Στις 29 Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή, έγινε ευλογημένη συνάθροιση στην Άρτα, με παρουσία ευλογημένων αδερφών. Ακούστηκαν ομολογίες Αλβανών αδερφών, μηνύματα, ψάλλανε ύμνους όλα τα αδέρφια και έγινε προσευχή με έντονη παρουσία του Κυρίου. Το πρωινό του Σαββάτου, έγινε ευαγγελιστική εξόρμηση στα Γιάννενα, με μοίρασμα εφημερίδων και Καινών Διαθηκών. Το βράδυ του Σαββάτου φέρανε το Λόγο του Κυρίου στην εκκλησία μας, αδέρφια από την Αθήνα και την Ηγουμενίτσα. Μετά το κήρυγμα του Λόγου είχαμε οικοδομητική κοινωνία μετ’ αλλήλων κατά την οποία συμφάγαμε και ανταλλάξαμε προσωπικές εμπειρίες από τις ενέργειες του Κυρίου στη ζωή μας και νέα από το έργο του Κυρίου στα μέρη μας. Ο Κύριος να ευλογήσει την Ήπειρο, όλη την Ελλάδα, την γειτονική Αλβανία και όλο τον κόσμο. Αμήν!


 

 Στις 15 Φεβρουαρίου μερικά αδέλφια από την εκκλησία μας, επισκεφτήκαμε την 
εκκλησία της Ηγουμενίτσας. Τα αδέρφια μας υποδέχτηκαν με αγάπη Χριστού και 
απλότητα καρδίας. Τέσσερα αδέλφια φέρανε από τον άμβωνα μηνύματα από το Λόγο
του Θεού και προσωπικές εμπειρίες. Ακολούθησε Τράπεζα Αγάπης και κοινωνία 
μετ’ αλλήλων όπου μάθαμε τα νέα των αδερφών μας. Ο Κύριος να ευλογήσει την
εκκλησία της Ηγουμενίτσας και να την αυξήσει πνευματικά και αριθμητικά. Στην 
καθιερωμένη επίσκεψη των αδερφών μας από την Αθήνα, έγινε συγκέντρωση σε ένα 
χωριό κοντά στην Άρτας, όπου υπήρχε παρουσία Κυρίου, καθώς όλοι ευλογηθήκανε 
με την κοινωνία που έγινε, με τα μηνύματα των αδερφών και την προσευχή που 
ακολούθησε. Προσευχόμαστε ο Κύριος να ανοίξει εκκλησία στην Άρτα, καθώς και 
στην Πρέβεζα. Την επόμενη μέρα, Σάββατο 23 Φεβρουαρίουέγινε ευαγγελιστική 
εξόρμηση στα Γιάννενα, με μοίρασμα χριστιανικών εφημερίδων και Καινών Διαθηκών. 
Το βράδυ του Σαββάτου μιλήσανε στην εκκλησία μας, δυοαδέρφια από την Αθήνα 
και ένας αδερφός από την Βόνιτσα. Ο Κύριος να ευλογήσειτο έργο του στα Γιάννενα 
όπως και σε όλη την Ήπειρο και στην γειτονική Αλβανία.
Αμήν!  

 


 

 

 

Το Σάββατο βράδυ, 19 Ιανουαρίου, έγινε ευλογημένη συνάθροιση στην εκκλησία μας με την παρουσία αδερφών από Αθήνα, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα και Μυτιλήνη. Μιλήσανε στον άμβωνα τα αδέρφια από τις παραπάνω πόλεις, όπου μας φέρανε μηνύματα από το Λόγο του Θεού και προσωπικές εμπειρίες. Μετά την εκκλησία, ακολούθησε Τράπεζα Αγάπης, όπου συμφάγαμε και μάθαμε περισσότερα νέα από τους αδερφούς . Το πρωινό του Σαββάτου είχε προηγηθεί ευαγγελιστική εξόρμηση στην πόλη των Ιωαννίνων, ενώ την προηγούμενη μέρα, Παρασκευή, έγινε ευλογημένη συνάθροιση, όπως συνήθως γίνεται κάθε μήνα, σ’ ένα χωριό της Άρτας. Ο Κύριος να ευλογήσει το έργο Του στην Ήπειρο και να ανοίξει νέες εκκλησίες . Αμήν!

 

 

Την Παρασκευή 21/12/2012 μερικοί αδελφοί από εκκλησία των Ιωαννίνων επισκεφτήκαμε την εκκλησία της Ηγουμενίτσας, όπου μιλήσανε δυο αδέλφια από τα Γιάννενα και στη συνέχεια είχαμε μια όμορφη κοινωνία, συζητώντας και συντρώγοντας. Την ίδια μέρα έγινε μια ευλογημένη συνάθροιση στην Άρτα με την παρουσία αδερφών από Αθήνα, Άρτα και Γιάννενα. Το πρωί του Σαββάτου έγινε ευαγγελιστικό έργο στα Ιωάννινα και το βράδυ μιλήσανε τα αδέρφια από την Αθήνα. Ο Κύριος να  ευλογήσει το έργο Του  και να αποστείλει  εργάτες γιατί ‘ο θερισμός είναι πολύς οι δε εργάται ολίγοι’. Αμήν!

 

 

Την Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου, έγινε συνάθροιση αδερφών από Αθήνα, Άρτα και Ιωάννινα, σε ένα χωριό της Άρτας, με έντονη παρουσία Κυρίου με προσευχές, ύμνους και συμμελέτη του Λόγου. Το πρωινό του Σαββάτου έγινε ευαγγελιστική εξόρμηση στα Γιάννενα με μοίρασμα της εφημερίδας “Χριστιανισμός” και Ευαγγελίων. Το βράδυ του Σαββάτου μιλήσανε τα αδέρφια της Αθήνας στην Εκκλησία μας. Ο Κύριος να αυξήσει το έργο του σε όλη την Ήπειρο και στην γειτονική Αλβανία. Αμήν!

 

Την Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου, επισκεφτήκαμε τα αδέλφια μας στην Ηγουμενίτσα, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε σε τακτά διαστήματα, αλλά αυτήν την φορά στην καινούργια τους αίθουσα. Είναι μια ωραία αίθουσα, μεγαλύτερη από την προηγούμενη και είδαμε τα αδέλφια ιδιαίτερα χαρούμενα. Την κοινή συνάθροισή μας, την ευλόγησε η παρουσία του Κυρίου μας και μιλήσανε στην καθιερωμένη ώρα της εκκλησίας αδέρφια από την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ιωαννίνων, με μια ομολογία ενός αδερφού μας και μήνυμα από τον ποιμένα της εκκλησίας μας, καθώς και μήνυμα από τον αδελφό που προΐστατο στην εκκλησία της Ηγουμενίτσας. Αργότερα συμφάγαμε με τους αδερφούς και μάθαμε νεότερα από αυτούς. Ο Κύριος να ευλογήσει το έργο του σε όλη την Ήπειρο και να ανοίξει και άλλες εκκλησίες. Αμήν!

 

 

Το Σάββατο βράδυ, 29 Σεπτεμβρίου, επισκέφτηκαν την εκκλησία μας αδέρφια από την Αθήνα, την Κοζάνη και από την Ηγουμενίτσα. Στη συνάθροιση που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν πολλοί αδελφοί και φίλοι ώστε γέμισε η αίθουσα της εκκλησίας και υπήρχε έντονη η παρουσία του Θεού. Από τους παρευρισκόμενους  μιλήσανε και φέρανε ευλογημένα μηνύματα από τον Λόγο του Κυρίου και εμπειρίες από τη ζωή τους, αδελφοί εργάτες του ευαγγελίου, από την Αθήνα, από την Κοζάνη και από την Ηγουμενίτσα. Στο τέλος είχαμε τράπεζα Αγάπης όπου συμφάγαμε και μάθαμε τα νέα αδερφών και το έργο που γίνεται στις εκκλησίες τους. Το πρωί του Σαββάτου, έγινε ευαγγελιστικό έργο στην πόλη των Ιωαννίνων με μοίρασμα εφημερίδων και Καινών Διαθηκών. Την προηγούμενη μέρα, Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου, έγινε μια ευλογημένη συγκέντρωση στο σπίτι μια αδερφής μας σ’ ένα χωριό της Άρτας, με αδερφούς από την Αθήνα και από την περιοχή της  Άρτας.
Την Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου, στην Ηγουμενίτσα έγιναν οι αρραβώνες δυο γνωστών αδερφών μας. Ο Κύριος να τους ευλογήσει και να φέρει σε κοινωνία γάμου και άλλα αδέρφια. Αμήν!

 

 

Στη 1 Σεπτεμβρίου, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, έγινε η 57η Πανελλήνια Σύναξη των Νέων της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής. Ήταν ευλογημένη Σύναξη με γεμάτη παρουσία Θεού, με πολλές ομολογίες νέων και μηνύματα αδερφών εργατών. Το βράδυ, όπως συνηθίζεται, έγινε ευαγγελιστικό έργο στο Λευκό Πύργο, με ομιλίες και ομολογίες αδερφών, οι οποίες ακούστηκαν, με τη βοήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης, από πολλούς παρευρισκομένους και περαστικούς. Επίσης μοιράστηκαν πολλές Καινές Διαθήκες, εφημερίδες και φυλλάδια. Ο Κύριος να ευλογήσει τους νέους και όλη την Ελλάδα. Αμήν!

 

 
Περισσότερα Άρθρα...

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)