Μενού

Φόρμα ΣύνδεσηςΠοιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow


«Και προσελθών ο Ιησούς, ελάλησε προς αυτούς, λέγων• Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς• και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν.» (Ματθαίος,κη΄:18-20)

Όπως είναι γνωστό  κάθε 1 Ιανουαρίου, έχουμε αλλαγή χρόνου και ο ερχομός αυτής της ημέρας συνοδεύεται με εορταστικές εκδηλώσεις, οι δε ευχές μεταξύ γνωστών, συγγενών και φίλων δίνουν και παίρνουν. Επίσης πολλοί  άνθρωποι ανταλλάσσουν δώρα και επισκέψεις με τους οικείους τους, άλλοι υποδέχονται το νέο χρόνο παίζοντας τυχερά παιχνίδια και γενικά είναι φανερή η  διάθεση των ανθρώπων να αναζητούν οτιδήποτε θεωρούν ότι θα τους ευχαριστήσει, είτε αυτό είναι τα υλικά αγαθά, είτε τα θεάματα ή τα ακούσματα.

Υπάρχει όμως κάτι πιο πολύτιμο από όλα αυτά που πρέπει να αναζητήσουν όλοι οι άνθρωποι και αυτό δεν είναι κάτι από τα προαναφερθέντα, αλλά Κάποιος, δηλαδή ο Υιός του Θεού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο ίδιος αν και βασιλιάς, γεννήθηκε σε μια φάτνη, απλά και ταπεινά για να μπορεί να Τον θεωρεί σαν πλησίον του, ο καθένας που θα Τον πιστέψει και θα Τον επικαλεστεί στη ζωή του. Αν και Θεός άδειασε τον εαυτό Του από όλη την δόξα Του, για να καθαρίσει με το Άγιο αίμα της θυσίας Του, κάθε ψυχή ανθρώπου που θα μετανοήσει και θα Τον ζητήσει, έτσι ώστε στη συνέχεια να  κατοικίσει δια του Αγίου Πνεύματος πλούσια μέσα σ’ αυτή.

Η νέα χρονιά ας αποτελέσει αφετηρία μιας  νέας αρχής με τον Ιησού Χριστό οδηγό και πραγματικό Κύριο της ζωής μας. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να χαράξει τον δρόμο της  ζωής μας, σύμφωνα με τον γραμμένο λόγο Του  στην Καινή Διαθήκη, έτσι ώστε να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημά Του και να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ας γίνει λοιπόν αν δεν είναι, οδηγός της ζωής μας ο  ώστε ακολουθώντας Τον να φτάσουμε με βεβαιότητα στη δική Του βασιλεία. Έτσι άλλωστε θα αποδεικνύουμε ότι είμαστε ειλικρινείς όταν λέμε την γνωστή ωραία φράση ‘πρώτα ο Θεός’.

Συνεχίζοντας θα αναφερθούμε στο γεγονός που με βάση την εντολή του Θεού, ο μήνας που συνέβη, ορίστηκε  σαν ο πρώτος μήνας του χρόνου.  Στο βιβλίο της Εξόδου, στο 12ο κεφάλαιο διαβάζουμε ότι όταν ο λαός Ισραήλ βρισκόταν στην Αίγυπτο, ο βασιλιάς τους Φαραώ αρνιόταν επίμονα να αφήσει το λαό Ισραήλ ελεύθερο, παρ’ όλες τις εννιά πληγές που ο Κύριος επέφερε στους Αιγυπτίους. Τότε  ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή και στον Ααρών λέγοντάς τους να πουν σε όλο το λαό Ισραήλ ότι ο μήνας που διένυαν θα είναι ο πρώτος μήνας του έτους και την 10η μέρα του μήνα να πάρουν ένα υγιές χρονιάρικο αρσενικό αρνί, να το σφάξουν τη 14η μέρα προς το βράδυ και με το αίμα του να βάψουν τους δυο παραστάτες και τα ανώφλι της εξώπορτας  του σπιτιού τους. Αυτό διότι άγγελος Κυρίου την συγκεκριμένη νύχτα θα θανάτωνε κάθε πρωτότοκο από ανθρώπου έως κτήνους  και το αίμα στην εξώπορτα θα ήταν για σημάδι ώστε ο άγγελος να παρατρέξει  αυτό το σπίτι και να μη θανατώσει τα πρωτότοκα. Πράγματι τα μεσάνυκτα αυτής της νύχτας, ήρθε άγγελος Κυρίου και θανάτωσε κάθε πρωτότοκο στα σπίτια των Αιγυπτίων που δεν υπήρχε το αίμα στην εξώπορτα και αυτή η ενέργεια του Κυρίου ανάγκασε τον Φαραώ να αφήσει τον λαό Ισραήλ να φύγει από την Αίγυπτο.

Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι ο Κύριος ορίζει σαν αρχή του χρόνου τον μήνα που επέλεξε να ελευθερώσει τον λαό Του από την εξουσία του Φαραώ. Σήμερα που τον λαό του Θεού αποτελούν οι αναγεννημένοι χριστιανοί από όλα τα έθνη του κόσμου, μπορούμε να πούμε ότι η αρχή του χρόνου της νέας και ελεύθερης από την εξουσία του διαβόλου ζωής κάθε αναγεννημένου χριστιανού, ταυτίζεται με τη μέρα που μετανόησε ειλικρινά για τις αμαρτίες του και ο Κύριος καθάρισε με το Άγιο αίμα της θυσίας Του την καρδιά του, κάνοντας τον ένα νέο κτίσμα. Όπως τότε το αίμα του σφαγμένου αρνιού στην εξώπορτα ήταν το σημείο ώστε να παρατρέξει ο άγγελος αυτό το σπίτι και να μη θανατώσει τα πρωτότοκα, έτσι και σήμερα το αίμα της θυσίας του Χριστού, ο οποίος είναι ‘ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου’ (Ιωάννης,α΄:29), στην πνευματική καρδιά του ανθρώπου είναι το σημείο για να φύγει η οργή του Θεού από πάνω του. Βέβαια αυτό το Άγιο αίμα της θυσίας του Κυρίου το έχουμε ανάγκη όχι μόνο στην αρχή αλλά και σε όλη τη διάρκεια της νέας μας εν Χριστώ ζωής, σύμφωνα με το γραμμένο, ‘Εάν είπωμεν ότι κοινωνίαν έχομεν μετ' αυτού και περιπατώμεν εν τω σκότει, ψευδόμεθα και δεν πράττομεν την αλήθειαν• εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί, καθώς αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ' αλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας’ (Α΄ Ιωάννου,α΄:6,7). Δηλαδή εφόσον συνεχίζουμε να περπατάμε στον φωτεινό δρόμο του Κυρίου, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε κοινωνία με τα εν Χριστώ αδέλφια μας και τότε το αίμα του Χριστού θα  μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, μέχρι  να μπούμε στη βασιλεία του Θεού. Επιπλέον λέμε ότι όπως οι  υιοί Ισραήλ έφυγαν πλούσια από τη γη της Αιγύπτου παίρνοντας όλα τα μέλη των οικογενειών τους, τα ζώα τους και τις αποσκευές τους, έτσι και στα αναγεννημένα παιδιά του Θεού, ο λόγος του Θεού παραγγέλλει, ‘Προσέχετε εις εαυτούς, διά να μη χάσωμεν εκείνα, τα οποία ειργάσθημεν, αλλά να απολάβωμεν πλήρη τον μισθόν’ (Β΄ Ιωάννου, α΄:9).

Αυτό που πρέπει να τονίζουμε είναι ότι όπως μόνο ο Κύριος μπόρεσε να ελευθερώσει τον τότε λαό Του από την εξουσία του Φαραώ, έτσι και σήμερα μόνο ο Κύριος μπορεί να ελευθερώσει κάθε αμαρτωλό που μετανοεί και πιστεύει σ’ Αυτόν, από τις αμαρτίες και τα πάθη που δεν μπορεί να ελευθερωθεί από μόνος του. Εκεί που υπάρχει η ανθρώπινη αδυναμία έρχεται η δύναμη του Θεού για να ελευθερώσει. Το ίδιο ισχύει και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν παιδιά Θεού, όταν θεωρούμε αδύνατο να δώσουμε λύση, εάν επικαλεστούμε ένθερμα τον Κύριο, Αυτός θα έρθει να μας δώσει τη λύση και μπορεί να κάνει ενέργειες που ούτε καν είχαμε φανταστεί. Μην κάνουμε κανένα πρόβλημα μεγαλύτερο από να το λύσει ο Κύριος γιατί ‘Τα αδύνατα παρά ανθρώποις είναι δυνατά παρά τω Θεώ’ (Λουκάς, ιη΄:27).

Συνοψίζοντας λέμε για να εκπληρωθεί στη ζωή μας η ευχή ‘καλή χρονιά’, χρειαζόμαστε ‘άνωθεν βοήθεια’. Ο Μωυσής στην προσευχή του αναφέρει, ‘Δίδαξον ημάς να μετρώμεν ούτω τας ημέρας ημών, ώστε να προσκολλώμεν τας καρδίας ημών εις την σοφίαν’ (Ψαλμός,ϟ΄:12), η δε αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου (Παροιμίες, α΄:7), δηλαδή το να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας τα λόγια του Κυρίου και να φοβόμαστε μήπως τα παραβούμε. Ο Κύριος  μας έχει κάνει γνωστό στον γραμμένο λόγο Του, ‘ότι διά πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθωμεν εις την βασιλείαν του Θεού’(Πράξεις, ιδ΄:22), που σημαίνει ότι στο δρόμο του Κυρίου θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα δυσεπίλυτα και μακροχρόνια. Το ότι ο Κύριος δεν δίνει λύση άμεσα σε κάποια προβλήματα είναι στα πλαίσια της παιδείας που επιτρέπει στη ζωή μας για τη πνευματική μας αύξηση. Όμως να μη θεωρούμε μικρό το χέρι του Θεού στο να δώσει λύση, αλλά να πιστεύουμε ότι δεν θα αφήσει να πειραστούμε πάνω απ’ τη δύναμή μας αλλά θα κάνει έκβαση ώστε να μπορούμε να υποφέρουμε (Α΄Κορινθίους,ι΄:13). Αυτή τη χρονιά οτιδήποτε και αν συμβεί, ας ζητάμε την παρουσία και τις ενέργειες του Τριαδικού Θεού στη ζωή μας και Αυτός θα  είναι ο ελευθερωτής μας σε όλα τα δύσκολα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε. Αμήν!

 

 

«…να κραταιωθήτε εν δυνάμει διά του Πνεύματος αυτού εις τον εσωτερικόν άνθρωπον, δια να κατοικήση ο Χριστός δια της πίστεως εν ταις καρδίαις υμών» (Εφεσίους,γ΄:16,17).

Τα Χριστούγεννα έχει καθιερωθεί να γιορτάζονται στον χριστιανικό κόσμο κάθε χρόνο, στις 25  Δεκεμβρίου. Αυτό που εύκολα διαπιστώνουμε είναι ότι ο τρόπος εορτασμού των Χριστουγέννων από τους περισσότερους ανθρώπους του χριστιανικού κόσμου, έχει να κάνει πιο πολύ με στολισμούς δένδρων, με φωταγωγήσεις, με μουσικές εκδηλώσεις, με ανταλλαγή επισκέψεων και δώρων, με παραδοσιακά φαγητά και γλυκά και λιγότερο   με το θαυμαστό γεγονός που εορτάζεται, που ο λόγος του Θεού το αναφέρει σαν ‘το μεγάλο μυστήριο της ευσεβείας’ (Α΄Τιμόθεον,γ΄:16), το ότι δηλαδή ο Θεός έλαβε σάρκα και γεννήθηκε σαν ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός.

Αυτό που θέλουμε να αναφέρουμε σαν το κύριο μήνυμα της εορτής των Χριστουγέννων, είναι ότι όπως ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, εκτελώντας το θέλημα του Ουράνιου Πατέρα, συνελήφθη δια του Αγίου Πνεύματος και μορφώθηκε σαν άνθρωπος μέσα στη μήτρα της κατά σάρκα μητέρας του Μαρίας, αφού βέβαια η ίδια πίστεψε ότι μπορεί και δέχθηκε να συμβεί αυτό, έτσι και σήμερα ο Πατέρας Θεός θέλει κάθε άνθρωπος να πιστέψει με την καρδιά του και να δεχθεί τον Υιό Του Ιησού Χριστό, ώστε να τον ‘γεννήσει άνωθεν’ κάνοντάς τον ένα νέο κτίσμα καθαρό από  αμαρτία και δίνοντας του την εξουσία να λέγεται ‘παιδί Θεού’. Αυτή η ‘άνωθεν γέννηση’ του ανθρώπου από τον Πατέρα Θεό, αποτελεί  την αρχή της μόρφωσης του χαρακτήρα του Ιησού Χριστού μέσα στον νέο εσωτερικό άνθρωπο του αναγεννημένου χριστιανού και ταυτίζεται με αυτό που ονομάζουμε προσωπικά Χριστούγεννα.

Συνεχίζοντας λέμε  ότι όπως η παρθένος Μαρία δέχθηκε το προσωπικό μήνυμα του αγγέλου όταν της μίλησε, έτσι ο καθένας που δεν έχει γνωρίσει ακόμα τον Κύριο καλείται να δεχθεί τον λόγο του Κυρίου που λέει: «…και τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω» (Ιωάννης,ς΄:37) και να συμπεράνει ότι αφού ο ίδιος ο Κύριος δεν θα εκβάλει κανέναν έξω, ότι η πόρτα του ουρανού είναι ανοιχτή για τη σωτηρία του ανθρώπου και να αποφασίσει να πάει στον Κύριο και να σωθεί. Ακόμη από τα λόγια του Κυρίου, ‘Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω• εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού.’ (Αποκάλυψη, γ΄:20), συμπεραίνουμε ότι η πόρτα της καρδιάς του ανθρώπου ανοίγει μόνο από μέσα, δηλαδή μόνο εάν ο άνθρωπος θελήσει να ανοίξει την ‘πόρτα’ του εσωτερικού του ανθρώπου, θα μπει μέσα ο Ιησούς Χριστός γιατί ο Κύριος σέβεται και ποτέ δεν παραβιάζει την θέληση του ανθρώπου.

Ο Ιησούς Χριστός έχει μαλακώσει και καθαρίσει και τις πιο σκληρές και βρώμικες ανθρώπινες πνευματικές  καρδιές, όπως για παράδειγμα αυτή του αποστόλου Παύλου. Αναφέρουμε σχετικά ότι όταν ο πρώην διώκτης απόστολος Παύλος πήγαινε προς την Δαμασκό με σκοπό να φέρνει δεμένους άνδρες και γυναίκες μαθητές του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, στο δρόμο του φανερώθηκε ο Κύριος Ιησούς ο οποίος τον τύφλωσε με ισχυρό φως και τον ρώτησε γιατί τον διώκει. Όταν ο Παύλος τον ρώτησε ποιος είναι, ο Κύριος του συστήθηκε ότι είναι ο Ιησούς τον οποίο διώκει και του είπε να πάει στην πόλη και θα του ειπωθεί τι πρέπει να κάνει. Στη συνέχεια ο Κύριος είπε σε έναν μαθητή Του στη Δαμασκό, τον Ανανία, να πάει στον Παύλο. Ο Ανανίας έκφρασε κάποια δυσπιστία λόγω της κακής φήμης του Παύλου και ο Κύριος του φανέρωσε  ότι ο  Παύλος θα γίνει απόστολος των εθνών. Έτσι ο Ανανίας πήγε στον Παύλο, προσευχήθηκε με αποτέλεσμα να επανέλθει η όρασή του, να πληρωθεί με Άγιο Πνεύμα και  να βαπτιστεί στο νερό (Πράξεις,θ΄:1-19).

Επανερχόμενοι στο πνευματικό μήνυμα των Χριστουγέννων και έχοντας υπόψη ότι ‘τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, όστις θέλει να σωθώσι πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας’ (Α΄ Τιμόθεον, β΄:3,4), λέμε ότι ο Θεός θέλει να αναγεννήσει κάθε άνθρωπο και να τον κάνει παιδί Του, ώστε να εορτάζει ουσιαστικά τα προσωπικά του Χριστούγεννα. Όμως όπως προαναφέραμε ο Πατέρας Θεός σεβόμενος την ελευθερία κάθε ανθρώπου, μόνο όσους δεχτούν τον Κύριο Ιησού στη ζωή τους, θα τους ‘γεννήσει άνωθεν’, σύμφωνα με το γραμμένο, «Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού•οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν» (Ιωαννης,α΄:11-13).

Αυτό που διαπιστώνουμε από τις ευαγγελικές περιγραφές, είναι ότι το θαυμαστό γεγονός της γέννησης του Θεανθρώπου, ο Θεός το αποκάλυψε πρώτα σε απλούς ανθρώπους, σε βοσκούς που έβοσκαν τα πρόβατά τους τη νύχτα της γέννησης, στέλνοντας ένα άγγελο που τους είπε, ‘Μη φοβείσθε• διότι ιδού, ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην, ήτις θέλει είσθαι εις πάντα τον λαόν,διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλει Δαβίδ σωτήρ, όστις είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θέλει είσθαι το σημείον εις εσάς• θέλετε ευρεί βρέφος εσπαργανωμένον, κείμενον εν τη φάτνη’. Οι βοσκοί αμέσως ξεκίνησαν να ψάχνουν τους στάβλους της Βηθλεέμ, μέχρι που βρήκαν το Θείο βρέφος μέσα σε μία φάτνη. Τότε διηγήθηκαν στους παρευρισκομένους τα λόγια που τους ειπώθηκαν από τον άγγελο και επέστρεψαν δοξάζοντες τον Θεό για όλα που είδαν και άκουσαν. (Λουκάς, β΄:10-20).

Στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο διαβάζουμε για την επίσκεψη των ‘μάγων από ανατολών’, στον νεογέννητο Χριστό. Αυτοί πρέπει να είχαν υπόψη τους τις προφητείες αφενός του Βαλαάμ που έλεγε, ‘θέλει ανατείλει άστρον εξ Ιακώβ, και θέλει αναστηθή σκήπτρον εκ του Ισραήλ’(Αριθμοί,κδ΄:17) και αφετέρου αυτή του Δανιήλ,που προσδιόριζε τον χρόνο της πρώτης έλευσης του Κυρίου λέγοντας, ‘από της εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθή η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του ηγουμένου θέλουσιν είσθαι εβδομάδες επτά και εβδομάδες εξήκοντα δύο’(Δανιήλ,θ΄:25). Βάσει αυτών, όταν παρατήρησαν το φαινόμενο του νέου αστέρος, συμπέραναν ότι γεννήθηκε ο Βασιλιάς των Ιουδαίων και αποφάσισαν, παρόλο που ήταν πολύ μακριά, να παν να Τον προσκυνήσουν. Όταν έφθασαν στα Ιεροσόλυμα και ρώτησαν για τον νέο βασιλιά, όλοι ταράχθηκαν με πρώτο τον βασιλιά Ηρώδη.  Όταν ο Ηρώδης ρώτησε τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού  πού ο Χριστός γεννιέται, αυτοί του απάντησαν   αναφέροντας την προφητεία του Μιχαία(ε΄:2) που έλεγε ότι ο Χριστός θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ. Όμως κανείς από αυτούς, ούτε από τον υπόλοιπο λαό, ενδιαφέρθηκε να πάει να βρει τον Χριστό, αντίθετα με τους μάγους και τους βοσκούς, που εκτίμησαν σωστά τα ουράνια μηνύματα που τους δόθηκαν και τελικά βρήκαν τον Κύριο Ιησού Χριστό.

Συνοψίζοντας λέμε απευθυνόμενοι πρώτα σε όσους δεν έχουν  αναγεννηθεί, τους ευχόμαστε αυτά τα Χριστούγεννα να μην πάνε μάταια, αλλά να προσευχηθούν ζητώντας να γεννηθεί ο Χριστός πνευματικά στην καρδιά τους και στη συνέχεια ευχόμαστε σε όλους που έχουμε αναγεννηθεί να μορφωθεί ο Ιησούς Χριστός μέσα στον εσωτερικό μας άνθρωπο σε άνδρα τέλειο, ώστε να υπομείνουμε έως τέλους και να απολαύσουμε το τέλος της πίστης μας που είναι η σωτηρία των ψυχών μας. Αμήν!

 
Περισσότερα Άρθρα...

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα1170
mod_vvisit_counterΕχτές2670
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα4735
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα18486
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα50768
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα82017
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες3538677

We have: 11 guests online
Η IP: 3.226.72.194
 , 
Σήμερα : Ιουλ 23, 2024