Μενού

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα Αρχείο Κηρυγμάτων
ΚHΡYΓΜΑΤΑ
Sermons in this series
Τριανταφύλλου Κ.(Ψαλμός ρκη΄:1-6)
06-12-2023
Νάκο Μ.(Αμώς,α΄:1-15)
25-11-2023
Χριστουλάκης Σ.(Γένεσις,ς΄:1-13)
22-11-2023
Μπαλάσκας Ε.(Ματθαίος,ε΄:14-16)
18-11-2023
Μπεκιράι Γ.(Α' Πέτρου,δ΄:7-11)
18-11-2023
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>Σελίδα 6 από 145

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)