Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
Ο υιός του Θεού
550  75.2%
Ένας μεγάλος προφήτης
117  16%
Μυθικό πρόσωπο
44  6%
Επαναστάτης της επόχης του
17  2.3%
Ιστορικό Πρόσωπο
3  0.4%

Αριθμός Ψήφων  :  731
Πρώτη ψήφος  :  Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 15:42
Τελευταία Ψήφος  :  Κυριακή, 18 Αύγουστος 2019 19:36

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)