Τις Κυριακές του Σεπτεμβρίου, την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από τις εκκλησίες της Κέρκυρας (2/9 και 16/9), της  Κοζάνης (9/9), των Σερρών (23/9)  και της Ηγουμενίτσας (30/9). 
Την Παρασκευή 21/9 αδέλφια από την Αθήνα επισκέφτηκαν την Ήπειρο, ξεκινώντας από την Άρτα έκαναν ευαγγελιστικό έργο με μοίρασμα Καινών Διαθηκών και εφημερίδων. Την επόμενη μέρα, Σάββατο, πήγαν στη Φιλιππιάδα Πρέβεζας κάνοντας και εκεί ευαγγελιστικό έργο. Το βράδυ του Σαββάτου ήρθαν στην εκκλησία μας στα Γιάννενα και φέρανε μηνύματα από το λόγο του Θεού και στη συνέχεια είχαμε κοινωνία μετ’ αλλήλων και συμφάγαμε. Μετά αναχωρήσανε για το χωριό κοντά στην Άρτα, όπου το πρωί της Κυριακής  πραγματοποιήθηκε Κυριακάτικη λειτουργία με την συμμετοχή αδελφών από τις γύρω περιοχές.
Το Σάββατο 29/9 μας επισκέφτηκαν αδέλφια από την Ηγουμενίτσα. Φέρανε τον λόγο του Θεού δυο εν Χριστώ αδέλφια μας και μετά είχαμε Τράπεζα Αγάπης με κοινωνία μετ’ αλλήλων. Ο Κύριος να ευλογεί κάθε έργο που γίνεται προς δόξα του Αγίου ονόματός Του. Αμήν!

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)