Την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου, είχαμε την καθιερωμένη επίσκεψη των αδελφών μας από την Αθήνα στο σπίτι αδελφής μας, σε χωριό της Άρτας. Σε ευλογημένη κοινωνία αγάπης, όλα τα αδέλφια προσευχηθήκανε και κάποιοι αδερφοί έφεραν ένα μήνυμα από το λόγο του Θεού. Μετά τα αδέλφια από την Αθήνα αναχώρησαν για την Ηγουμενίτσα και τις γύρω κωμοπόλεις, όπου έμειναν μέχρι και την Κυριακή(11/1) κάνοντας ευαγγελιστικό έργο. Στην εκκλησία μας στα Γιάννενα, το Σάββατο, 17 Ιανουαρίου μας επισκέφτηκαν αδέλφια από την Ηγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μηνύματα από το λόγο του Θεού έφεραν οι αδελφοί εργάτες  του Κυρίου από την Ηγουμενίτσα και την Πρέβεζα, ενώ στο τέλος είχαμε Τράπεζα Αγάπης, όπου όλοι συμφάγαμε και μάθαμε τα νέα όλων των επισκεπτών αδελφών. Προσευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει, το έργο Του στην Ήπειρο, σε όλη τη χώρα μας και σε όλο το κόσμο. Αμήν!
Νεολαία
Την Τρίτη, 27 Ιανουαρίου, έγινε σύναξη νεολαίας στην εκκλησία μας στα Γιάννενα. Ήρθαν νέοι από την εκκλησία της Ηγουμενίτσας και μαζί με τους νέους της εκκλησίας των Ιωαννίνων συμπροσευχήθηκαν καθώς και συμμελέτησαν  μέσα από το λόγο του Θεού. Έγινε μια ευλογημένη και εποικοδομητική κοινωνία μετ’ αλλήλων. Προσευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει τη νεολαία Του και να προσθέσει και άλλες ψυχές. Αμήν!

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)