Μενού

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα Τα νέα μας Τα νέα μας Τα νέα του Δεκεμβρίου 2023.

Τις Κυριακές του Δεκεμβρίου 2023, την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από την εκκλησία της Βέροιας (03/12), της Θεσσαλονίκης (10/12) και (31/12) και της Κέρκυρας (17/12) και (24/12).

Τα Σάββατα 16,23 και 30 Δεκεμβρίου, τα δύο αδέλφια από την εκκλησία μας συνέχισαν το ευαγγελιστικό έργο, μπροστά από την Περιφέρεια Ηπείρου, μεταδίδοντας το μήνυμα ότι ο Χριστός είναι ο μοναδικός Σωτήρας και προτρέποντας με λόγια και γραπτά μηνύματα κάθε περαστικό συμπολίτη, να ζητήσει τον Ιησού Χριστό στην ζωή του.

Αδελφοί εργάτες  που μας επισκέπτονται από την Αθήνα, την Παρασκευή (15/12) έκαναν ευαγγελιστικό έργο στην πόλη της Αμφιλοχίας και το βράδυ της ίδιας ημέρας επισκέφτηκαν τα αδέλφια στην κατ’ οίκον εκκλησία στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας, όπου συμμετείχαν στην καθιερωμένη συνάθροιση και μετά είχαν κοινωνία με τα αδέλφια και φιλοξενήθηκαν σε σπίτι αδελφών. Το πρωί του Σαββάτου (16/12), πήγαν στην Πρέβεζα και έκαναν ευαγγελιστικό έργο. Το βράδυ του Σαββάτου ήρθαν στην εκκλησία μας και μετά την προσευχή φέρανε μηνύματα από τον λόγο του Θεού. Στη συνέχεια είχαμε κοινωνία μετ’ αλλήλων, συμφάγαμε και ανταλλάξαμε νέα και πνευματικές εμπειρίες. Το πρωί της Κυριακής (17/12), οι αδελφοί εργάτες  πήγαν σε χωριό της Άρτας, σε σπίτι μιας αδελφής, όπου συμμετείχαν στην Κυριακάτικη λειτουργία που έλαβε χώρα, την οποία επιμελήθηκε πρεσβύτερος από την Πρέβεζα.

Ο Κύριος να ευλογεί κάθε έργο που γίνεται προς δόξα του Αγίου  Ονόματός Του. Αμήν!

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)