ΚHΡYΓΜΑΤΑ
Sermons in this series
Πλατογιάννης Ε.(Ματθαίος,ια΄:1-15)
01-06-2019
Χριστουλάκης Σ. (Λουκάς, ιδ΄:15-24)
15-05-2019
Χριστουλάκης Σ.(Αριθμοί,ιβ΄:1-16)
01-05-2019
Νάκο Μ.(Γένεσις,λζ΄:1-36)
29-04-2019
Χριστουλάκης Σ.(Ιωάννης,δ΄:4-34)
24-04-2019
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>Σελίδα 2 από 70

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)