Τις Κυριακές του Ιανουαρίου 2019 μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από τις εκκλησίες της Ηγουμενίτσας (6/1 και 27/1), της Θεσσαλονίκης (13/1)   και της Κέρκυρας (20/1).

Την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου, επισκεφθήκαμε την εκκλησία της Ηγουμενίτσας. Πραγματοποιήθηκε ευλογημένη συνάθροιση κατά την οποία προσευχηθήκαμε, ψάλλαμε ύμνους, ακούσαμε οικοδομητικά μηνύματα, συμφάγαμε και ανταλλάξαμε νέα και εμπειρίες με τον Κύριο.

Τα Σάββατα 12/1,19/1και 26/1, μερικά αδέλφια από την εκκλησία μας έκαναν ευαγγελιστικό έργο μπροστά στην Περιφέρεια Ηπείρου στην πόλη μας, με μοίρασμα χριστιανικών εφημερίδων και Καινών Διαθηκών. Σκοπός του ευαγγελισμού είναι κάθε συμπολίτης μας  να δεχθεί το μήνυμα του Ευαγγελίου και να κάνει ένα βήμα να ζητήσει τον Ιησού Χριστό και να Τον γνωρίσει σαν προσωπικό του σωτήρα.

Την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου, αδέλφια από την Αθήνα επισκέφτηκαν μια οικογένεια σε χωριό της Άρτας και είχανε μια οικοδομητική κοινωνία. Το πρωί του Σαββάτου έκαναν ευαγγελιστικό έργο στην Φιλιππιάδα Πρέβεζας, το βράδυ μας επισκέφτηκαν στην εκκλησία μας στα Γιάννενα και φέρανε μηνύματα  από το λόγο του Θεού και το πρωί της Κυριακής συμμετείχαν στην Κυριακάτικη λειτουργία στο χωριό της Άρτας. Ο Κύριος να ευλογεί κάθε έργο που γίνεται προς δόξα του Αγίου Ονόματός Του!

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)