Μετά την άρση της απαγόρευσης των μετακινήσεων από νομό σε νομό, λόγω της πανδημίας, τις δύο τελευταίες Κυριακές του Μαΐου την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από την εκκλησία της Θεσσαλονίκης (24/5) και της Κέρκυρας (31/5).

Τα Σάββατα 23 και 30 Μαΐου, δύο αδελφοί από την εκκλησία μας, έκαναν ευαγγελιστικό έργο μπροστά στην Περιφέρεια Ηπείρου της πόλης μας, μοιράζοντας  Καινές Διαθήκες και προβάλλοντας πινακίδες με ευαγγελιστικά εδάφια. Σκοπός του ευαγγελισμού είναι να πάρει στο χέρι του κάθε συμπολίτης μας μια Καινή Διαθήκη και να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα.

Στα πλαίσια της πνευματικής μας οικοδομής μέσω διαδικτύου, πραγματοποιήσαμε τηλεδιασκέψεις μέσω της εφαρμογής zoom και τον μήνα Μάιο. Συγκεκριμένα στις 8/5 με θέμα την μετάνοια με  καλεσμένο αδελφό εργάτη του Κυρίου από τις Σέρρες,  στις 10/5 με θέμα το έλεος με καλεσμένο αδελφό εργάτη από την Κοζάνη, στις 13/5, 15/5 και 21/5  με θέμα τη διαχείριση σχέσεων και συγκρούσεων, με καλεσμένο τον ίδιο αδελφό από την Κοζάνη και 28/5 με θέμα τον αγιασμό με καλεσμένο αδελφό εργάτη από την Καβάλα. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας δίνει τη δυνατότητα μέσω του διαδικτύου να οικοδομηθούμε πνευματικά. Αμήν!

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)