Την Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου, έγινε συνάθροιση αδερφών από Αθήνα, Άρτα και Ιωάννινα, σε ένα χωριό της Άρτας, με έντονη παρουσία Κυρίου με προσευχές, ύμνους και συμμελέτη του Λόγου. Το πρωινό του Σαββάτου έγινε ευαγγελιστική εξόρμηση στα Γιάννενα με μοίρασμα της εφημερίδας “Χριστιανισμός” και Ευαγγελίων. Το βράδυ του Σαββάτου μιλήσανε τα αδέρφια της Αθήνας στην Εκκλησία μας. Ο Κύριος να αυξήσει το έργο του σε όλη την Ήπειρο και στην γειτονική Αλβανία. Αμήν!

 

Την Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου, επισκεφτήκαμε τα αδέλφια μας στην Ηγουμενίτσα, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε σε τακτά διαστήματα, αλλά αυτήν την φορά στην καινούργια τους αίθουσα. Είναι μια ωραία αίθουσα, μεγαλύτερη από την προηγούμενη και είδαμε τα αδέλφια ιδιαίτερα χαρούμενα. Την κοινή συνάθροισή μας, την ευλόγησε η παρουσία του Κυρίου μας και μιλήσανε στην καθιερωμένη ώρα της εκκλησίας αδέρφια από την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ιωαννίνων, με μια ομολογία ενός αδερφού μας και μήνυμα από τον ποιμένα της εκκλησίας μας, καθώς και μήνυμα από τον αδελφό που προΐστατο στην εκκλησία της Ηγουμενίτσας. Αργότερα συμφάγαμε με τους αδερφούς και μάθαμε νεότερα από αυτούς. Ο Κύριος να ευλογήσει το έργο του σε όλη την Ήπειρο και να ανοίξει και άλλες εκκλησίες. Αμήν!

 

 

Το Σάββατο βράδυ, 29 Σεπτεμβρίου, επισκέφτηκαν την εκκλησία μας αδέρφια από την Αθήνα, την Κοζάνη και από την Ηγουμενίτσα. Στη συνάθροιση που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν πολλοί αδελφοί και φίλοι ώστε γέμισε η αίθουσα της εκκλησίας και υπήρχε έντονη η παρουσία του Θεού. Από τους παρευρισκόμενους  μιλήσανε και φέρανε ευλογημένα μηνύματα από τον Λόγο του Κυρίου και εμπειρίες από τη ζωή τους, αδελφοί εργάτες του ευαγγελίου, από την Αθήνα, από την Κοζάνη και από την Ηγουμενίτσα. Στο τέλος είχαμε τράπεζα Αγάπης όπου συμφάγαμε και μάθαμε τα νέα αδερφών και το έργο που γίνεται στις εκκλησίες τους. Το πρωί του Σαββάτου, έγινε ευαγγελιστικό έργο στην πόλη των Ιωαννίνων με μοίρασμα εφημερίδων και Καινών Διαθηκών. Την προηγούμενη μέρα, Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου, έγινε μια ευλογημένη συγκέντρωση στο σπίτι μια αδερφής μας σ’ ένα χωριό της Άρτας, με αδερφούς από την Αθήνα και από την περιοχή της  Άρτας.
Την Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου, στην Ηγουμενίτσα έγιναν οι αρραβώνες δυο γνωστών αδερφών μας. Ο Κύριος να τους ευλογήσει και να φέρει σε κοινωνία γάμου και άλλα αδέρφια. Αμήν!

 

 

Στη 1 Σεπτεμβρίου, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, έγινε η 57η Πανελλήνια Σύναξη των Νέων της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής. Ήταν ευλογημένη Σύναξη με γεμάτη παρουσία Θεού, με πολλές ομολογίες νέων και μηνύματα αδερφών εργατών. Το βράδυ, όπως συνηθίζεται, έγινε ευαγγελιστικό έργο στο Λευκό Πύργο, με ομιλίες και ομολογίες αδερφών, οι οποίες ακούστηκαν, με τη βοήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης, από πολλούς παρευρισκομένους και περαστικούς. Επίσης μοιράστηκαν πολλές Καινές Διαθήκες, εφημερίδες και φυλλάδια. Ο Κύριος να ευλογήσει τους νέους και όλη την Ελλάδα. Αμήν!

 

 

 Στις 24 Αυγούστου, επισκεφτήκαμε τα αδέρφια μας στην γειτονική  εκκλησία της Ηγουμενίτσας. Είχαμε μια ευλογημένη συνάθροιση με μηνύματα προτροπής για εκζήτηση του θελήματος του Κυρίου και αγιασμό. Στο τέλος είχαμε κοινωνία μετ’ αλλήλων και τράπεζα αγάπης με φαγητά που ετοίμασαν τα αδέλφια της εκκλησίας της Ηγουμενίτσας. 

 

Στις 18 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, έγινε η 2η Αλβανική Σύναξη στην πόλη της Κορυτσάς. Ήταν μια ευλογημένη συνάθροιση με έντονη την παρουσία του Θεού στην οποία συμμετείχαν πολλοί Αλβανοί και Έλληνες αδελφοί.  Μιλήσανε εργάτες από την Αλβανία, με ωραία μηνύματα καθώς και εργάτες από την Θεσσαλονίκη. Γίνανε εποικοδομητικές ομολογίες, με ιδιαίτερη συγκίνηση και με εμπειρίες παρέμβασης του Κυρίου στη ζωή των αδερφών. Για την κατανόηση της Αλβανικής γλώσσας, τα αδέρφια από την Θεσσαλονίκη είχαν φέρει ακουστικά, στα οποία Αλβανοί αδερφοί μετέφραζαν στους Έλληνες και όσοι δεν είχαν ακουστικά τους βοηθούσαν οι καθήμενοι Αλβανοί αδερφοί. Αυτή την φορά ο αριθμός των αδελφών που συμμετείχαν, ήταν διπλάσιος απ’ ότι ήταν πέρσι στα Τίρανα. Ο Κύριος να ευλογήσει την γειτονική Αλβανία, να ανοίξει περισσότερες εκκλησίες και να ευλογήσει το έργο Του και στην Ελλάδα.  Αμήν!

 

 

Στις 20 Ιουλίου (μέρα Παρασκευή) έγινε ευλογημένη συνάθροιση στο σπίτι μιας αδελφής κοντά στην Άρτα, με την συμμετοχή αδερφών από την Αθήνα και από τα Γιάννενα. Το πρωί του Σαββάτου(21/7) έγινε ευαγγελιστική εξόρμηση στα Ιωάννινα, ενώ το βράδυ του Σαββάτου, στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ιωαννίνων τα αδέρφια από την Αθήνα φέρανε το Λόγο του Κυρίου. Ο Κύριος να ευλογήσει το έργο Του στην Ήπειρο. Αμήν!

 

 

Στις 20 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, βαπτίστηκαν εν ύδατι δύο αδέλφια. Τα δυο αδέρφια μας, με απόφαση καρδιάς, έκαναν το θέλημα του Κυρίου και αυτό διότι το έχει πει ο ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός : «Όστις πιστεύση και βαπτισθή, θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση, θέλει κατακριθή.» (Μάρκος ις΄:16). Ο Κύριος να ευλογήσει και να κάνει σωτηρία σε κάθε οικογένεια.
Στις 29 Ιουνίου, βράδυ Παρασκευής, μερικοί αδελφοί από την εκκλησία των Ιωαννίνων,  επισκεφθήκαμε  την εκκλησία της Ηγουμενίτσας. Ήταν ένα ευλογημένο βράδυ, με την παρουσία του Θεού, με ωραία μηνύματα προτροπής και ενθάρρυνσης. Στο τέλος είχαμε «κοινωνία μετ’ αλλήλων», συμφάγαμε, συζητήσαμε  και μάθαμε τα νέα των αδερφών.

 
Περισσότερα Άρθρα...

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)