Όλο το   μήνα Απρίλιο δεν είχαμε λειτουργίες στην αίθουσα της εκκλησίας, σεβόμενοι τα μέτρα της Κυβέρνησης για την προστασία της δημόσιας υγείας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Για τον ίδιο λόγο και οι αδελφοί που σηκώνουν το βάρος του εξωτερικού ευαγγελισμού, δεν έκαναν κάποια ευαγγελιστική εξόρμηση.

Σε αυτήν την κατάσταση παραμονής στο σπίτι, είχαμε την ευκαιρία να έχουμε επικοινωνία με μερικά αδέλφια κυρίως γειτονικών αλλά και άλλων εκκλησιών, κάνοντας συμμελέτες και  ακούγοντας νέα, πνευματικές εμπειρίες και μαθήματα, μέσω διαδικτυακών τηλεδιασκέψεων. Οι κοινές τηλεδιασκέψεις που έλαβαν χώρα και τα θέματα ήταν, στις (3/4) για την πίστη, στις (5/4) και (8/4) ‘Γνώση, επίγνωση, διδασκαλία του Κυρίου’, στις (10/4) για τον φόβο γενικά, στις (12/4) για την ειρήνη, στις (15/4) ‘Πώς ο χριστιανός παίρνει νίκες’, στις (17/4) για την εγκράτεια, στις (19/4) για την υπομονή, στις (22/4) για την ασέβεια, στις (23/4) για την αναζωπύρωση, με συμμετοχή της εκκλησίας της Κέρκυρας, στις (24/4) για την υπομονή, στις (25/4) για φόβο του Κυρίου, στις (27/4) κοινή τηλεδιάσκεψη με αδελφούς από τις εκκλησίες Πάτρας και Καλαμάτας και στις (29/4) για τη φιλαδελφία. Επίσης σχεδόν όλες τις Τρίτες και Παρασκευές του Απριλίου, οι Ηπειρώτες νέοι, είχαν τις δικές τους τηλεσυναντήσεις. Ο Κύριος να ευλογεί κάθε έργο που γίνεται για τη δόξα Του.

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)