Την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου τα αδέλφια μας από την Αθήνα έκαναν την καθιερωμένη τους επίσκεψη στο χωριό της Άρτας, στο σπίτι  αδελφής μας. Έγινε μια ευλογημένη συνάθροιση, με ύμνους, προσευχή και  μηνύματα από το λόγο του Θεού. Στο τέλος όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν κοινωνία μετ’ αλλήλων και συμφάγανε. Την επόμενη μέρα Σάββατο, τα αδέλφια από την Αθήνα κάνανε ευαγγελιστικό έργο σε Άρτα, Πρέβεζα και στους Φιλιάτες του νομού Θεσπρωτίας, με μοίρασμα Καινών Διαθηκών και εφημερίδων. Το βράδυ του Σαββάτου ήρθανε στη συνάθροιση της εκκλησίας μας  στα Ιωάννινα, κατά την οποία τα  αδέλφια από την Αθήνα φέρανε μηνύματα από το λόγο του Θεού. Μετά το τέλος της προσευχής και των μηνυμάτων, είχαμε Τράπεζα Αγάπης όπου συμφάγαμε και ανταλλάξαμε νέα. Την Κυριακή 15 του μηνός, τα αδέλφια από την Αθήνα φύγανε για χωριό της Άρτας όπου σε  σπίτι αδελφού,  με συμμετοχή αδελφών και φίλων από τα γύρω μέρη, έγινε Κυριακάτικη λειτουργία, την οποία ανέλαβε αδελφός πρεσβύτερος από την εκκλησία της Κέρκυρας. Ο Κύριος να ευλογεί όλα τα αδέλφια που κοπιάζουν και όλους τους εργάτες Του, καθώς και το έργο που γίνεται στην Ήπειρο, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο το κόσμο. Αμήν!

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)