ΚHΡYΓΜΑΤΑ
Sermons in this series
Λάσκαρης Μ.(Ματθαίος,κ΄:25-28)
17-03-2018
Μπαλάσκας Ε.(Πράξεις,κς΄:24-29)
17-03-2018
Μπαλάσκας Χ.(Α' Βασιλέων,ιη΄:41-45)
17-03-2018
Πλατογιάννης Ε.(Ιώβ,ιθ΄:1-29)
14-03-2018
Μερτζανίδης Α.(Ψαλμός ογ΄:1-28)
10-03-2018
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>Σελίδα 8 από 57

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)