Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
Ο υιός του Θεού
761  80.4%
Ένας μεγάλος προφήτης
118  12.5%
Μυθικό πρόσωπο
44  4.6%
Επαναστάτης της επόχης του
21  2.2%
Ιστορικό Πρόσωπο
3  0.3%

Αριθμός Ψήφων  :  947
Πρώτη ψήφος  :  Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 15:42
Τελευταία Ψήφος  :  Τετάρτη, 16 Σεπτέμβριος 2020 19:54

Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ. (Αποκάλυψις Ιωάννου α' 08)