ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΑ
Sermons in this series
Επιτροπάκης Α.(Πράξεις,ις΄:16-40)
28-01-2018
Γιαννουλάτος Ν.(Μάρκος,ζ΄:32-37)
14-01-2018
Παπαθεοδώρου Κ.(Έξοδος,γ΄:1-22)
07-01-2018
Γαλανόπουλος Ν.(Ψαλμός ρκα΄:1-8)
07-01-2018
Μακρογιάννης Μ.(Πράξεις,θ΄:1-31)
07-01-2018
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>Σελίδα 1 από 27

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)