Μενού

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα Τα νέα μας Τα νέα μας Τσ νέα του Ιανουαρίου 2024.

Τις Κυριακές του Ιανουαρίου 2024, την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από την εκκλησία της Πετρούπολης (07/01), της Κέρκυρας (14/01) και (28/01) και της Θεσσαλονίκης (21/01).

Το Σάββατο (06/01), τα δύο αδέλφια από την εκκλησία μας συνέχισαν το ευαγγελιστικό έργο, μπροστά από την Περιφέρεια Ηπείρου παροτρύνοντας τους συμπολίτες μας να ζητήσουν τον Ιησού Χριστό να έρθει στην ζωή τους και να Τον γνωρίσουν σαν προσωπικό τους Σωτήρα και δίνοντας Καινή Διαθήκη σε όποιον θέλει να τη διαβάσει.

Το επόμενο Σάββατο (13/01) μας επισκέφτηκαν αδέλφια από την εκκλησία της Ηγουμενίτσας. Μετά την συμπροσευχή,  μας έφεραν οικοδομητικά μηνύματα μέσα από τον λόγο του Θεού  και στη συνέχεια είχαμε κοινωνία μετ’ αλλήλων κατά την οποία συμφάγαμε και ανταλλάξαμε νέα και εμπειρίες με τον Κύριο.

Ο Κύριος να κάνει ευλογήσει το έργο Του στην Ήπειρο, στη γειτονική Αλβανία, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο,  όπου κηρύττεται ο λόγος Του προς δόξα του Αγίου Ονόματός Του. Αμήν!

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)