Μενού

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα Τα νέα μας Τα νέα μας Τα νέα του Φεβρουαρίου 2024.

Τις Κυριακές του Φεβρουαρίου 2024, την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από την εκκλησία της Κέρκυρας (04/02), της Θεσσαλονίκης (11/02 και 25/02), και της Βέροιας (18/02).

Τα Σάββατα 3 και 17 Φεβρουαρίου τα δύο αδέλφια από την εκκλησία μας συνέχισαν το ευαγγελιστικό έργο, μπροστά από την Περιφέρεια Ηπείρου, δίνοντας Καινές Διαθήκες, φυλλάδια και εφημερίδες σε όποιον συμπολίτη μας θέλει να πάρει. Το μήνυμα που αναγράφουν σε πινακίδα που προβάλλουν, είναι σχετικά με το τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να σωθεί, σύμφωνα με το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.

Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου, στα πλαίσια των εναλλάξ επισκέψεων με τα γειτονικά αδέλφια, επισκεφτήκαμε την εκκλησία της Ηγουμενίτσας. Μετά την προσευχή 4 αδέλφια από την εκκλησία μας, φέρανε μηνύματα  μέσα από την Αγία Γραφή και στη συνέχεια είχαμε κοινωνία μετ’ αλλήλων κατά την οποία συμφάγαμε και μάθαμε τα νέα των αδελφών.

Ο Κύριος να ευλογεί κάθε σύναξη που γίνεται προς δόξα του Αγίου Ονόματός Του και να κάνει έργο σωτηρίας σε κάθε τόπο. Αμήν!

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)