ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΑ
Sermons in this series
Γκαούτσης Π.(Κολοσσαείς,β΄:6-23,γ΄:1-3)
02-04-2023
Σαρτζετάκης Ν.(Β' Πέτρου,γ΄:11-12)
26-03-2023
Καρυπίδης Χ.(Εβραίους,ς΄:9-15)
19-03-2023
Πακτίτης Β.(Αποκάλυψις,κα΄:1-8)
12-03-2023
Αυλωνίτης Σ.(Λουκάς,ζ΄:1-17)
12-03-2023
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>Σελίδα 6 από 86

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)