Μενού

Φόρμα ΣύνδεσηςΠοιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα Εσχατολογικά μηνύματα
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Αγαπητέ μας φίλε,
με την αγάπη του Χριστού στην καρδιά μας είμαστε ανάμεσά σας για να σας φέρουμε τα εσχατολογικά μηνύματα, που προέρχονται μέσα από το λόγο του Θεού, την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη.

Τα εσχατολογικά διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

1.        Αυτά που έχουν εκπληρωθεί.

2.        Αυτά που τώρα εκπληρώνονται.

3.        Αυτά που θα εκπληρωθούν.

 Αγαπητέ μας φίλε,

 διαβάζοντας πιο κάτω σε παρακαλούμε να ζητήσεις από τον Κύριο Ιησού Χριστό να σε φωτίσει να εννοήσεις τα λόγια του Θεού, τις αλήθειες που είναι αιώνιες και αποβαίνουν στη σωτηρία της ψυχής σου. 

1.       Αυτά που έχουν εκπληρωθεί.

o     Το πρώτο μεγάλο σημείο, ήταν η καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους και ο διασκορπισμός των Εβραίων σε όλα τα έθνη, που έγινε το 70  μ.Χ. Αυτό ο Χριστός το προανήγγειλε: «Δεν βλέπετε πάντα ταύτα; αληθώς σας λέγω, δεν θέλει αφεθεί εδώ λίθος επί λίθον όστις δεν θέλει κατακρημνισθεί»  (Ματθ. κδ: 2).

o    Το δεύτερο σημείο, που εκπληρώθηκε ήταν οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι:

§   Α΄ παγκόσμιος πόλεμος 1914-1919

§   Β΄ παγκοσμιος πόλεμος 1939-1945

o    Και πάλι ο Χριστός προανήγγειλε: «Διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν…» (Ματθ. κδ:7).

o    Το τρίτο σημείο, που εκπληρώθηκε ήταν η επανίδρυση του κράτους του Ισραήλ μετά από 1878 χρόνια, στις 16-5-1948 εκπληρώνοντας πολλές προφητίες: «Ιδού, θέλω συνάξει αυτούς εκ παντών των τόπων, οπου εδίωξα αυτούς εν τη οργή μου…» (Ιερεμ. λβ: 37).

2.       Αυτά που εκπληρώνονται.

o    Η πόλη Ιερουσαλήμ, η οποία έχει γίνει και παραμένει  πόλη διενέξεων. Στον προφήτη Ζαχαρία (ιβ: 23) διαβάζουμε: «…καθιστώ την Ιερουσαλήμ ποτήριον ζάλης εις πάντας τους λαούς κύκλω…».  Στο ευαγγέλιο του Λουκά (κα: 24), επίσης: «…και η Ιερουσαλήμ θέλει είσθαι πατουμένη υπό εθνών, εωσού εκπληρωθώσιν οι καιροι των εθνών.

o    Η εμφάνιση της ενωμένης Ευρώπης που είναι ένα κράμα λαών ισχυρών και αδυνάτων. Στον προφήτη Δανιήλ (β: 40-43) διαβάζουμε: «…θέλει σταθεί ισχυρά ως ο σίδηρος…συντρίβων τα πάντα…ούτως η βασιλεία θέλει είσθαι κατά μέρος ισχυρά και κατά μέρος εύθραυστος».Η έκρηξη της γνώσης και της τεχνολογίας καθώς και τα υπερπόντια ταξίδια. Στον προφήτη Δανιήλ (ιβ: 4) διαβάζουμε: «τότε πολλοί θέλουσι περιτρέχει και η γνώσις θέλει πληθυνθεί».

o    Η εμφάνιση του χαράγματος χξς (666) σε όλα τα αγαθά. Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη (ιγ: 17-18): «…και να μη δύναται μηδείς να αγοράσει ή να πωλήσει, ειμή ο έχων το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου, ή τον αριθμό του ονόματος αυτού…και ο αριθμός αυτού είναι χξς’» (666). Το σημείο αυτό είναι αδιαμφισβήτητο, καθώς το είδαμε να αναπτύσσεται στις ημέρες μας, περίπου από το 1980, και σήμερα να είναι έτοιμο να εφαρμοστεί στα ζώα αλλά και στον άνθρωπο με το λεγόμενο bio-chip. Μάλιστα οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι μπορεί να έχει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και να παίρνει θερμότητα (ενέργεια) από τα δύο πλέον κατάλληλα μέρη του σώματος: το μέτωπο ή το δεξί χέρι. Εκπληρώνεται έτσι η προφητεία: «…να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών» (Αποκάλ. ιγ: 16).

o    Οι «καιροί κακοί»: καθώς ακούμε και βλέπουμε την αμαρτία-ανηθικότητα-βία-τρομοκρατία-εγκληματικότητα-ναρκωτικά με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό. Διαβάζουμε: «…θέλουσι ελθεί καιροί κακοί διότι θέλουσι είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι,…» (Β΄ Τιμοθέου γ: 1-5).

o    Η μόλυνση της γης και του περιβάλλοντος (αέρας-ποτάμια-θάλασσα-υπόγεια ύδατα). Διαβάζουμε στον Ησαΐα κδ: 4-5: «…και η γη εμολύνθει υποκάτω των κατοικιών αυτής…».

o    Η νέα τάξη πραγμάτων ή ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ. Σήμερα στον πολιτισμένο κόσμο, τα προβλήματα και τα αδιέξοδα είναι τεράστια σε όλους τους τομείς (οικονομία, κοινωνία, θρησκείες, πολιτική, ασθένειες, ανεργία), και καθίστανται πλέον παγκόσμια ζητήματα χωρίς επίλυση. Διαβάζουμε: «Επειδή όταν λέγωσιν ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ΄ αυτούς αιφνίδιος όλεθρος…» (Α΄ Θεσσαλον. ε: 3).

o    Η αποξένωση των ανθρώπων. Η έλλειψη αγάπης, η αδιαφορία, η μοναξιά, η εγκατάλειψη, τα διαζύγια, η αγωνία για το μέλλον, οι αυτοκτονίες, τα ψυχοφάρμακα, όλα αυτά γύρω μας αυξάνουν καθημερινά. Διαβάζουμε: «Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθή» (Ματθ.κδ: 12).

o    Η μεγάλη ευλογία των εσχάτων ημερών και το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο. Διαβάζουμε: «Εν ταις εσχάταις ημέραις, το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθή επί της κορυφής των ορέων… και πάντα τα έθνη θέλουσι συρρέει εις αυτό» (Ησαΐας β: 2-3). Επίσης, διαβάζουμε: «Και θέλει κηρυχθεί τούτο το ευαγγέλιο εν όλη τη οικουμένη…» (Ματθ. κδ: 14).

o    Ο σαφής διαχωρισμός των ανθρώπων σε πιστούς και απίστους ή δικαίους και αδίκους. Διαβάζουμε: «Διότι ήλθον να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφην κατά της πεθεράς αυτής» (Ματθ. ια: 35). Και: «Όστις αδικεί ας αδικήσει έτι και όστις είναι μεμολυσμένος ας μολυνθεί έτι. Και ο δίκαιος ας γίνει έτι δίκαιος και ο άγιος ας γίνει έτι άγιος» (Αποκάλ. κβ: 11).

o    Η αποστασία των χριστιανικών εκκλησιών, καθώς ακούγονται σκάνδαλα για τους πνευματικούς ηγέτες τους. Διαβάζουμε: «…διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία…» (Β΄ Θεσσαλον. β: 3).

o    Η εκπλήρωση της προφητείας περί έκχυσης του Πνεύματος του Αγίου επί πάσαν σάρκα. Η προφητεία έγινε το 800 π.Χ. από τον προφήτη Ιωήλ: «Και μετά ταύτα θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα και θέλουσιν προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας», εκπληρώθηκε για πρώτη φορά στις αποστολικές ημέρες την ημέρα της Πεντηκοστής και συνεχίζεται στις ημέρες μας.

o    Η αδιαφορία των ανθρώπων και η ομοιότητα με τις ημέρες του Νώε αλλά και του Λωτ. Διαβάζουμε: «Και καθώς έγινε εν ταις ημέρες του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και εν ταις ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο μέχρι της ημέρας καθ’ ην ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτό και απώλεσε άπαντες» (Λουκάς ιζ: 26-30).

3.        Αυτά που θα εκπληρωθούν.

o     Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΝ. Στις ημέρες μας περιμένουμε το μεγαλύτερο γεγονός, τον ερχομό του Κυρίου μας ιησού Χριστού για να αρπάξει τους πιστούς. Διαβάζουμε: «Τότε δύο θέλουσι είσθαι εν τω αγρώ, ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφήνεται…» (Ματθ. κδ: 40-41). Ακόμη: «…εν τη νυκτί εκείνη θέλουσι είσθαι δύο επί μίας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφήνεται…» (Λουκάς ιζ: 34).

o    ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ. Ήδη μαθαίνουμε από τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων ότι οι Ισραηλινοί έχουν την δυνατότητα να κατασκευάσουν το ναό σε χρόνο ρεκόρ, αφού όλα τα τμήματά του είναι προκατασκευασμένα και αριθμημένα. Διαβάζουμε στον προφήτη Δανιήλ θ: 27: «Και θέλει στερεώσει την Διαθήκην εις πολλούς εν μια εβδομάδι και εν τω ήμισυ της εβδομάδος θέλει παύσει η θυσία και η προσφορά και επί το πτερύγιον του ιερού θέλει είσθαι το βδέλυγμα της ερημώσεως…».

o    Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. Ο Λόγος του Θεού τον χαρακτηρίζει άνθρωπο της αμαρτίας,  υιό της απώλειας, αντικείμενο και υπεραιρώμενο, άνομο.  Μάλιστα μας λεει ότι «το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται» και εννοεί όλη την προετοιμασία ώστε να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, «ώστε να καθίσει εις το ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός».        (Β’ Θεσσαλον. β: 3-9). Επίσης, ο Λόγος του Θεού μας λέει «ότι θα έλθει κατ’ ενέργειαν του σατανά εν πάση δυνάμη και σημείοις και τέρασι ψεύδους, και εν πάση απάτη της αδικίας» (Β’ Θεσ.   Β: 9).

o    Η ΕΠΤΑΕΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ επάνω σε όλους τους ανθρώπους. Αυτή τη δικτατορία την προετοιμάζει ο διάβολος, και μάλιστα διαβάζουμε: «…Το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται…και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος,…όστις θέλει έλθει κατ’ ενέργεια του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους, και εν πάση απάτη της αδικίας» (Β’ Θεσσ. β: 7).Ακόμη διαβάζουμε: «Και έκαμε σημεία μεγάλα, ώστε και   πυρ έκαμε να κατεβαίνει εκ του ουρανού εις την γην ενώπιον των ανθρώπων…λέγων προς τους κατοικούντας επί της γης να κάμωσιν  εικόνα εις το θηρίον…και να κάμη, όσοι δεν προσκυνήσωσι την εικόνα του θηρίου, να θανατωθώσι. Και έκαμνε πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους φτωχούς και τους ελεύθερους και τους δούλους να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών» (Αποκάλυψη ιγ: 13). Από τα βασικότερα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει είναι: πρώτον, η πανουργία και τα τεχνάσματα. Διαβάζουμε: «…Και θέλει αφανίζει εξαισίως και θέλει ευοδούσθαι και κατορθώνει…και εν ειρήνη θέλει αφανίσει πολλούς» (Δανιήλ η: 25), και Δεύτερον, η επιβολή παγκόσμιου οικονομικού συστήματος και ο απόλυτος έλεγχος των ανθρώπων από διαστημική εξέδρα. Διαβάζουμε: «…ώστε και πυρ έκαμνε να καταβαίνει εκ του ουρανού εις την γην ενώπιον των ανθρώπων…και να κάμει όσοι δεν προσκυνήσωσιν την εικόνα του θηρίου να θανατωθώσι» (Αποκάλ. ιγ: 13,15). Και ακόμη: «και να μη δύναται μηδείς να αγοράσει ή να πωλήσει, ειμή ο έχων το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού…και ο αριθμός αυτού είναι χξς» (Αποκάλ. ιγ: 17).Άρα ο άνθρωπος θα γίνει ένας αριθμός με ένα τεράστιο ηλεκτρονικό φάκελο, τον οποίο θα μπορεί να ελέγχει ο Αντίχριστος δεσμεύοντας από τον άνθρωπο αυτό που ο Θεός του έδωσε, την απόλυτη ελευθερία του.

o    Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΘΛΙΨΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ θα έλθει όταν ο Αντίχριστος καταπατήσει το Ναό του Σολομώντα και παύσει τη θυσία και την προσφορά. Διαβάζουμε: «…τότε θέλει είσθαι θλίψις μεγάλη, η οποία δεν έγινεν απ’αρχής κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γίνει» (Ματθαίος κδ: 15-21) 

o    O ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ - ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ: Διαβάζουμε: «…και εκ των στομάτων αυτών εξήρχετο πυρ και καπνός και θείον. Υπό των τριών τούτων εθανατώθησαν το τρίτον των ανθρώπων» (Αποκάλ. θ: 17-18).

o    H ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: «διότι δεν μετανόησαν από των έργων αυτών». Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη ις: 1-21 για την εντολή του Θεού προς τους επτά αγγέλους ώστε να εκχέουν επί την γην τας επτά φιάλας του θυμού του Θεού. “Και δεν μετενόησαν ώστε να δώσουν δόξα εις αυτόν … και εβλασφήμησαν οι άνθρωποι τον Θεόν δια την πληγήν της χαλάζης, διότι η πληγή αυτής ήτο μεγάλη σφόδρα”.

o    Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ (ΕΛΕΥΣΗ) ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Είναι η στιγμή, που οι άνθρωποι πλέον θα ιδούν τον βασιλέα των βασιλέων, θα ομολογήσουν ότι είναι Κύριος, αλλά δεν θα μπορούν να σωθούν διότι δεν επίστεψαν εις την αλήθεια. Τότε θα είναι στιγμές θρήνου, φόβου και τρόμου αλλά και εκδικήσεως. Διαβάζουμε: «Και τότε θέλει φανεί το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ. Και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης και θέλουσι ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής». (Ματθ. κδ: 30).

 Ακόμη: «…όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί απ’ ουρανού μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού, εν πυρί φλογός κάμνων εκδίκησιν εις τους μη γνωρίζοντας Θεόν και εις τους μη υπακούοντας εις το ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, οίτινες θέλουσιν τιμωρηθεί με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από της δόξης της δυνάμεως αυτού…». (Β’ Θεσ. α: 7)

Αγαπητέ μας φίλε,

διαβάζοντας τα παραπάνω, σκοπός μας δεν είναι να τρομοκρατηθείς ή να απορρήσεις για το πώς θα γίνουν όλα αυτά! Αντίθετα, ο λόγος του Θεού μας λεει ότι: «…ταύτα εγράφησαν δια να πιστεύσητε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού και πιστεύοντες να έχετε ζωήν εν τω ονόματι αυτού» (Ιωάννης κ: 31).


Το σημαντικότερο που μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος στην επίγειο ζωή του είναι η σωτηρία της ψυχής. Αυτό γίνεται όταν πιστεύσει ο άνθρωπος με όλη του την καρδιά, ότι ο Χριστός είναι ο Σωτήρας του και ο Λυτρωτής του. «Διότι όλοι είμεθα αμαρτωλοί  και στερούμεθα της δόξης του Θεού, δικαιούμεθα δε δωρεάν με την χάριν Αυτού».

Αυτό που σου συνιστούμε να κάνεις είναι ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή σου μαζί, χέρι – χέρι, με τον Ιησού Χριστό δια της πίστεως. Άρχισε να προσεύχεσαι, να ζητάς δηλαδή από το Θεό σωτηρία ψυχής, αιώνια ζωή, αλλά και όλες τις καθημερινές ανάγκες σου, διότι είναι Αγαθός. Μελέτα το Λόγο του, την Καινή Διαθήκη και βρες ανθρώπους αγίους, πιστούς για να σε υποδεχτούν και να σε παρηγορήσουν. Γίνε μαθητής και εσύ του Ιησού Χριστού: χριστιανός άγιος και καθαρός, έτοιμος για την αρπαγή της εκκλησίας.

 Αν θες να σου αποστείλουμε μία Καινή Διαθήκη δωρεάν, γράψε μας στην διεύθυνση της εκκλησίας μας, ή άφησε μας μήνυμα στο τηλ. 210-4915 393.

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα1219
mod_vvisit_counterΕχτές1468
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα4168
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα20353
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα38967
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα84277
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες3281852

We have: 14 guests online
Η IP: 44.212.99.208
 , 
Σήμερα : Απρ 16, 2024