ΚHΡYΓΜΑΤΑ
Sermons in this series
Πλατογιάννης Ε.(Ιακώβου,δ΄:1-17)
14-02-2018
Πλατογιάννης Ε.(Ιακώβου,γ΄:1-18)
10-02-2018
Πλατογιάννης Ε.(Ιακώβου,β΄:1-26)
31-01-2018
Επιτροπάκης Α.(Ψαλμός λς΄:1-12)
27-01-2018
Πλατογιάννης Ε.(Ματθαίος,ε΄:1-48)
24-01-2018
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>Σελίδα 10 από 57

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)