24-12-2017
Κοντός Χ.(Ματθαίος,α΄:18-25, Λουκάς,β΄:1-40)

Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ. (Αποκάλυψις Ιωάννου α' 08)