ΚHΡYΓΜΑΤΑ
Sermons in this series
Χριστουλάκης Σ.(Λουκάς,ιε΄:11-32)
28-11-2018
Πλατογιάννης Ε.(Αποκάλυψις,ιδ΄:1-20)
26-11-2018
Κορτέσης Γ.(Μάρκος,α΄:1-8)
24-11-2018
Μπαλάσκας Ε.(Ιακώβου,α΄:26-27)
24-11-2018
Χριστουλάκης Σ.(Λουκάς,ιζ΄:11-19)
14-11-2018
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>Σελίδα 6 από 65

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)