18-11-2017
Μακρογιάννης Μ.(Ιωνάς,α΄:1-16,β΄1-11,γ΄:1-10)

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)