Τις Κυριακές του Ιουλίου 2022, την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από την εκκλησία της Κέρκυρας (3/7, 17/7 και 31/7) και της Θεσσαλονίκης (10/7 και 24/7).

Την Παρασκευή 8 Ιουλίου, τα αδέλφια από την Αθήνα που επισκέπτονται την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο, έκαναν ευαγγελιστικό έργο στην Αμφιλοχία. Την επόμενη μέρα, το πρωί συνέχισαν το ευαγγελιστικό έργο στην πόλη της Άρτας και το βράδυ μας επισκέφτηκαν στην εκκλησία μας, όπου μετά την προσευχή έφεραν από ένα μήνυμα μέσα από το λόγο του Θεού και στη συνέχεια είχαμε κοινωνία μετ’ αλλήλων. Την Κυριακή (10/7) συμμετείχαν στη λειτουργία που έλαβε χώρα σε χωριό της Άρτας.

Το Σάββατο 16 Ιουλίου, δύο αδέλφια από την εκκλησία μας έκαναν ευαγγελιστικό έργο στην πόλη μας, μπροστά στην Περιφέρεια Ηπείρου, δίνοντας Καινές Διαθήκες σε διάφορες γλώσσες και χριστιανικές εφημερίδες σε όποιον ήθελε και προβάλλοντας πινακίδα με ευαγγελιστικά μηνύματα. Ο Κύριος να ευλογεί κάθε έργο που γίνεται προς δόξα του Αγίου Ονόματός Του.  Αμήν!

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)