Τον ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ζητώντας δύναμη και οδηγία για να το αντιμετωπίσουμε σωστά.

Συνεχίζοντας αναφέρουμε γραφικά παραδείγματα αντιμετώπισης δυσκολιών μαζί με τα σχετικά συμπεράσματα. Στο βιβλίο της Ρούθ διαβάζουμε ότι μια πείνα που προέκυψε στο λαό Ισραήλ – την περίοδο που κυβερνούσαν οι κριτές –  έκανε τον Ισραηλίτη Ελιμέλεχ να πάρει απόφαση να φύγει από τη Βηθλεέμ, μαζί με τη γυναίκα του την Ναομί και τους δύο γιους τους και να πάνε στη γη Μωάβ, για καλύτερη ζωή. Εκεί όμως δεν ήρθαν τα πράγματα όπως θα ήθελαν. Αρχικά πέθανε ο Ελιμέλεχ και μέσα σε δέκα χρόνια πέθαναν και οι δύο γιοί του, που στο μεταξύ είχαν παντρευτεί με γυναίκες Μωαβίτιδες. Στη συνέχεια η Ναομί αφού άκουσε ότι ο Κύριος επισκέφτηκε το λαό Του και έδωσε άρτο, πήρε απόφαση να γυρίσει πίσω. Αν και η ίδια παρότρυνε επίμονα τις δύο νύφες της να γυρίσουν στο λαό τους, η μια νύφη, η Ρουθ, πήρε σταθερή απόφαση  να πάει μαζί της και να ανήκει στο λαό Ισραήλ. Αυτή η απόφασή της, είχε σαν αποτέλεσμα να παντρευτεί τον Βοόζ και να γεννήσει τον Ωβήδ, τον παππού του Δαβίδ. Δηλαδή ο Θεός την αξίωσε να ανήκει στο γενεαλογικό δέντρο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Σ’ αυτή την ιστορία, βλέπουμε ένα παράδειγμα απόφασης προς αποφυγή, αυτής που πήρε ο Ελιμέλεχ με την γυναίκα του, να φύγουν από το λαό του Θεού κάτω  από τη πίεση της πείνας και ένα παράδειγμα απόφασης προς μίμηση, αυτής που πήρε η Ρουθ, να ενσωματωθεί στο λαό του Θεού. Ο απολογισμός της πρώτης απόφασης ήταν ο θάνατος του ίδιου του Ελιμέλεχ και των δυο γιων του και της δεύτερης μια ευλογημένη οικογένεια μέσω της οποίας γεννήθηκε κατά σάρκα ο Κύριος Ιησούς Χριστός.

Αυτή η ιστορία, όπως και άλλες της Αγίες Γραφής, μας διδάσκουν πόσο πρέπει να προσέχουμε τί αποφάσεις  παίρνουμε όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, ώστε να μη έχουμε άσχημες συνέπειες για μας και την οικογένειά μας. Στη δυσκολία που έρχεται, η πρώτη μας ενέργεια πρέπει να είναι να ρωτήσουμε τον Κύριο, να μας δώσει Αυτός οδηγία πώς να ενεργήσουμε. Ακόμα και αν οι εξωτερικές συνθήκες είναι πιεστικές και αισθανόμαστε τον κίνδυνο να πλησιάζει και η πίστη μας έχει κλονιστεί, να ρωτήσουμε τον Κύριο και να περιμένουμε απάντηση, γιατί ο Θεός μιλάει και απαντάει σε κάθε μας ζήτημα και έχει τη λύση σε κάθε μας πρόβλημα. Μία παροιμία της Αγίας Γραφής μας προειδοποιεί σχετικά: «Υπάρχει οδός ήτις φαίνεται ορθή εις τον άνθρωπον, αλλά τα τέλη αυτής φέρουσιν εις θάνατον» (Παροιμίες, ιδ΄: 12), γι’ αυτό όταν μας προκύψει μια δύσκολη κατάσταση, να μην βιαστούμε να πάρουμε αποφάσεις που φαίνονται ορθές στα μάτια μας, γιατί αν αυτές οι  αποφάσεις μας οδηγήσουν μακριά από τον Κύριο και το θέλημά Του, θα κινδυνέψουμε να χάσουμε την ψυχή μας.

Όσο αφορά την απάντηση στο εύλογο ερώτημα, ‘πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε να πάρουμε αποφάσεις  που ενώ μας φαίνονται σωστές, οδηγούν στο θάνατο;’, λέμε ότι χρειάζεται εκ μέρους μας να υπάρχει διαρκή επαφή ανάμεσα σε μας και τον Κύριο, μέσω της προσευχής δια του Αγίου Πνεύματος και της μελέτης του λόγου Του, ώστε να λάβουμε οδηγία απ’ Αυτόν και δύναμη Πνεύματος Αγίου για να την εκτελέσουμε. Δηλαδή με την συνεχή  επικοινωνία μας με τον Κύριο και τρεφόμενοι πνευματικά με το λόγο Του, θα έχουμε γυμνασμένα τα πνευματικά μας αισθητήρια όργανα, σύμφωνα με το γραμμένο: ‘των τελείων όμως είναι η στερεά τροφή, οίτινες διά την έξιν έχουσι τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εις το να διακρίνωσι το καλόν και το κακόν’ (Εβραίους, ε΄:14). Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις  θα οικοδομούμε την πνευματική οικοδομή μας, χωρίς να κινδυνεύει με κατάρρευση. Μόνο τότε  θα είμαστε καλοί φύλακες των εαυτών μας και των οικείων μας, θα εξαγοράζουμε σωστά το χρόνο μας και δεν θα αφήνουμε να περάσει μέσα μας το σαρκικό φρόνημα το οποίο δυστυχώς τροφοδοτούν  πολλά θεάματα και ακούσματα  της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Όσο πιο κοντά είμαστε στον Κύριο, τόσο πιο άγρυπνοι θα είμαστε και πιο μακριά από σαρκικές επιθυμίες. Με το καλό μας παράδειγμα, θα ελέγχεται και ο άλλος που μας βλέπει και μπορεί αυτό να γίνει αιτία και αυτός να πλησιάσει τον Θεό. Αυτό ισχύει κυρίως για τα  μη αναγεννημένα μέλη των οικογενειών μας, τα οποία παρακολουθούν καθημερινά τη ζωή μας.

Ο Θεός σαν καλός πατέρας, έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τα παιδιά Του, ώστε να τα αγιάζει και ευλογεί, όλο και περισσότερο. Όταν ενώ εμείς είμαστε στο θέλημα του Θεού, οι καταστάσεις στη ζωή μας έρχονται τελείως αντίθετες από την υποσχόμενη ευλογία Του, τότε να ξέρουμε ότι αυτά που περνάμε είναι στα πλαίσια της παιδείας του Κυρίου για την οποία ισχύει το γραμμένο: ‘Πάσα δε παιδεία προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης, ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμνασθέντας δι' αυτής καρπόν ειρηνικόν δικαιοσύνης’ (Εβραίους, ιβ΄:11). Συνεπώς αν το θέλημα του Θεού μας φαίνεται δύσκολο, ας το εκτελέσουμε ζητώντας τη βοήθειά Του, γιατί τότε η ευλογία του Θεού που θα ακολουθήσει, θα είναι πολύ μεγάλη. Γι’ αυτό ας μη αντισταθούμε στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού αλλά προσευχόμενοι, όπως ο Κύριος στο κήπο της Γεσθημανή να λέμε, ‘Ουχί όμως ό,τι θέλω εγώ, αλλ' ό,τι συ’ (Μάρκος,ιδ΄:35). Ο Κύριος Ιησούς πόνεσε για μας πράττοντας το θέλημα του Πατέρα Θεού, αλλά στο τέλος της δοκιμασίας είδε το καρπό του πόνου του, που είναι η σωτηρία πολλών ανθρώπων από τότε και μέχρι της συντέλειας του αιώνος.

Συνοψίζοντας λέμε ότι όπως ο Κύριος ‘έκαμε στερεάν απόφασιν να υπάγη εις Ιερουσαλήμ’ για να  θυσιαστεί για μας, εκτελώντας το θέλημα του Πατέρα,  έτσι και  εμείς να πάρουμε σταθερή απόφαση να βαδίσουμε μέχρι τέλους την στενή και τεθλιμμένη οδό του Κυρίου. Τότε τις δυσκολίες και πειρασμούς αυτής της οδού θα τις αντιμετωπίζουμε  σωστά –όπως προαναφέραμε-  και χωρίς να αποκάμουμε, γιατί  μαζί με τον πειρασμό ο Πατέρας Θεός θα κάνει και την έκβαση ώστε να μπορούμε να υποφέρουμε (Α΄ Κορινθίους, ι΄:13). Αμήν!

 

 

« …Αι προσευχαί σου και αι ελεημοσύναι σου ανέβησαν εις μνημόσυνόν σου ενώπιον του Θεού» (Πράξεις, ι΄:4).

Το παραπάνω εδάφιο αποτελεί μέρος της απάντησης του Θεού, δια του αγγέλου που απέστειλε, στον Κορνήλιο. Ο Κορνήλιος ήταν ένας Ρωμαίος εκατόνταρχος στην Καισάρεια, ο οποίος μαζί με όλη την οικογένειά του φοβόταν τον αληθινό Θεό γεγονός που αποδείκνυαν οι πολλές ελεημοσύνες και προσευχές που έκανε. Βλέποντας έναν τέτοιο άνθρωπο ο Θεός, με σκοπό να σώσει τον ίδιο και τους οικείους του, έστειλε έναν άγγελο ο οποίος φανερώθηκε στον Κορνήλιο και του είπε ότι οι προσευχές του και οι ελεημοσύνες του, έφτασαν σε ενθύμησή του μπροστά στον Θεό και να στείλει στην Ιόππη ανθρώπους για να φέρουν τον απόστολο Πέτρο. Αμέσως ο Κορνήλιος έστειλε τρεις έμπιστούς του ανθρώπους, αφού τους εξήγησε σχετικά. Την επόμενη μέρα το μεσημέρι, ενώ αυτοί πλησίαζαν στην Ιόππη, ο Πέτρος ανέβηκε στο δώμα του σπιτιού για να προσευχηθεί. Μετά πείνασε και ενώ του ετοίμαζαν  φαγητό, ο Θεός τον έφερε σε έκσταση και του έδειξε μέσα σε ένα σεντόνι όλα τα θηρία, τα ερπετά και τα πτηνά και άκουσε φωνή  να του λέει να σφάξει από αυτά και να φάει. Ο Πέτρος  είπε ότι κανένα βέβηλο ή ακάθαρτο δεν έβαλε στο στόμα του  και η φωνή του απάντησε λέγοντας ότι όσα ο Θεός καθάρισε εκείνος να μη τα θεωρεί βέβηλα. Αυτό έγινε τρεις φορές. Ενώ ήρθαν οι αποσταλμένοι από τον Κορνήλιο, το Άγιο Πνεύμα μίλησε στον Πέτρο και του είπε ότι τον ζητούν τρεις άνθρωποι και να πάει μαζί τους χωρίς να διστάζει. Οι τρεις άνθρωποι του είπαν ότι τους απέστειλε ο Κορνήλιος οδηγούμενος από τον άγγελο του Κυρίου και του ζήτησαν  να πάει μαζί τους, για να ακούσει ο Κορνήλιος και οι οικείοι του από αυτόν, τι έχει να τους πει. Αφού ο Πέτρος πήρε μαζί του και άλλους αδελφούς, πήγαν όλοι μαζί στον οίκο του Κορνήλιου, που τους περίμενε μαζί με συγγενείς και φίλους. Ο Κορνήλιος όταν είδε τον Πέτρο, έπεσε να τον προσκυνήσει αλλά ο Πέτρος τον σήκωσε λέγοντας ότι ‘και εγώ άνθρωπος είμαι’. Ο Πέτρος αρχικά τους είπε ότι δεν είναι συγχωρεμένο στους Ιουδαίους να συναναστρέφονται με αλλόφυλους, αλλά ο Θεός του έδειξε να μη λέει κανένα άνθρωπο βέβηλο ή ακάθαρτο και ζήτησε να μάθει την αιτία που τον προσκάλεσαν. Ο Κορνήλιος του εξιστόρησε όλα τα γεγονότα και πώς τον οδήγησε ο άγγελος και στη συνέχεια ο Πέτρος τους είπε ότι δεν υπάρχει προσωποληψία στον Θεό και άρχισε να μιλάει για τον Κύριο Ιησού, το έργο Του, τη θυσία Του, την ανάστασή Του, ότι ο Κύριος θα είναι κριτής ζώντων και νεκρών και ότι στο όνομά αυτού λαμβάνει άφεση αμαρτιών όποιος πιστεύει σ’ Αυτόν. Ενώ εκείνος μιλούσε, το Άγιο Πνεύμα ήρθε σε αυτούς που άκουγαν και άρχισαν να μιλάνε σε ξένες γλώσσες και ο Πέτρος τους πρόσταξε να βαπτιστούν στο νερό στο όνομα του Κυρίου (Πράξεις,ι΄:1-48).

Γενικεύοντας λέμε ότι ο Θεός παρατηρεί κάθε άνθρωπο που προσεύχεται και αγωνίζεται να κάνει το θέλημά Του. Ο πνευματικός αγώνας κάθε  ανθρώπου, που προσεύχεται με ειλικρίνεια όπως ο Κορνήλιος, ζητώντας να κάνει το θέλημα του Θεού στη ζωή του, φέρνει αποτελέσματα. Βέβαια μπορεί ο Κορνήλιος να είχε πιστέψει στο Θεό και να έκανε προσευχές, νηστείες και ελεημοσύνες, όμως  ούτε αυτός ούτε οι οικείοι του ήταν σωσμένοι, διότι η σωτηρία, στην οικονομία της χάρης της  Καινής Διαθήκης, είναι αποτέλεσμα της πίστης στον Υιό του Θεού Ιησού Χριστό, μιας και μόνο με το αθώο αίμα Του που χύθηκε στο σταυρό του Γολγοθά, μπορεί να καθαριστεί κάθε άνθρωπος από τις αμαρτίες του. Γι’ αυτό ο Πατέρας Θεός βλέποντας την ειλικρινή εκζήτηση του Κορνήλιου, έστειλε το παιδί Του, τον απόστολο Πέτρο, να μιλήσει για τον Υιό Του  Ιησού Χριστό και το έργο Του, ώστε να σωθεί αυτός και οι οικείοι του.

Βέβαια και στη οικονομία του Μωσαϊκού νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός απαντούσε με θαυμαστό τρόπο σε ειλικρινείς προσευχές που γινόταν από πιστούς που ανήκαν στο μόνο λαό που πίστευε στον αληθινό Θεό, τον λαό Ισραήλ. Αναφέρουμε σαν παράδειγμα την περίπτωση που ο βασιλιάς Εζεκίας άκουσε εξουθενωτικούς λόγους προς τον ίδιο και προς τον Πατέρα Θεό, από τους αποσταλμένους του βασιλιά της Ασσυρίας που είχε εκστρατεύσει εναντίον του. Αυτή η απειλή από τον εχθρό, έκανε τον βασιλιά Εζεκία να βάλει σάκο και να προσεύχεται στον Θεό ένθερμα ώστε να αναλάβει τον εχθρό και να φέρει λύση στο πρόβλημα. Ο Θεός του απάντησε δύο φορές με τον προφήτη Ησαΐα και του είπε ότι θα φέρει νίκη στον λαό του Θεού, χωρίς εκείνοι να πολεμήσουν. Εκείνη την νύχτα ο Κύριος έστειλε τον άγγελό Του και θανάτωσε 185000 Ασσυρίους, με αποτέλεσμα ο Σενναχειρείμ να επιστρέψει ντροπιασμένος στην πατρίδα του και εκεί να τον σκοτώσουν τα παιδιά του (Β΄ Βασιλέων,ιη΄:28-37,ιθ΄:1-37). Αυτό που συμπεραίνουμε είναι ότι στο πρόβλημα που ανθρωπίνως δεν δινόταν λύση, ο Θεός το έλυσε, αποδεικνύοντας  ότι ο λαός Του δεν είναι μόνος και εγκαταλελειμμένος, αλλά έχει Θεό, ο οποίος ακούει προσευχές και αλλάζει τις καταστάσεις.

Αυτά τα παραδείγματα, όπως και πολλά άλλα που αναφέρει η Αγία Γραφή, μας βοηθούν  σήμερα, στις δύσκολες μέρες που ζούμε, ώστε να ενωθεί η πίστη μας με το λόγο του Θεού και με θάρρος και πίστη να θέτουμε στον Πατέρα Θεό το δύσκολο πρόβλημα που έχουμε και να παίρνουμε απάντηση.

Στη συνέχεια, είναι σημαντικό να αναφέρουμε τις προϋποθέσεις που ο λόγος του Θεού θέτει, για να έχουν οι προσευχές μας αποτελέσματα, δηλαδή ποιες προσευχές είναι δια του Αγίου Πνεύματος.  
Πρώτη προϋπόθεση είναι σαφώς η πίστη:
«Πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε, και θέλει γείνει εις εσάς» (Μάρκος,ια΄:24)
«χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήση τις εις αυτόν• διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύη ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εκζητούντας αυτόν» (Εβραίους, ια΄: 6).
Άλλη βασική προϋπόθεση είναι να προσευχόμαστε με ταπεινό πνεύμα,   όπως ο τελώνης που ο Κύριος αναφέρει στη σχετική παραβολή (Λουκάς, ι΄:10-14) και  η Άννα η μητέρα του Σαμουήλ (Α΄ Σαμουήλ,α΄:11-13)
Άλλη προϋπόθεση είναι τα αιτήματα των προσευχών μας να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού:
«Και αύτη είναι η παρρησία, την οποίαν έχομεν προς αυτόν, ότι εάν ζητώμέν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς» (Α΄ Ιωάν.ε΄:14).
Ακόμη προϋπόθεση για να μη εμποδίζονται οι προσευχές των πιστών συζύγων είναι να συγκατοικούν με φρόνηση αποδίδοντας τιμή στις συζύγους τους, σαν σε σκεύος ασθενέστερο και σαν ισότιμους κληρονόμους της αιώνιας ζωής στην οποία οδηγεί η κατά χάρη σωτηρία (Α΄ Πέτρου,γ΄:7). 
Όσο περισσότερο αγωνιζόμαστε τον αγώνα των προσευχών με τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις,  τόσο περισσότερο ευαρεστούμε τον Πατέρα Θεό, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η χάρη Του σε μας και να υπομένουμε τη παιδεία Του, η οποία αρχικά μπορεί να μας προξενεί λύπη, τελικά όμως συντελεί στο να μορφωθεί  ο πράος και ταπεινός χαρακτήρας του Χριστού στον εσωτερικό μας νέο άνθρωπο(Εβραίους, ιβ΄:11).

Συνοψίζοντας λέμε ότι καμιά προσευχή που γίνεται με ειλικρίνεια και ταπεινή καρδιά δεν πάει χαμένη. Ο Κύριος μας προτρέπει λέγοντας: «Αιτείτε, και θέλει σας δοθή• ζητείτε, και θέλετε ευρεί, κρούετε, και θέλει σας ανοιχθή. Διότι πας ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθή»(Ματθαίος, ζ΄:7,8). Το δικό μας μέρος είναι να μείνουμε στο θέλημά Του και προσευχόμενοι δια του Αγίου Πνεύματος να ανανεώνουμε τις δυνάμεις μας  κοντά Του, διότι εκείνος που πιστεύει στον Κύριο και ετοιμάζεται να Τον συναντήσει, δεν θα ντροπιαστεί (Ρωμαίους,ι΄:11). Αμήν!

 

 
Περισσότερα Άρθρα...

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα1379
mod_vvisit_counterΕχτές1357
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα4797
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα11100
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα1379
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα38113
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες1551211

We have: 14 guests, 1 bots online
Η IP: 34.237.138.69
 , 
Σήμερα : Δεκ 01, 2020