Τις Κυριακές του Δεκεμβρίου 2022, την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από την εκκλησία της Βέροιας (4/12), της Θεσσαλονίκης (11/12 και 25/12) και της Κέρκυρας (18/12).

Τα Σάββατα 3/12, 10/12 και 24/12/22 δύο αδέλφια από την εκκλησία μας, έκαναν ευαγγελιστικό έργο μπροστά στην Περιφέρεια Ηπείρου των Ιωαννίνων, προβάλλοντας πινακίδα με ευαγγελιστικά μηνύματα, προσφέροντας Καινές Διαθήκες και χριστιανικές εφημερίδες και  μεταδίδοντας προφορικά το μήνυμα του ευαγγελίου σε κάθε ενδιαφερόμενο συμπολίτη μας, ώστε να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του Σωτήρα.

Την  Κυριακή 11 /12 έλαβε χώρα Κυριακάτικη λειτουργία στο χωριό της Άρτας με την ευθύνη πρεσβυτέρου από την Αθήνα.

Ο Κύριος να ευλογεί κάθε έργο και συνάθροιση που γίνονται προς δόξα του Αγίου Ονόματός Του. Αμήν!

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)