Τις Κυριακές του Ιανουαρίου 2023, την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από την εκκλησία της Θεσσαλονίκης  (1/1,15/1 και 22/1), της Κω (8/1) και της Κέρκυρας(29/1).

Την Παρασκευή (6/1), τα αδέλφια από την Αθήνα που επισκέπτονται την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο, επισκέφτηκαν τα αδέλφια στον Άγιο Νικόλαο Αιτωλοακαρνανίας και συμμετείχαν στην εκεί κατ’ οίκον συνάθροιση.

Το Σάββατο (7/1), έκαναν ευαγγελιστικό έργο σε Άρτα και Πρέβεζα. Το βράδυ του Σαββάτου μαζί με αδέλφια από την Ηγουμενίτσα, ήρθαν στην εκκλησία μας και έφεραν οικοδομητικά μηνύματα από τον λόγο του Θεού. Στη συνέχεια συμφάγαμε και ανταλλάξαμε  νέα και εμπειρίες.

Την Κυριακή (8/1) τα αδέλφια από την Αθήνα πήγαν στο χωριό της Άρτας και συμμετείχαν στην Κυριακάτική λειτουργία που έλαβε χώρα. Επίσης και την Κυριακή (22/1) πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο Κυριακάτικη λειτουργία με την ευθύνη πρεσβυτέρου από την Αθήνα.

Τα Σάββατα (14/1 και 28/1) τα δύο αδέλφια από την εκκλησία μας, συνέχισαν το ευαγγελιστικό έργο μπροστά στην Περιφέρεια Ηπείρου των Ιωαννίνων, με μοίρασμα Καινών Διαθηκών και χριστιανικών εφημερίδων και προβολή ευαγγελιστικών μηνυμάτων, ενώ το Σαββάτο (21/1) έκαναν ευαγγελιστικό έργο διερχόμενοι σε κεντρικούς δρόμους των  Ιωαννίνων, μοιράζοντας χριστιανικές εφημερίδες και φυλλάδια του ραδιοφωνικού σταθμού ΦΑΡΟΣ 92,7FM.

Ο Κύριος να ευλογεί κάθε έργο που γίνεται προς δόξα του Αγίου  Ονόματός Του. Αμήν!

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)