ΚHΡYΓΜΑΤΑ
Sermons in this series
Νικολαΐδης Γ.(Ματθαίος,ιδ΄:22-33)
06-05-2023
Νάκο Μ.(Γένεσις,κβ΄:1-19)
29-04-2023
Πλατογιάννης Ε.(Α' Κορινθίους,ιε΄:1-58)
17-04-2023
Νάκο Μ.(Ρωμαίους,η΄:26-39)
15-04-2023
Νάκο Μ.(Ματθαίος,ιδ΄:22-36)
08-04-2023
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>Σελίδα 4 από 140

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)