Μενού

Φόρμα Σύνδεσης  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

 

«Και αναντιρρήτως το μυστήριον της ευσεβείας είναι μέγα• ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνη εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα έθνη, επιστεύθη εις τον κόσμον, ανελήφθη εν δόξη (Α΄ Τιμόθεον, γ΄:16).

«Εξεύρομεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε, και έδωκεν εις ημάς νόησιν, δια να γνωρίζωμεν τον αληθινόν∙ και είμεθα εν τω αληθινώ, εν τω Υιώ αυτού Ιησού Χριστώ∙ ούτος είναι ο αληθινός Θεός, και η ζωή η αιώνιος»(Α΄Ιωάννου,ε΄:20).


Τα Χριστούγεννα κάθε χρόνο γιορτάζονται στη χώρα μας, όπως και σε όλες τις χριστιανικές χώρες στις 25 Δεκεμβρίου. Οι σχετικές εορταστικές εκδηλώσεις ξεκινούν πολλές μέρες νωρίτερα και περιλαμβάνουν στολισμούς καταστημάτων, σπιτιών και πλατειών με χριστουγεννιάτικα δένδρα και φωτάκια, όπως μουσικές και κοινωνικές εκδηλώσεις με χριστουγεννιάτικους ύμνους, τραγούδια αλλά και επισκέψεις και προσφορές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Σε πολλούς ανθρώπους  υπάρχει ευχάριστη διάθεση να γιορτάζουν με τα αγαπημένα πρόσωπα και τους καλεσμένους στο σπίτι τους και έτσι τα Χριστούγεννα  αποτελούν μια εορτή της χαράς, των ευχάριστων παρεών, των φωτογραφιών, των παραδοσιακών φαγητών, των δώρων, των προσφορών και γενικά δίνουν την αίσθηση μιας πολύ όμορφης εικόνας που συνδέεται κυρίως με όλα όσα προαναφέραμε.

Σίγουρα όλα αυτά είναι καλά, αλλά δεν είναι καλό να λειτουργούν σαν υποκατάστατο της ικανοποίησης της  ζωτικής σημασίας ανάγκης του ανθρώπου,  για γνωριμία και ουσιαστική επικοινωνία με τον Υιό του Θεού Ιησού Χριστό.  Δηλαδή η γιορτή των Χριστουγέννων θα έπρεπε να είναι βασικά γιορτή δοξολογίας, ευχαριστίας και υμνωδίας προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού σαν ένα «ευχαριστώ» για την αιώνια ζωή που μας χαρίζει δωρεάν, η δε καλή διάθεση και η χαρά, να αποτελούν απόρροια πρώτα της ενέργειας του Πατέρα Θεού που ευαρεστείται στην ευχαριστία μας και μετά της δικής μας προσφοράς στον πλησίον.

Ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε σαν άνθρωπος, έλαβε δούλου μορφή και υπακούοντας στο θέλημα του Ουράνιου Πατέρα, οδηγήθηκε στον σταυρικό θάνατο  και όντας αναμάρτητος, με το δικό Του θάνατο πλήρωσε για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Με το θάνατό και την ανάστασή Του νίκησε την εξουσία του σκότους και έτσι αυτός που πιστεύει σ’ Αυτόν λαμβάνει αιώνια ζωή και σώζεται από την αιώνια απώλεια.

Μόνο ο Κύριος μπόρεσε να ανοίξει τον δρόμο της συμφιλίωσης με τον Πατέρα Θεό, γιατί μόνο Εκείνος μπόρεσε να ικανοποιήσει με τη θυσία Του, τη δικαιοσύνη του Θεού που επέβαλλε  τη τιμωρία του ενόχου και ταυτόχρονα την αγάπη Του που ήθελε τη συγχώρηση και σωτηρία του. Γι’ αυτό άλλωστε είναι γραμμένο για τον Κύριο: ‘Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία• διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν’(Πράξεις, δ΄:12).

Ήταν θέλημα του Πατέρα Θεού να γίνει η συμφιλίωση του μετανοημένου αμαρτωλού μαζί Του, για να δείξει την αγάπη του προς αυτόν με τελικό σκοπό να τον κάνει παιδί Του και να ζει μαζί Του και σ’ αυτή τη ζωή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτή η συμφιλίωση δεν είναι για μια φορά μόνο αλλά αφορά τη καθημερινή σχέση του πιστού με τον Πατέρα Θεό ώστε να μην μπουν υποκατάστατα της  παρουσίας του Θεού στην ζωή του, αλλά η ίδια η παρουσία του Θεού να είναι φανερή στη ζωή του, σαν αναγεννημένου χριστιανού, μέσω του καρπού του Αγίου Πνεύματος.

Όπως ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο και γεννήθηκε σε ένα στάβλο με ακαθαρσίες ζώων, έτσι μπορούμε να πούμε, γεννιέται πνευματικά σε κάθε βρώμικη καρδιά ανθρώπου που μετανοεί και Τον επικαλείται, ώστε  να Τον καθαρίζει με το αίμα της θυσίας Του από κάθε αμαρτία και να τον βοηθά να ζει στην παρούσα ζωή με δικαιοσύνη, σωφροσύνη και ευσέβεια, με σκοπό να υπομείνει έως τέλους και να εισέλθει νικητής στην αιώνια ζωή μαζί Του.

Ο Κύριος Ιησούς θέλει να μαζέψει όλα τα ‘πρόβατα’ στη δική Του ποίμνη για να είναι αυτός ο Ποιμένας όλων των προβάτων(Ιωάννης,ι΄:16). Ο σκοπός Του είναι να μαζεύει όσο περισσότερα ‘πρόβατα’ γίνεται, μιας και το θέλημα του Θεού είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να γνωρίσουν την αλήθεια.

Το χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης του Κυρίου, το έφεραν αφενός άγγελοι στους ποιμένες της Βηθλεέμ και αφετέρου οι ‘μάγοι από ανατολών’, στου κατοίκους της Ιερουσαλήμ.  Το αποτέλεσμα ήταν, οι μεν ποιμένες να ανταποκριθούν και να πάνε να κινηθούν να βρουν τον Κύριο και να επαληθεύσουν την αλήθεια των λαληθησομένων προς αυτούς, οι δε κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, ενώ αρχικά ταράχθηκαν, στη συνέχεια αδιαφόρησαν.

Σήμερα το χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης του Κυρίου και της πνευματικής αναγέννησης  που προσφέρει σε κάθε άνθρωπο που πιστεύει, μέσω της θυσίας και της ανάστασης Του,  το μεταφέρουν στους ανθρώπους  γενικά όλα τα παιδιά του Θεού, που έχουν τα ίδια την εμπειρία της αναγέννησης και ειδικότερα οι απόστολοι του Κυρίου, τους οποίους ο Κύριος αποστέλλει σαν αγγέλους Του, σε ανθρώπους που είτε δεν άκουσαν ποτέ για τον Κύριο, είτε ζουν σε καθεστώτα εχθρικά προς Αυτόν.

Η φωνή του Πατέρα Θεού όταν μιλάει μέσω ενός παιδιού Του, έχει  τη δύναμη να αγγίζει την καρδιά του ειλικρινή ανθρώπου και να τον οδηγεί στην μετάνοια και στη πίστη του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτός που ο Κύριος  αποστέλλει έχει σκοπό τη σωτηρία της ψυχής κάθε αμαρτωλού ανθρώπου και η απόδειξη ότι αυτός είναι του Κυρίου, πρώτα είναι ότι  αυτός συστήνει μόνο τον Κύριο όταν μιλάει και στη συνέχεια ότι ο Κύριος ενεργεί δια του λόγου Του και δια του Αγίου Πνεύματος  και οι ενέργειές Του γίνονται αντιληπτές στον άνθρωπο  που ακούει και πιστεύει στο λόγο του Θεού, δια του απεσταλμένου του Θεού. Άλλωστε η πίστη έρχεται δια της ακοής και η ακοή δια του λόγου του Θεού(Ρωμαίους,ι΄:17). Ο άνθρωπος που συστήνει τον Ιησού Χριστό δεν έχει κάποιο προσωπικό κέρδος, αλλά εκτιμάει σωστά τη σωτηρία που του χάρισε ο Κύριος και γι’ αυτό θέλει να πιστέψουν και άλλοι στον Ιησού Χριστό και να σωθούν.

Συνοψίζοντας λέμε ότι ο Κύριος δεν θέλει να εορτάζεται τυπολατρικά αλλά θέλει αυτός που λέει ότι Τον αγαπάει, να ζει σύμφωνα με το λόγο Του και  να Τον προσκυνάει ‘εν Πνεύματι και αληθεία’ (Ιωάννης,δ΄:23). Είναι Θεός αληθινός και προσμένει κάθε στιγμή, όποιον Τον επικαλεστεί να του φανερωθεί, γιατί θέλει να έχει μια ζωντανή σχέση με τον κάθε πιστό άνθρωπο. Δεν θέλει να Τον θυμάται ο άνθρωπος μόνο στις γιορτές των Χριστουγέννων και του  Πάσχα, αλλά κάθε μέρα να έχει επικοινωνία μαζί Του, μέσω της δια του Αγίου Πνεύματος  προσευχής και μελέτης του λόγου Του. Αν συμβαίνει αυτό, τότε η χαρά του ανθρώπου θα είναι ο ίδιος ο Κύριος και η παρουσία Του εντός του, με όλο τον καρπό του Αγίου Πνεύματος (Γαλάτας, ε΄:22,23).

Ας μην λοιπόν εορτάζουμε τα Χριστούγεννα τυπολατρικά, κάνοντας απλά τα θρησκευτικά μας καθήκοντά και τα παραδοσιακά έθιμα, αλλά να εορτάζουμε ουσιαστικά, έχοντας  την εμπειρία των προσωπικών Χριστουγέννων μας, που είναι η αναγέννησή μας από τον Πατέρα Θεό. Όσοι έχουμε αυτή την εμπειρία, να μη μένουμε μόνο σ’ αυτή, αλλά να Του ζητάμε νέες εμπειρίες με ενέργειές Του, ώστε να αυξάνεται η πίστη μας και να μορφώνεται  ο Χριστός μέσα στον εσωτερικό μας άνθρωπο.  Ο Ιησούς Χριστός άφησε τη δόξα του Ουρανού και έγινε άνθρωπος γιατί μας αγαπάει και πέθανε στη θέση μας, για να μας δώσει δωρεάν  αιώνια ζωή. Ας ανταποκριθούμε στην πρόσκλησή Του και ας πάμε κοντά Του, απαρνούμενοι τον εαυτό μας και σηκώνοντας τον σταυρό μας, ώστε να βρει ανάπαυση η ψυχή μας (Ματθαίος, ια΄:28-30). Αμήν!

 

 

«Και ενώ εκάθητο επί του όρους των ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί κατ’ ιδίαν, λέγοντες, Ειπέ προς ημάς, πότε θέλουσι γείνει ταύτα; Και τι το σημείον της παρουσίας σου,και της συντελείας του αιώνος;» (Ματθαίος,κδ΄:3).

«Όταν δε ταύτα αρχίσωσι να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τας κεφαλάς σας∙ διότι πλησιάζει η απολύτρωσίς σας» (Λουκάς,κα΄:28).

Υπάρχει μια σειρά από γεγονότα που έλαβαν, λαμβάνουν και θα λάβουν χώρα από τη στιγμή που ρωτήθηκε ο Κύριος από του μαθητές Του και απάντησε για τα σημεία της  παρουσίας Του και της συντέλειας   του αιώνος (Ματθαίος, κδ΄:3-51, Μάρκος. ιγ΄:1-37, Λουκάς, κα΄:5-38).

Ο Κύριος, σαν αληθινός Θεός, γνωρίζει το τι μέλλει να γίνει, γι’ αυτό μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι όπως έχουν επαληθευθεί μέχρι σήμερα, αρκετά από τα σημεία που είπε ο Κύριος, θα επαληθευτούν και τα υπόλοιπα.

Στη συνέχεια, διαβάζοντας το 21ο κεφάλαιο του κατά Λουκά Ευαγγελίου, και έχοντας υπόψη τα σχετικά κεφάλαια, 24ο Ματθαίου και 13ο Μάρκου, θα σχολιάσουμε αυτά που απάντησε ο Κύριος, στην ερώτηση των μαθητών Του.

Ο Κύριος αρχικά τους είπε να προσέχουν να μην πλανηθούν από ανθρώπους  που θα έλθουν στο όνομά Του, λέγοντας ‘Εγώ είμαι’ και ‘Ο  καιρός πλησίασε’ και τους εφιστά την προσοχή να μην πάνε πίσω τους.

Αναζητώντας σε διάφορες ιστοσελίδες του διαδικτύου, για ανθρώπους που έχουν ισχυρισθεί ότι είναι ο Ιησούς, θα βρούμε αρκετούς, ακόμα και σύγχρονους και το τραγικό είναι ότι κάποιοι από αυτούς  πλάνησαν και πλανούν χιλιάδες ανθρώπους, οδηγώντας τους ακόμα και στο θάνατο. Αυτά που διαβάζουμε είναι μια εκπλήρωση της προφητείας του Κυρίου ότι θα έρθουν κάποιοι στο όνομά Του ή που θα λένε ότι είναι αυτοί ο Χριστός.

Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν επαφή με τον Θεό  και με τον γραμμένο λόγο Του, είναι βέβαιο ότι θα πλανηθούν. Ο λόγος του Θεού μας αναφέρει ότι ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγμα Θεού και θα γίνει πρώτα η ανάσταση των αποθανόντων εν Χριστώ και στη συνέχεια η μεταμόρφωση και αρπαγή των φρόνιμων πιστών σε απάντηση του Κυρίου στον αέρα (Α΄ Θεσσαλονικείς,δ΄:16-17).

Συνεχίζοντας ο Κύριος είπε στους μαθητές Του ότι θα ακούσουν για πολέμους και ακαταστασίες, ότι θα εγερθεί έθνος εναντίον έθνους και βασιλεία εναντίον βασιλείας. Από την ιστορία γνωρίζουμε ότι από τότε έως τις σύγχρονες ημέρες μας, έχουν γίνει και γίνονται πολλοί πόλεμοι μεταξύ των εθνών, με αποκορύφωμα τους δύο παγκόσμιους πολέμους του εικοστού αιώνα, που είχαν απολογισμό εκατομμύρια  νεκρούς.

Ακόμη ο Κύριος τους είπε ότι θα γίνουν κατά τόπους μεγάλοι σεισμοί, πείνες, λοιμοί και θα είναι φόβητρα και σημεία μεγάλα από τον ουρανό.

Σεισμοί γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει στο παρελθόν πολλοί, με χιλιάδες θύματα και βλέπουμε ότι γίνονται πολλοί και στις μέρες μας.

Οι πείνες επίσης δεν έχουν σταματήσει και υπάρχουν και στις μέρες μας εκατομμύρια άνθρωποι που υποσιτίζονται, οι περισσότεροι σε υποανάπτυκτες χώρες της Αφρικής  άλλα και σε όλες τις αναπτυγμένες  χώρες του κόσμου.

Οι  λοιμοί, δηλαδή θανατηφόρες ασθένειες είτε σαν επιδημίες, είτε σαν πανδημίες, όπως ξέρουμε υπήρξαν αρκετοί μέχρι σήμερα με εκατομμύρια  νεκρούς. Οι πιο πρόσφατες πανδημίες με πολλά θύματα, είναι αυτή της ισπανικής γρίπης που εκδηλώθηκε το 1918, με 17 ως 50 εκατομμύρια νεκρούς και  αυτή  του κορωνοϊού της Γουχάν (Covid-19), που εκδηλώθηκε το 2019 και που εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να αποτελεί  ένα   παγκόσμιο πλήγμα στην ανθρωπότητα, με πάνω από 5 εκατομμύρια νεκρούς, μέχρι σήμερα.

Ο Κύριος αναφέρει ακόμη για φόβητρα και σημεία μεγάλα από τον ουρανό. Οι συμβατικές ή οι πυρηνικές βόμβες που ρίχνουν τα αεροπλάνα, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές και χιλιάδες θύματα, όπως και οι πύραυλοι με συμβατικές ή πυρηνικές κεφάλες, είναι μερικά από τα φόβητρα από τον ουρανό. Οι εκρήξεις των πυρηνικών βομβών στις Ιαπωνικές πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι, που έλαβαν χώρα στις 6 και 9 Αυγούστου 1945 αντίστοιχα, κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με τα δεκάδες χιλιάδες θύματα, αποτελούν την πιο φανερή εκπλήρωση αυτής της προφητείας του Κυρίου.

Ακόμα ο Κύριος τους είπε ότι θα τους καταδιώξουν και θα τους βάλουν σε φυλακές και ότι θα τους φέρουν μπροστά σε βασιλείς και ηγεμόνες εξαιτίας του Ονόματός Του και τότε να μη προμελετούν τι θα πουν, διότι ο Ίδιος θα τους δώσει σοφία στο τι θα πουν, ώστε να μη μπορούν να αντιλέγουν οι εναντίοι. Επιπλέον τους είπε ότι θα παραδοθούν από γονείς, αδελφούς, συγγενείς και φίλους και ότι κάποιους από αυτούς θα  επιτρέψει να τους σκοτώσουν και ότι θα μισούνται από όλους εξαιτίας Του, αλλά δεν θα χαθεί τρίχα από το κεφάλι τους, αν βέβαια υπομείνουν έως τέλους.

Εκπληρώσεις αυτών των προφητειών του Κυρίου, βλέπουμε τόσο μέσα στο βιβλίο των Πράξεων, με  φυλακίσεις, ξυλοδαρμούς, θανατώσεις και διωγμούς των πρώτων αδελφών μας, όσο και στη μετέπειτα  εκκλησιαστική ιστορία με τους μεγάλους διωγμούς των Ρωμαίων αυτοκρατόρων, την ‘Ιερά Εξέταση’ και με τους νεώτερους διωγμούς αθεϊστικών ή «θεοκρατικών» καθεστώτων.

Συνεχίζοντας ο Κύριος τους είπε ότι η Ιερουσαλήμ θα περικυκλωθεί από στρατόπεδα, θα αλωθεί και ότι θα είναι κάτω από τον έλεγχο άλλων εθνών, μέχρι  να εκπληρωθούν οι καιροί των εθνών. Αυτή η προφητεία του Κυρίου ως προς την άλωση, εκπληρώθηκε το 70μ.Χ. όταν ο Τίτος πολιόρκησε και κατέλαβε την Ιερουσαλήμ και ως προς την απελευθέρωση, άρχισε να εκπληρώνεται το 1948, με την επανίδρυση του κράτους του Ισραήλ.

Μετά ο Κύριος τους είπε για σημεία στον ήλιο, τη σελήνη και τα αστέρια, ότι οι άνθρωποι θα αποψυχούν από το φόβο των επερχόμενων δεινών σε όλη την οικουμένη και αυτό γιατί οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν και τότε θα Τον δουν να έρχεται με δύναμη και δόξα πολλή.

Τέλος συστήνει στους μαθητές Του, να προσέχουν ώστε να μην βαρύνουν οι καρδιές τους από κραιπάλη, μέθη και βιοτικές μέριμνες και να αγρυπνούν  προσευχόμενοι σε κάθε καιρό, για να καταξιωθούν να εκφύγουν όλα όσα μέλλουν να συμβούν και να σταθούν νικητές μπροστά Του.

Συνοψίζοντας λέμε σαν συμπέρασμα των προαναφερθέντων, ότι ο Κύριος είναι πλησίον. Μπορεί να πέρασαν περίπου 2000 χρόνια από τότε που ο λόγος του Θεού αναφέρει αυτό το συμπέρασμα (Φιλιππησίους, δ΄:5), αλλά όσα χρόνια και αν περάσουν ακόμα, να γνωρίζουμε ότι ‘Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσιν αυτού, ως τινές λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλων να απολεσθώσι τινές, αλλά πάντες να έλθωσιν εις μετάνοιαν’(Β΄ Πέτρου, γ΄:9). Αμήν!

 
Περισσότερα Άρθρα...

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα419
mod_vvisit_counterΕχτές448
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα1383
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα5153
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα19856
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα29717
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες2776297

We have: 25 guests, 2 bots online
Η IP: 34.239.152.207
 , 
Σήμερα : Μαρ 21, 2023