Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
Ο υιός του Θεού
677  78.8%
Ένας μεγάλος προφήτης
118  13.7%
Μυθικό πρόσωπο
44  5.1%
Επαναστάτης της επόχης του
17  2%
Ιστορικό Πρόσωπο
3  0.3%

Αριθμός Ψήφων  :  859
Πρώτη ψήφος  :  Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 15:42
Τελευταία Ψήφος  :  Κυριακή, 29 Μάρτιος 2020 20:33

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)