ΚHΡYΓΜΑΤΑ
Sermons in this series
Κώσταλος Α.(Μήνυμα-Εμπειρίες)
21-01-2019
Πλατογιάννης Ε.(Α' Κορινθίους,γ΄:1-23)
21-01-2019
Βάσιος Κ.(Ιωάννης,ια΄:47-52)
19-01-2019
Παπανικολάου Π.(Ρωμαίους,ια΄:19-24)
19-01-2019
Μπαλάσκας Ε.(Ψαλμός ιε΄:1-4)
19-01-2019
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>Σελίδα 8 από 70

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)