ΚHΡYΓΜΑΤΑ
Sermons in this series
Πλατογιάννης Ε.(Β' Πέτρου,γ΄:1-18)
07-05-2018
Νάκο Μ.(Μάρκος,ια΄:11-33)
05-05-2018
Πλατογιάννης Ε.(Β' Πέτρου,β΄:1-22)
02-05-2018
Μακρογιάννης Μ. (Πράξεις,ιζ΄:16-34)
28-04-2018
Παπανικολάου Π.(Ματθαίος,ιβ΄:22-32)
17-03-2018
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>Σελίδα 10 από 60

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)