ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΑ
Sermons in this series
Πλατογιάννης Ε.(Ματθαίος,κε΄:31-46)
28-03-2021
Πλατογιάννης Ε.(Πράξεις,κβ΄:1-30)
21-03-2021
Πλατογιάννης Ε.(Πράξεις,ιγ΄:1-52))
14-03-2021
Καρυπίδης Χ.(Β' Χρονικών,ς΄:28-31 Β΄μέρος)
01-11-2020
Καρυπίδης Χ. ( Α Μέρος)
01-11-2020
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>Σελίδα 1 από 58

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)