Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
Ο υιός του Θεού
1037  84.2%
Ένας μεγάλος προφήτης
120  9.7%
Μυθικό πρόσωπο
47  3.8%
Επαναστάτης της επόχης του
24  1.9%
Ιστορικό Πρόσωπο
4  0.3%

Αριθμός Ψήφων  :  1232
Πρώτη ψήφος  :  Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 15:42
Τελευταία Ψήφος  :  Τρίτη, 21 Νοέμβριος 2023 09:30

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)