Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
Ο υιός του Θεού
1033  84.1%
Ένας μεγάλος προφήτης
120  9.8%
Μυθικό πρόσωπο
47  3.8%
Επαναστάτης της επόχης του
24  2%
Ιστορικό Πρόσωπο
4  0.3%

Αριθμός Ψήφων  :  1228
Πρώτη ψήφος  :  Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 15:42
Τελευταία Ψήφος  :  Παρασκευή, 02 Ιούνιος 2023 17:03

Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ. (Αποκάλυψις Ιωάννου α' 08)