Στις 8/12 τα αδέλφια από την Αθήνα επισκέφτηκαν μια οικογένεια στο Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας και είχαν μια όμορφη κοινωνία μετ’ αλλήλων με προσευχή και μηνύματα από την Αγία Γραφή. Την επόμενη μέρα έκαναν ευαγγελισμό σε  Φιλιππιάδα Πρεβέζης και στο Νοσοκομείο της Άρτας με μοίρασμα Καινών Διαθηκών και εφημερίδων. Το βράδυ του Σαββάτου τα αδέλφια από Αθήνα με αδέλφια από Ηγουμενίτσα επισκέφτηκαν την εκκλησία στα Γιάννενα, έφεραν μηνύματα από το λόγο του Θεού, μετά είχαμε τράπεζα Αγάπης, συμφάγαμε και ανταλλάξαμε νέα. Ο Κύριος να ευλογεί το έργο του στην Ήπειρο, στην Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Αμήν!

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)