ΚHΡYΓΜΑΤΑ
Sermons in this series
Νάκο Μ.(Πράξεις,β΄:1-42)
23-03-2019
Νάκο Μ.(Ιώβ,ε΄:17-27)
16-03-2019
Χριστουλάκης Σ.(Ησαΐας,μβ΄:1-9)
06-03-2019
Πέντζος Λ.(Ψαλμός λγ΄:18-22 - Ομολογία)
23-02-2019
Κορτέσης Γ.(Ησαΐας,ς΄:1-8)
23-02-2019
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>Σελίδα 5 από 70

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)