Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
Ο υιός του Θεού
420  69.9%
Ένας μεγάλος προφήτης
117  19.5%
Μυθικό πρόσωπο
44  7.3%
Επαναστάτης της επόχης του
17  2.8%
Ιστορικό Πρόσωπο
3  0.5%

Αριθμός Ψήφων  :  601
Πρώτη ψήφος  :  Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 15:42
Τελευταία Ψήφος  :  Τρίτη, 23 Απρίλιος 2019 17:22

Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ. (Αποκάλυψις Ιωάννου α' 08)