Στις 8/12 τα αδέλφια από την Αθήνα επισκέφτηκαν μια οικογένεια στο Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας και είχαν μια όμορφη κοινωνία μετ’ αλλήλων με προσευχή και μηνύματα από την Αγία Γραφή. Την επόμενη μέρα έκαναν ευαγγελισμό σε  Φιλιππιάδα Πρεβέζης και στο Νοσοκομείο της Άρτας με μοίρασμα Καινών Διαθηκών και εφημερίδων. Το βράδυ του Σαββάτου τα αδέλφια από Αθήνα με αδέλφια από Ηγουμενίτσα επισκέφτηκαν την εκκλησία στα Γιάννενα, έφεραν μηνύματα από το λόγο του Θεού, μετά είχαμε τράπεζα Αγάπης, συμφάγαμε και ανταλλάξαμε νέα. Ο Κύριος να ευλογεί το έργο του στην Ήπειρο, στην Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Αμήν!

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)