Το Σάββατο βράδυ, 29 Σεπτεμβρίου, επισκέφτηκαν την εκκλησία μας αδέρφια από την Αθήνα, την Κοζάνη και από την Ηγουμενίτσα. Στη συνάθροιση που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν πολλοί αδελφοί και φίλοι ώστε γέμισε η αίθουσα της εκκλησίας και υπήρχε έντονη η παρουσία του Θεού. Από τους παρευρισκόμενους  μιλήσανε και φέρανε ευλογημένα μηνύματα από τον Λόγο του Κυρίου και εμπειρίες από τη ζωή τους, αδελφοί εργάτες του ευαγγελίου, από την Αθήνα, από την Κοζάνη και από την Ηγουμενίτσα. Στο τέλος είχαμε τράπεζα Αγάπης όπου συμφάγαμε και μάθαμε τα νέα αδερφών και το έργο που γίνεται στις εκκλησίες τους. Το πρωί του Σαββάτου, έγινε ευαγγελιστικό έργο στην πόλη των Ιωαννίνων με μοίρασμα εφημερίδων και Καινών Διαθηκών. Την προηγούμενη μέρα, Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου, έγινε μια ευλογημένη συγκέντρωση στο σπίτι μια αδερφής μας σ’ ένα χωριό της Άρτας, με αδερφούς από την Αθήνα και από την περιοχή της  Άρτας.
Την Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου, στην Ηγουμενίτσα έγιναν οι αρραβώνες δυο γνωστών αδερφών μας. Ο Κύριος να τους ευλογήσει και να φέρει σε κοινωνία γάμου και άλλα αδέρφια. Αμήν!

 

 

Στη 1 Σεπτεμβρίου, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, έγινε η 57η Πανελλήνια Σύναξη των Νέων της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής. Ήταν ευλογημένη Σύναξη με γεμάτη παρουσία Θεού, με πολλές ομολογίες νέων και μηνύματα αδερφών εργατών. Το βράδυ, όπως συνηθίζεται, έγινε ευαγγελιστικό έργο στο Λευκό Πύργο, με ομιλίες και ομολογίες αδερφών, οι οποίες ακούστηκαν, με τη βοήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης, από πολλούς παρευρισκομένους και περαστικούς. Επίσης μοιράστηκαν πολλές Καινές Διαθήκες, εφημερίδες και φυλλάδια. Ο Κύριος να ευλογήσει τους νέους και όλη την Ελλάδα. Αμήν!

 

 

 Στις 24 Αυγούστου, επισκεφτήκαμε τα αδέρφια μας στην γειτονική  εκκλησία της Ηγουμενίτσας. Είχαμε μια ευλογημένη συνάθροιση με μηνύματα προτροπής για εκζήτηση του θελήματος του Κυρίου και αγιασμό. Στο τέλος είχαμε κοινωνία μετ’ αλλήλων και τράπεζα αγάπης με φαγητά που ετοίμασαν τα αδέλφια της εκκλησίας της Ηγουμενίτσας. 

 

Στις 18 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, έγινε η 2η Αλβανική Σύναξη στην πόλη της Κορυτσάς. Ήταν μια ευλογημένη συνάθροιση με έντονη την παρουσία του Θεού στην οποία συμμετείχαν πολλοί Αλβανοί και Έλληνες αδελφοί.  Μιλήσανε εργάτες από την Αλβανία, με ωραία μηνύματα καθώς και εργάτες από την Θεσσαλονίκη. Γίνανε εποικοδομητικές ομολογίες, με ιδιαίτερη συγκίνηση και με εμπειρίες παρέμβασης του Κυρίου στη ζωή των αδερφών. Για την κατανόηση της Αλβανικής γλώσσας, τα αδέρφια από την Θεσσαλονίκη είχαν φέρει ακουστικά, στα οποία Αλβανοί αδερφοί μετέφραζαν στους Έλληνες και όσοι δεν είχαν ακουστικά τους βοηθούσαν οι καθήμενοι Αλβανοί αδερφοί. Αυτή την φορά ο αριθμός των αδελφών που συμμετείχαν, ήταν διπλάσιος απ’ ότι ήταν πέρσι στα Τίρανα. Ο Κύριος να ευλογήσει την γειτονική Αλβανία, να ανοίξει περισσότερες εκκλησίες και να ευλογήσει το έργο Του και στην Ελλάδα.  Αμήν!

 

 

Στις 20 Ιουλίου (μέρα Παρασκευή) έγινε ευλογημένη συνάθροιση στο σπίτι μιας αδελφής κοντά στην Άρτα, με την συμμετοχή αδερφών από την Αθήνα και από τα Γιάννενα. Το πρωί του Σαββάτου(21/7) έγινε ευαγγελιστική εξόρμηση στα Ιωάννινα, ενώ το βράδυ του Σαββάτου, στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ιωαννίνων τα αδέρφια από την Αθήνα φέρανε το Λόγο του Κυρίου. Ο Κύριος να ευλογήσει το έργο Του στην Ήπειρο. Αμήν!

 

 

Στις 20 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, βαπτίστηκαν εν ύδατι δύο αδέλφια. Τα δυο αδέρφια μας, με απόφαση καρδιάς, έκαναν το θέλημα του Κυρίου και αυτό διότι το έχει πει ο ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός : «Όστις πιστεύση και βαπτισθή, θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση, θέλει κατακριθή.» (Μάρκος ις΄:16). Ο Κύριος να ευλογήσει και να κάνει σωτηρία σε κάθε οικογένεια.
Στις 29 Ιουνίου, βράδυ Παρασκευής, μερικοί αδελφοί από την εκκλησία των Ιωαννίνων,  επισκεφθήκαμε  την εκκλησία της Ηγουμενίτσας. Ήταν ένα ευλογημένο βράδυ, με την παρουσία του Θεού, με ωραία μηνύματα προτροπής και ενθάρρυνσης. Στο τέλος είχαμε «κοινωνία μετ’ αλλήλων», συμφάγαμε, συζητήσαμε  και μάθαμε τα νέα των αδερφών.

 

Το Σάββατο, στις 26 Μαΐου, μας επισκέφτηκαν αδέρφια από την Αθήνα και από την εκκλησία της Ηγουμενίτσας. Είχαμε μια ευλογημένη συνάθροιση, με προσευχή και ωραία μηνύματα από το Λόγο του Θεού. Στο τέλος ακολούθησε η Τράπεζα Αγάπης όπου όλοι συμφάγαμε και μάθαμε τα νέα των αδερφών. Ευλογημένη συνάθροιση είχε προηγηθεί το βράδυ της Παρασκευής στο σπίτι μιας αδερφής μας, σε ένα χωριό της Άρτας. Το πρωινό του Σαββάτου, έγινε ευαγγελιστικό έργο στην πόλη μας τα  Ιωάννινα, με μοίρασμα χριστιανικών εφημερίδων και Καινών Διαθηκών. Ο Κύριος να ευλογήσει το έργο του στην Ήπειρο και να σώσει πολλές ψυχές σε όλες τις πόλεις και τα χωριά της. Αμήν!

 

 

Στις 17 Μαρτίου, την Εκκλησία των Ιωαννίνων επισκέφτηκαν αδέρφια από την Ηγουμενίτσα και την Αθήνα. Μίλησαν αδερφοί  και έφεραν ευλογημένα μηνύματα προτροπής για περισσότερο αγιασμό και περισσότερη ενότητα και κοινωνία ‘μετ’ αλλήλων’. Αργότερα καθίσαμε όλοι μαζί και συμφάγαμε  σε Τράπεζα Αγάπης. Όλοι ευλογηθήκαμε, με την χάρη του Θεού και ευχαριστούμε τον Θεό δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για την εκκλησία της Ηγουμενίτσας που κρατάει το φως του Λόγου του Κυρίου στην πόλη αυτή της Ηπείρου. Συμφωνήσαμε τον Απρίλιο να έχουμε μια κοινή συνάθροιση στην εκκλησία της Ηγουμενίτσας. Προσευχόμαστε ο Κύριος να αυξήσει το έργο Του στην Άρτα, στην Πρέβεζα, όπως και στην γειτονική Αλβανία. Αμήν!

 
Περισσότερα Άρθρα...

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)