ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΑ
Sermons in this series
Καρυπίδης Χ. ( Εφεσίους,α΄:1-2)
06-11-2022
Σαραφιανούδης Γ.(Β' Χρονικών,α΄:1-13, Ιωάννης,γ΄:1-8)
30-10-2022
Πακτίτης Β.(Ιωάννης,ε΄:1-14)
23-10-2022
Τσές Γ.(Κολοσσαείς,β΄:1-23)
16-10-2022
Καρυπίδης Χ. ( Κολοσσαείς,α΄:9-17)
09-10-2022
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>Σελίδα 10 από 86

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)