ΚHΡYΓΜΑΤΑ
Sermons in this series
Πλατογιάννης Ε.(Β' Πέτρου,γ΄:1-18)
07-05-2018
Νάκο Μ.(Μάρκος,ια΄:11-33)
05-05-2018
Πλατογιάννης Ε.(Β' Πέτρου,β΄:1-22)
02-05-2018
Μακρογιάννης Μ. (Πράξεις,ιζ΄:16-34)
28-04-2018
Παπανικολάου Π.(Ματθαίος,ιβ΄:22-32)
17-03-2018
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>Σελίδα 7 από 57

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)