Τις Κυριακές του Μαΐου 2022, την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από την εκκλησία της Θεσσαλονίκης (1/5 και 29/5), της Κέρκυρας (8/5 και 22/5) και της Κοζάνης (15/5).

Την Δευτέρα 2 Μαΐου, πολλά αδέλφια από διάφορα μέρη των νομών της Ηπείρου, της Αιτωλοακαρνανίας και της Λευκάδας συγκεντρωθήκαμε στο σπίτι ενός αδελφού, σε χωριό κοντά στην Παραμυθιά. Είχαμε την ευκαιρία, λόγω μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς αυτή τη μέρα,  να βρεθούμε όλοι μαζί και να έχουμε όμορφη κοινωνία, με Τράπεζα Αγάπης και προσευχή.

Την Παρασκευή 6 Μαΐου αδέλφια από την Αθήνα που επισκέπτονται για πολλά χρόνια την Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία, αυτή την φορά έκαναν μια στάση για ευαγγελιστικό έργο στην Αμφιλοχία. Το Σάββατο 7 Μαΐου έκαναν ευαγγελιστικό έργο στην πόλη μας και το βράδυ του Σαββάτου, μετά από την προσευχή έφεραν από ένα μήνυμα μέσα από το λόγο του Θεού στην εκκλησία μας. Στη συνέχεια είχαμε κοινωνία μετ’ αλλήλων και ανταλλάξαμε νέα. Την Κυριακή τα αδέλφια από την Αθήνα συμμετείχαν στην κατ’ οίκον συνάθροιση στο χωριό της Άρτας.

Το Σάββατο 21 Μαΐου 4 αδελφοί εργάτες από την Αθήνα που και αυτοί βοηθάνε στο έργο του Κυρίου στα μέρη μας, έκαναν ευαγγελιστικό έργο στην πόλη της Πρέβεζας. Το απόγευμα του Σαββάτου, ήλθαν στη πόλη μας και έκαναν μάθημα νεολαίας στην εκκλησία μας. Μετά στην λειτουργία της εκκλησίας έφεραν από ένα μήνυμα μέσα από το λόγο του Θεού και αργότερα έγινε κοινωνία μετ’ αλλήλων και μάθαμε τα νέα των αδελφών. Την Κυριακή 22 Μαΐου  δύο από τους αδελφούς εργάτες επιμελήθηκαν τη Κυριακάτικη λειτουργία στο χωριό της Άρτας, ενώ οι άλλοι δύο, τη λειτουργία στην εκκλησία του Αγρινίου.

Ο Κύριος να ευλογεί κάθε έργο που γίνεται προς δόξα του Αγίου Ονόματός Του. Αμήν!

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)