ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΑ
Sermons in this series
Καρυπίδης Χ.(Β' Χρονικών,ς΄:28-31 Β΄μέρος)
01-11-2020
Καρυπίδης Χ. ( Α Μέρος)
01-11-2020
Κοντός Γ.(Λουκάς,ιζ΄:26-37, A΄ μέρος)
25-10-2020
Κοντός Γ.(Ιούδα, α΄:΄17-25, Β΄ μέρος)
25-10-2020
Δαλιάνης Δ.(Ιωάννης, ιθ΄:28-31)
18-10-2020
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>Σελίδα 1 από 57

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)