Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου έγινε η καθιερωμένη συνάθροιση στο σπίτι της αδελφής μας στο χωριό της Άρτας με την παρουσία γνωστών αδελφών από την Αθήνα και από τις γύρω περιοχές. Ήταν μια ευλογημένη κοινωνία μετ’ αλλήλων με προσευχή, ύμνους και μηνύματα από το λόγο του Θεού. Την επόμενη μέρα τα αδέλφια από την Αθήνα έκαναν ευαγγελιστικό έργο σε Παραμυθιά και στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας με μοίρασμα Καινών Διαθηκών και εφημερίδων. Την Κυριακή 11/10, εκκλησιαστήκανε στην Ηγουμενίτσα και μετά αναχωρήσανε για Αθήνα. Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, επισκεφτήκαμε την εκκλησία της Ηγουμενίτσας στην οποία έγινε ευλογημένη κοινωνία με την παρουσία πολλών αδελφών. Φέρανε μηνύματα από το λόγο του Θεού, ένας πρεσβύτερος από την εκκλησία της Κέρκυρας και ο υπεύθυνος της εκκλησίας των Ιωαννίνων. Στο τέλος έγινε Τράπεζα Αγάπης, όπου συμφάγανε και μάθαμε νέα με τα αδέλφια. Προσευχόμαστε ο Κύριος να ευλογεί το έργο Του στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Αμήν!

 

Στις 4 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, επισκεφτήκαμε την εκκλησία της Ηγουμενίτσας. Στην εκκλησία, αφού προσευχηθήκαμε, έφεραν μηνύματα από το λόγο ένας αδελφός από τα Γιάννενα και ο υπεύθυνος της εκκλησίας των Ιωαννίνων. Μετά το τέλος της εκκλησίας, συμφάγαμε με τους αδελφούς και μάθαμε τα νέα τους. Την ίδια μέρα, έγινε η καθιερωμένη ανά μήνα συνάθροιση στο σπίτι αδελφής μας σε χωριό της Άρτας, την οποία επιμελούνται αδέλφια μας από την Αθήνα. Την επόμενη μέρα, Σάββατο 5 του μηνός, τα αλέρφια από την Αθήνα κάνανε ευαγγελιστικό έργο στους Φιλιάτες και Παραμυθιά Θεσπρωτίας. Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου επισκέφθηκε την εκκλησία μας ο αδελφός εργάτης του Κυρίου από την Καβάλα, με του οποίου την προτροπή είχαμε επί πλέον ώρες προσευχής τις επόμενες μέρες, κατά τις οποίες ο Κύριος βάπτισε στο Άγιο Πνεύμα δύο αδέλφια. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, επισκεφτήκανε την εκκλησία μας αδέλφια από την Ηγουμενίτσα και την Πρέβεζα. Στον άμβωνα φέρανε μηνύματα  από το λόγο του Θεού, ένας αδελφός από την Πρέβεζα, ο υπεύθυνος της εκκλησίας της Ηγουμενίτσας και ο αδελφός από την Καβάλα. Στο τέλος είχαμε Τράπεζα Αγάπης, όπου συμφάγαμε και είχαμε κοινωνία μετ’ αλλήλων. Ο Κύριος να ευλογεί το έργο Του στην Ήπειρο. Αμήν!

 

Την Παρασκευή 14 Αυγούστου επισκεφτήκαμε τα αδέλφια μας στα Τίρανα της Αλβανίας μιας και θα γινόταν την επόμενη μέρα η 5η Αλβανική Σύναξη της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής. Αφού φτάσαμε με την χάρη του Θεού, πήγαμε στην εκκλησία των Τιράνων και τα αδέλφια μας υποδέχτηκαν με την αγάπη τους. Εκεί έφερε ένα μήνυμα ο υπεύθυνος της εκκλησίας των Ιωαννίνων, ένας αδελφός από τα Γιάννενα έκανε την ομολογία του και έφερε ένα μήνυμα από το λόγο του Θεού ένας αδελφός Αλβανός εργάτης που ζει στην Ελλάδα. Στο τέλος της εκκλησίας είχαμε κοινωνία με τα αδέλφια. Την επόμενη μέρα έγινε η Σύναξη με πολλές ομολογίες, οικοδομητικά μηνύματα από την Αγία Γραφή, με  αισθητή την παρουσία του Θεού. Στο διάλλειμα της Σύναξης κάναμε μια βόλτα στην όμορφη πόλη των Τιράνων με τις χαρακτηριστικές νέες μεγάλες πολυκατοικίες. Μετά το τέλος της Σύναξης είχαμε μια όμορφη κοινωνία και μετά αποχαιρετήσαμε τα αδέλφια. Προσευχόμαστε ο Κύριος να ευλογεί το έργο Του στην Αλβανία και να αποστείλει εργάτες δικούς Του, διότι « Ο μεν θερισμός είναι πολύς, οι δε εργάται ολίγοι» (Λουκάς, ι΄:2). Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, έγινε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης η 63η Πανελλήνια Σύναξη Νέων της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής, στην οποία συμμετείχαν και νέοι από την εκκλησία μας. Ακούστηκαν ομολογίες νέων και ευλογημένα μηνύματα από εργάτες. Ήταν μια Σύναξη με έντονη παρουσία Θεού όπου όλοι ευλογηθήκαμε. Το βράδυ ακολούθησε ευαγγελιστικό έργο στο Λευκό Πύργο με ομολογίες και μοίρασμα Καινών Διαθηκών και χριστιανικών εφημερίδων. Ο Κύριος να ευλογήσει τη νεολαία Του και να προσθέσει ψυχές στο Βιβλίο της Ζωής. Αμήν!

 

Στις 10 Ιουλίου επισκέφτηκαν την Ήπειρο οι αδελφοί εργάτες του Κυρίου, από την Αθήνα. Αρχικά στο σπίτι της αδελφής μας, στο χωριό κοντά στην Άρτα, έγινε ευλογημένη συνάθροιση με προσευχή, με ύμνους και μηνύματα από το λόγο του Θεού και με κοινωνία μεταξύ τους. Την επόμενη μέρα, Σάββατο 11 Ιουλίου, οι αδελφοί από την Αθήνα πραγματοποίησαν ευαγγελιστικό έργο με μοίρασμα Καινών Διαθηκών και εφημερίδων, στη περιοχή της Παραμυθιάς του νομού Θεσπρωτίας και στην πόλη της Ηγουμενίτσας, όπου μεταδώσανε το μήνυμα της σωτηρίας που δίνει ο Ιησούς Χριστός στους ανθρώπους. Την επόμενη μέρα, Κυριακή, τα αδέλφια από την Αθήνα μείνανε στην Ηγουμενίτσα για εκκλησιασμό και μετά ήρθανε στα Γιάννενα και στη συνέχεια στην Άρτα για ευαγγελιστικές επισκέψεις. Μετά αναχωρήσανε για την Αθήνα. Στις 31 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, επισκεφτήκαμε την εκκλησία της Ηγουμενίτσας, κατά την ώρα της απογευματινής λειτουργίας. Έγινε μια ευλογημένη συνάθροιση με την συμμετοχή αρκετών αδερφών των δύο εκκλησιών. Η λειτουργία άρχισε με προσευχές και ύμνους και στη συνέχεια έφεραν μηνύματα από την Αγία Γραφή, ένας αδελφός από τα Γιάννενα, ο υπεύθυνος της εκκλησίας των Ιωαννίνων καθώς και ο υπεύθυνος αδερφός της εκκλησίας της Ηγουμενίτσας. Η συνάθροιση ολοκληρώθηκε με κοινωνία μετ’ αλλήλων και Τράπεζα Αγάπης κατά την οποία όλοι συμφάγαμε και μάθαμε τα νέα των αδελφών. Προσευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει το έργο Του στην Ήπειρο, σε όλη την Ελλάδα όπως και σε όλο τον κόσμο. Αμήν!

 

Στις 5 Ιουνίου έγινε ευλογημένη κοινωνία μετ’ αλλήλων στο σπίτι της αδελφής μας στην Άρτα. Ήρθαν γνωστά αδέλφια από την Αθήνα, και είχανε μια ευλογημένη κοινωνία με απλότητα καρδιάς με προσευχή, ύμνους και μηνύματα από το λόγο του Θεού. Στο τέλος της κοινωνίας συμφάγανε όλοι μαζί και μοιραστήκανε τα νέα τους. Την επόμενη μέρα, Σάββατο πραγματοποιήθηκε από τα αδέλφια από την Αθήνα ευαγγελιστικό έργο σε Άρτα και Φιλιάτες Θεσπρωτίας με μοίρασμα Καινών Διαθηκών και εφημερίδων. Κύριος σκοπός του ευαγγελισμού είναι να γνωρίσει κάθε άνθρωπος  τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του Σωτήρα και να πιστέψει στο  Ευαγγέλιό Του. Την Κυριακή,7 Ιουνίου, τα αδέλφια από την Αθήνα ολοκληρώσανε την διαμονή τους στην Ήπειρο και αφού συμμετείχαν  στην λειτουργία της εκκλησία της Ηγουμενίτσας και στην Τράπεζα αγάπης που ακολούθησε, μετά αναχωρήσανε για την Αθήνα. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε ευλογημένη συνάθροιση στην εκκλησία μας στα Γιάννενα με την παρουσία αδελφών από την Ηγουμενίτσα και αδελφού εργάτη από την Καβάλα. Έφεραν μήνυματα  από το λόγο του Θεού ο αδελφός εργάτης από την Καβάλα και ο ποιμένας της εκκλησίας της Ηγουμενίτσας. Μετά το τέλος της λειτουργίας της εκκλησίας είχαμε Τράπεζα Αγάπης όπου μάθαμε τα νέα των αδελφών. Με προτροπή του αδελφού εργάτη από την Καβάλα, είχαμε επιπλέον ώρες προσευχής στην εκκλησία κατά τις οποίες ο Κύριος βάπτισε στο Άγιο Πνεύμα, έναν αδελφό  και τέσσερις αδελφές. Ο Κύριος να ευλογεί το έργο Του στην Ήπειρο, στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Αμήν!

 

Στις 15 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη επίσκεψη κάθε μήνα των αδερφών μας από την Αθήνα σε γνωστό χωριό της Άρτας, στο σπίτι μιας αδελφής μας. Με απλότητα καρδιάς, όλοι ευλογήθηκαν με την κοινωνία μετ’ αλλήλων, με προσευχή και με μηνύματα  από το λόγο του Θεού. Την επόμενη μέρα, Σάββατο 16 Μαΐου, τα αδέλφια κάνανε ευαγγελιστικό έργο στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, με μοίρασμα Καινών Διαθηκών και εφημερίδων. Την Κυριακή επισκεφτήκανε την εκκλησία της Ηγουμενίτσας, όπου είχαν κοινωνία με τα αδέλφια και αποχωρήσανε για την Αθήνα. Στις 23 Μαΐου μας επισκέφτηκαν στην εκκλησία μας στα Γιάννενα τα αδέλφια από την Ηγουμενίτσα, και φέρανε μηνύματα από το λόγο του Θεού ο υπεύθυνος της εκκλησίας της Ηγουμενίτσας και ένας αδελφός εργάτης. Στο τέλος, είχαμε Τράπεζα Αγάπης, όπου στο κοινό τραπέζι μοιραστήκαμε τα νέα και αποχαιρετήσαμε τα αδέλφια. Ο Κύριος να ευλογεί το έργο Του στην Ήπειρο και σε όλο τον κόσμο.

 

Το Σάββατο, 4 Απριλίου έγινε η 62η Πανελλήνια Σύναξη Νέων της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής στο Αθλητικό Κέντρο Δαΐς, στην Αθήνα. Παραβρέθηκαν και  νέοι της εκκλησίας μας, οι περισσότεροι των οποίων φιλοξενήθηκαν με ένθερμη αγάπη από την εκκλησία του Ασπροπύργου. Στη σύναξη ακούστηκαν ομολογίες νέων, σε μια κοινωνία μετ’ αλλήλων όπου υπήρχε προσευχή με την παρουσία του Θεού και με ουράνια μηνύματα. Επίσης, μιλήσανε εργάτες εκκλησιών φέρνοντας μηνύματα  από το λόγο του Θεού. Το βράδυ, μετά τη σύναξη, έγινε ευαγγελιστικό έργο στην Πλατεία Μοναστηρακίου με ομιλίες πιστών και με μοίρασμα Καινών Διαθηκών και εφημερίδων ‘Χριστιανισμός’. Στις 17 Απριλίου, έγινε η καθιερωμένη συγκέντρωση στο σπίτι της αδελφής μας στο χωριό της Άρτας. Την επόμενη μέρα, το Σάββατο 18 Απριλίου, έγινε ευαγγελιστικό έργο στην Άρτα και στην Φιλιππιάδα Πρεβέζης με μηνύματα ευαγγελισμού και με μοίρασμα Καινών Διαθηκών και εφημερίδων. Το βράδυ του Σαββάτου, τα αδέλφια από την Αθήνα επισκεφτήκανε την εκκλησία μας στα Γιάννενα και φέρανε μηνύματα  από το λόγο. Στο τέλος είχαμε κοινωνία μετ’ αλλήλων. Την επόμενη μέρα, έγινε Κυριακάτικη λειτουργία στο σπίτι της αδελφής μας στο χωριό της Άρτας την οποία ανέλαβε αδελφός πρεσβύτερος από την Κέρκυρα με την παρουσία αδελφών και φίλων από τις γύρω περιοχές όπως και των αδελφών από την Αθήνα. Στις 24 Απριλίου, επισκεφτήκαμε την εκκλησία της Ηγουμενίτσας όπου μιλήσανε ο υπεύθυνος της εκκλησίας των Ιωαννίνων και δυο αδέλφια από τα Γιάννενα. Στο τέλος είχαμε κοινωνία μετ’ αλλήλων με Τράπεζα Αγάπης και μάθαμε τα νέα των αδελφών. Ο Κύριος να ευλογεί και να αυξάνει το έργο Του. Αμήν!

 

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου αδέρφια από την Αθήνα έκαναν την καθιερωμένη επίσκεψη στο χωριό της Άρτας στο σπίτι της αδελφής μας. Έγινε μια ευλογημένη συνάθροιση με προσευχές και μηνύματα από το λόγο του Θεού. Την επόμενη μέρα, το Σάββατο τα αδέλφια από την Αθήνα κάνανε ευαγγελιστικό έργο σε περιοχές του Ν. Θεσπρωτίας με μοίρασμα Καινών Διαθηκών και εφημερίδων. Το βράδυ έγινε συγκέντρωση στους Φιλιάτες σε σπίτι με αδελφούς και φίλους που ακούνε το λόγο του Θεού. Την επόμενη μέρα, Κυριακή 15 Μαρτίου, ήρθαν στην εκκλησία μας στα Γιάννενα, όπου δυο αδελφοί έφεραν μηνύματα  από το λόγο και μετά είχαμε ευλογημένη κοινωνία μετ’ αλλήλων. Το Σάββατο 21 Μαρτίου, μας επισκέφτηκαν στην εκκλησία τα αδέλφια από την Ηγουμενίτσα. Έφεραν μηνύματα ο υπεύθυνος της εκκλησίας της Ηγουμενίτσας καθώς και άλλα δύο αδέλφια. Στο τέλος είχαμε Τράπεζα Αγάπης και μια ευλογημένη κοινωνία μετ’ αλλήλων όπου ανταλλάξαμε νέα. Ο Κύριος να ευλογήσει το έργο Του στην Ήπειρο, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Αμήν!

 
Περισσότερα Άρθρα...

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)