Μενού

Φόρμα Σύνδεσης  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

.
«Εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα κλήματα∙ ο μένων εν εμοί, και εγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν∙ διότι χωρίς εμού δεν δύνασθε να κάμητε ουδέν» (Ιωάννης, ιε΄:5)

Πριν λίγες μέρες μπήκαμε στο 2020 μ.Χ. και η ευχή ‘καλή χρονιά’ ακούγεται ακόμα όταν συναντούνται και επικοινωνούν μεταξύ τους γνωστοί αλλά και άγνωστοι. Σίγουρα καλή είναι η ευχή αλλά το ζητούμενο είναι το πώς θα εκπληρωθεί. Αυτό που εμείς μπορούμε να πούμε, βασιζόμενοι στα λόγια του Κυρίου που αναφέρουμε αρχικά, για να είναι η χρονιά καλή και με καρπό που μένει, είναι αναγκαίο κάθε άνθρωπος πρώτα να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα, στη συνέχεια να έχει επικοινωνία μαζί Του, δια της εν Πνεύματι Αγίω προσευχής και να τρέφεται πνευματικά με το λόγο Του, όλες της μέρες του χρόνου και γενικά της ζωής του.

Επεξηγώντας λέμε πιο αναλυτικά ότι ο Κύριος ήρθε στον κόσμο για να σώσει όλους τους ανθρώπους, όσο αμαρτωλοί και αν είναι και να δημιουργήσει την εκκλησία Του με αυτούς που θα πιστέψουν σ’ Αυτόν, τους οποίους ο Πατέρας Θεός, θα τους ‘γεννήσει άνωθεν’, κάνοντας παιδιά Του. Μια εκκλησία που αποτελείται από πρώην αμαρτωλούς που μετανοούν και ο Κύριος τους καθαρίζει με το άγιο αίμα της θυσίας Του, ώστε να είναι άμωμοι και καθαροί ενώπιον Του. Γραφικά εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, δηλαδή οι αναγεννημένοι πιστοί οι οποίοι έχουν κεφαλή-αρχηγό τον Κύριο και υποτάσσονται στους λόγους Του έτσι ώστε να μένουν καθαροί και ενωμένοι μαζί Του, μέχρι να έρθει να τους παραλάβει (Εφεσίους, ε΄:22-33).

Ο Κύριος στο αρχικό εδάφιο πρώτα αναφέρει ‘ο μένων εν εμοί’, δηλαδή αυτός που θέλει να μένει συνέχεια μαζί Tου και μετά συμπληρώνει ‘και εγώ εν αυτώ’, δηλαδή δίνει υπόσχεση ότι και θα είναι και Αυτός μαζί του και εξαιτίας της παρουσίας του Κυρίου στη ζωή του, θα φέρει καρπό. Ο Κύριος συνεχίζει και στο 7ο εδάφιο του ίδιου κεφαλαίου, λέει ότι εάν μένουμε σ’ Αυτόν και τα λόγια Του μένουν μέσα μας, τότε ότι αν Του ζητήσουμε θα μας το δώσει. Αυτή η υπόσχεση του Κυρίου, ισχύει για κάθε αίτημα, που αφορά είτε  την προσωπική μας πνευματική κατάσταση είτε κοινωνικές και υλικές ανάγκες μας. Συνεπώς η ευχή ‘καλή και καρποφόρα χρονιά’ εκπληρώνεται σε κάθε  πιστό μόνο μένοντας κοντά στον Κύριο και τηρώντας τις  εντολές Του.

Ο απόστολος Παύλος διακηρύττει, ‘…μετά φόβου και τρόμου εργάζεσθε την εαυτών σωτηρίαν• διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν υμίν και το θέλειν και το ενεργείν κατά την ευδοκίαν αυτού' (Φιλιππησίους,β΄:12,13) και ‘εξεύρω εις τίνα επίστευσα, και είμαι πεπεισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξη την παρακαταθήκην μου μέχρις εκείνης της ημέρας' (Β΄Τιμόθεον,α΄:12), ο δε απόστολος Ιούδας στο πρώτο εδάφιο της επιστολής του αναφέρει: ‘προς τους κλητούς τους ηγιασμένους υπό Θεού Πατρός, και τετηρημένους υπό του Ιησού Χριστού’. Άρα το να κρατάει κάποιος τη σωτηρία του, παραμένοντας ενωμένος με τον Κύριο σε όλη τη ζωή του, έχει να κάνει πρώτα με  τη θέληση και τη πίστη του. Ο άνθρωπος που θέλει να μείνει και να μοιάσει στον Κύριο θέλει και να αγωνίζεται με αυταπάρνηση τον καλό  αγώνα της πίστης. Ο Κύριος ταπείνωσε τον εαυτό Του λαβαίνοντας μορφή δούλου και αφού έγινε άνθρωπος, έμεινε υπάκουος στο θέλημα του Θεού μέχρι θανάτου. Γι’ αυτό και ο Πατέρας Θεός τον υπερύψωσε και του έδωσε το υπέρ παν όνομα (Φιλιππησίους,β΄:5-9). Απαρνήθηκε τα θέλω Του και έδωσε τον εαυτό Του στην υπακοή του θελήματος του Θεού Πατρός, που ήταν να πεθάνει επάνω στο Σταυρό για να σωθούν όλοι που θα πιστέψουν σ’ Αυτόν. Αυτό το φρόνημα πρέπει να έχουμε όλοι όσοι λέμε ότι ανήκουμε στην εκκλησία του Κυρίου, δηλαδή να υπακούμε στο γραμμένο λόγο του Θεού και να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, θεωρώντας τα θέλω του Θεού πιο σημαντικά από τα θέλω μας, έτσι ώστε στην καρδιά μας να βασιλεύει μόνο ο Ιησούς Χριστός. Σ’ αυτό τον δύσκολο πνευματικό αγώνα θα μας ενισχύσει ο Πατέρας Θεός με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος για να τον φέρουμε εις πέρας. Το βέβαιο είναι ότι κρατώντας τον εαυτό μας στον Κύριο, αλλάζουμε και εμείς, διότι γινόμαστε όμοιοι με Αυτόν. Δηλαδή η παρουσία του Κυρίου μέσα μας, μας προσφέρει τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα Του, τα οποία είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια δηλαδή ο καρπός του Αγίου Πνεύματος (Γαλάτας,ε΄:22). Αυτός ο καρπός, θα είναι φανερός και στους γύρω μας  και έτσι η ζωή μας θα είναι φως που μπορεί να οδηγήσει και αυτούς στο Σωτήρα Χριστό.

Βέβαια στη πορεία του χρόνου, ο χριστιανός θα δοκιμαστεί στη ζωή του και στην πράξη πρέπει να αποδείξει την πάνω απ’ όλα αγάπη του στον Κύριο. Ο γραφικός τρόπος αντιμετώπισης τωρινών αλλά και μελλοντικών πειρασμών είναι η εν Πνεύματι Αγίω προσευχή (Ματθαίος,κς΄:41, Εφεσίους,ς΄:18) . Η προσευχή δεν πρέπει να είναι μια τυπική λατρεία, αλλά να έχει σαν αποτέλεσμα τη πλήρωση του χριστιανού με το Άγιο Πνεύμα έτσι ώστε να αντιμετωπίζει νικηφόρα κάθε πειρασμό. Όταν όμως απέχουμε από τη προσευχή, θα εξασθενήσουμε πνευματικά και θα πέσουμε στον πειρασμό όπως ο απόστολος Πέτρος που αρνήθηκε τρεις φορές τον Κύριο. Η προσευχή μας κρατά κοντά στο Κύριο, όπως η διδαχή του λόγου του Θεού, η κοινωνία με τα αδέλφια και η συμμετοχή μας στη Θεία Κοινωνία (Πράξεις,β΄:42).

Όταν αγωνιζόμαστε να μείνουμε στον Κύριο τότε θα αυξάνει και η χάρη Του σ’ εμάς. Διαρκώς θα μας έχει σε προστασία και θα βλέπουμε πιο δυνατό το χέρι Του στη ζωή μας. Όταν εκτελούμε το θέλημα του Θεού, τότε κτίζουμε το πνευματικό μας σπίτι πάνω στην πέτρα, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Στη πορεία του χρόνου σίγουρα ποταμοί, άνεμοι και βροχές θα προσβάλλουν  το σπίτι, επειδή όμως αυτό είναι κτισμένο πάνω στον Κύριο, δεν θα πέσει ποτέ (Ματθαίος,ζ΄:25). Ένα γραφικό παράδειγμα νικηφόρας αντιμετώπισης πειρασμού είναι αυτό του νέου Ιωσήφ ο οποίος αρνήθηκε να ενδώσει  στις συνεχείς προτάσεις  της γυναίκας του Πετεφρή να μοιχεύσει μαζί της και αυτό γιατί ο Ιωσήφ είχε συνεχή επικοινωνία με το Θεό και δεν ήθελε να ενεργήσει ενάντια στο θέλημά Του. Μπορεί εξαιτίας αυτής της στάσης του να  αδικήθηκε και να φυλακίστηκε, όμως τελικά ο Θεός τον ελευθέρωσε και τον έκανε πρώτο άρχοντα της Αιγύπτου μετά τον Φαραώ (Γένεση,κεφ.λθ΄,μ΄,μα΄).

Συνοψίζοντας, λέμε ότι μένοντας στον Κύριο, εξαγοράζουμε το χρόνο μας σωστά, με αποτέλεσμα να έχουμε εσωτερικό πνευματικό καρπό και γενικά την εύνοια του Θεού  στη ζωή μας. Ο Κύριος θα μας βοηθήσει να καρποφορήσουμε, γιατί έχουμε επιλέξει να μείνουμε έως τέλους μαζί Του. Θα μας ενισχύει κάθε φορά που θα πάμε κοντά Του, θα μας παρηγορεί στις θλίψεις και θα ανορθώνει το ηθικό μας. Θα κάνει έκβαση σε  κάθε μας δοκιμασία ώστε να μπορούμε να υπομένουμε και θα είναι αυτή η χρονιά καλή και ευλογημένη, όπως και όλη η υπόλοιπη ζωή μας. Αμήν!

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα1038
mod_vvisit_counterΕχτές1169
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα6001
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα7791
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα34479
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα42118
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες2001233

We have: 13 guests online
Η IP: 3.238.204.31
 , 
Σήμερα : Οκτ 27, 2021