Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
Ο υιός του Θεού
583  76.3%
Ένας μεγάλος προφήτης
117  15.3%
Μυθικό πρόσωπο
44  5.8%
Επαναστάτης της επόχης του
17  2.2%
Ιστορικό Πρόσωπο
3  0.4%

Αριθμός Ψήφων  :  764
Πρώτη ψήφος  :  Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 15:42
Τελευταία Ψήφος  :  Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 19:21

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)