Μενού

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
Ο υιός του Θεού
1042  84.2%
Ένας μεγάλος προφήτης
120  9.7%
Μυθικό πρόσωπο
47  3.8%
Επαναστάτης της επόχης του
24  1.9%
Ιστορικό Πρόσωπο
4  0.3%

Αριθμός Ψήφων  :  1237
Πρώτη ψήφος  :  Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 15:42
Τελευταία Ψήφος  :  Κυριακή, 31 Μάρτιος 2024 16:46

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)