Τις Κυριακές του Ιανουαρίου 2022, την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από τις εκκλησίες της Θεσσαλονίκης (2/1, 9/1 και 16/1) και της Κέρκυρας (23/1 και 30/1).

Το Σάββατο 29 Ιανουαρίου, ξεκίνησαν από την Αθήνα 4 αδερφοί εργάτες του Κυρίου και αρχικά έκαναν ευαγγελιστικό έργο στο Αγρίνιο. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν τα αδέλφια της κατ’ οίκον εκκλησίας, στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας και είχαν οικοδομητική κοινωνία μετ’ αλλήλων. Την ίδια μέρα, αδερφοί από την Ηγουμενίτσα μαζί με αδελφό της εκκλησίας μας, έκαναν ευαγγελιστικό έργο στα Ιωάννινα μοιράζοντας εφημερίδες ‘Χριστιανισμός’ και Καινές Διαθήκες και προτρέποντας κάθε ενδιαφερόμενο να ζητήσει και να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του Σωτήρα.

Το απόγευμα του Σαββάτου, οι αδελφοί από την Αθήνα μαζί με νέους της εκκλησίας μας και της εκκλησίας της Ηγουμενίτσας, επισκέφθηκαν φιλικό σπίτι και εκεί έγινε και το μάθημα της νεολαίας που συνήθως γίνεται διαδικτυακά, κάθε Κυριακή στις 9:00μ.μ.

Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου, τα αδέρφια από την Αθήνα, πήγανε στο χωριό της Άρτας και επιμελήθηκαν την Κυριακάτικη λειτουργία, στην οποία συμμετείχαν αδέρφια από Άρτα, Αιτωλοακαρνανία  και Ιωάννινα.

Ο Κύριος να ευλογεί το έργο Του όπου και αν γίνεται, προς δόξα του Αγίου Ονόματός Του. Αμήν!

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)