ΚHΡYΓΜΑΤΑ
Sermons in this series
Νάκο Μ.(Αγγαίος,α΄:7-15,β΄:1-9)
27-10-2018
Παπανικολάου Π.(Ιεζεκιήλ,μζ΄:1-12)
20-10-2018
Μπαλάσκας Χ.(Ματθαίος,κε΄:7-13)
20-10-2018
Νάκο Μ.(Ματθαίος,ιδ΄:22-36)
13-10-2018
Χριστουλάκης Σ.(Γένεσις,ς΄:1-22)
01-10-2018
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>Σελίδα 8 από 65

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)