Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
Ο υιός του Θεού
830  81.4%
Ένας μεγάλος προφήτης
120  11.8%
Μυθικό πρόσωπο
44  4.3%
Επαναστάτης της επόχης του
22  2.2%
Ιστορικό Πρόσωπο
4  0.4%

Αριθμός Ψήφων  :  1020
Πρώτη ψήφος  :  Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 15:42
Τελευταία Ψήφος  :  Τετάρτη, 03 Μάρτιος 2021 21:41

Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ. (Αποκάλυψις Ιωάννου α' 08)