Τις Κυριακές του Απριλίου 2022, την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από την εκκλησία της Βέροιας (3/4), της Κέρκυρας (10/4) και της Θεσσαλονίκης (17/4 , 24/4).

Την Παρασκευή 8 Απριλίου δυο αδελφοί εργάτες ξεκίνησαν από την Αθήνα και αρχικά έκαναν ευαγγελιστικό έργο στη πόλη της Αμφιλοχίας, ενώ το βράδυ της ίδιας μέρας συμμετείχαν στην συνάθροιση στην κατ’ οίκο εκκλησία, στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Το πρωί του Σαββάτου έκαναν ευαγγελιστικό έργο στην πόλη της Πρέβεζας, ενώ το βράδυ ήλθαν στην εκκλησία μας και μετά την προσευχή, έφεραν από ένα μήνυμα από το λόγο του Θεού και στη συνέχεια είχαμε κοινωνία μεταξύ μας. Την Κυριακή το πρωί οι αδελφοί εργάτες, επιμελήθηκαν την Κυριακάτικη λειτουργία, στην κατ’ οίκον συνάθροιση στο χωριό της Άρτας.

Το Σάββατο 16 Απριλίου άλλοι 4 αδελφοί εργάτες από την Αθήνα ήρθαν  στην Ήπειρο και έκαναν ευαγγελιστικό έργο στην πόλη της Πρέβεζας. Το βράδυ του Σαββάτου ήρθαν στην εκκλησία μας και αρχικά έκαναν μάθημα νεολαίας, στη συνέχεια μετά την προσευχή της εκκλησίας, έφεραν μηνύματα μέσα από το λόγο του Θεού και μετά είχαμε κοινωνία με τα αδέλφια. Την Κυριακή 17 Απριλίου, οι δύο αδελφοί εργάτες επιμελήθηκαν τη Κυριακάτικη λειτουργία στο χωριό της Άρτας, ενώ οι άλλοι δύο, τη λειτουργία στην εκκλησία του Αγρινίου.

Ο Κύριος να αυξήσει, πνευματικά και αριθμητικά, κάθε έργο που γίνεται προς δόξα του Αγίου Ονόματός Του. Αμήν!

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)