ΚHΡYΓΜΑΤΑ
Sermons in this series
Νάκο Μ.(Λουκάς,η΄:40-56)
20-11-2021
Χριστουλάκης Σ.(Λουκάς,ι΄:25-37)
17-11-2021
Μερκούρης Σ.(Λουκάς,θ΄:23-25)
10-11-2021
Χριστουλάκης Σ.(Γένεση,λθ΄:1-23)
03-11-2021
Βάσιος Κ.(Ψαλμός ρκα΄:1-8)
30-10-2021
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>Σελίδα 1 από 115

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)