Τις Κυριακές του Μαρτίου 2023, την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από την εκκλησία της Κέρκυρας (5/3,12/3 και 26/3) και της Θεσσαλονίκης (19/3).

Την Παρασκευή (10/3) αδελφοί από την Αθήνα, που υπηρετούν στο έργο  του Κυρίου, στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας και στην Ήπειρο, έκαναν αρχικά μια στάση για ευαγγελιστικό έργο στην Αμφιλοχία. Συνέχισαν το ευαγγελιστικό έργο και το πρωί του Σαββάτου(11/3) στην πόλη της Πρέβεζας και το βράδυ ήλθαν στα Ιωάννινα και μας επισκέφτηκαν στην εκκλησία μας, όπου μετά την προσευχή έφεραν από ένα μήνυμα από τον λόγο του Θεού. Στη συνέχεια  είχαμε κοινωνία μετ’ αλλήλων και μάθαμε τα νέα των αδελφών.

Την Κυριακή (12/3) τα αδέλφια από την Αθήνα συμμετείχαν στη Κυριακάτικη λειτουργία που έλαβε χώρα στο χωριό της Άρτας. Επίσης και την Κυριακή (19/3) πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο Κυριακάτικη λειτουργία με την ευθύνη πρεσβυτέρου από την Αθήνα.

Τα Σάββατα (4/3,11/3 και 18/3) τα δύο αδέλφια από την εκκλησία μας, συνέχισαν το ευαγγελιστικό έργο μπροστά στην Περιφέρεια Ηπείρου των Ιωαννίνων, με μοίρασμα Καινών Διαθηκών, χριστιανικών εφημερίδων, φυλλαδίων του ραδιοφωνικού σταθμού ΦΑΡΟΣ 92,7FM και προβολή ευαγγελιστικών μηνυμάτων, για να γνωρίσει ο κάθε συμπολίτης μας τον Κύριο Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του Σωτήρα.
Ο Κύριος να ευλογεί κάθε έργο που γίνεται προς δόξα του Αγίου Ονόματός Του. Αμήν!

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)