ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΑ
Sermons in this series
Καβαδίας Ν. (Ιωνάς,β΄:1-11,γ΄:1-10,δ΄:1-11)
12-05-2019
Αραμπατζής Κ.(Φιλιππησίους,γ΄:1-21)
28-04-2019
Βλάχος Ο.(Πράξεις, β΄:41)
21-04-2019
Τσές Γ.(Β' Σαμουήλ,ς΄:1-23,ζ΄:1-16)
14-04-2019
Γιαννουλάτος Ν.(Φιλιππησίους,β΄:1-12)
07-04-2019
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>Σελίδα 1 από 42

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)