ΚHΡYΓΜΑΤΑ
Sermons in this series
Πλατογιάννης Ε.(Α' Ιωάννου,ε΄:1-21)
11-06-2018
Νάκο Μ.(Ματθαίος,ις΄:13-28)
09-06-2018
Πλατογιάννης Ε.(Α' Ιωάννου,δ΄:1-21)
06-06-2018
Αχμάκης Χ.(Ιωάννης,κα΄:1-25)
02-06-2018
Πλατογιάννης Ε.(Β' Χρονικών,α΄:1-17)
09-05-2018
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>Σελίδα 9 από 60

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)