05-08-2020
Εγκουνιάν Ο. (Β΄Τιμόθεον , γ΄:1-5 κ.α.)

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)