30-12-2018
Βλάχος Ο.(Ψαλμός ιθ΄:1, Λουκάς,κδ΄:1-39)

Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ. (Αποκάλυψις Ιωάννου α' 08)