Μενού

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα Αρχείο Κηρυγμάτων
Filter Media by:
Δαλιάνης Δ.(Ιωάννης,ιγ΄:1-16)
17-12-2023
Χειμαριός Α.(Ησαΐας,μα΄:17-20)
10-12-2023
Νάκο Μ.(Φιλιππησίους,δ΄:1-23)
09-12-2023
Χριστουλάκης Σ.(Λουκάς,ιθ΄:1-10)
06-12-2023
Τριανταφύλλου Κ.(Ψαλμός ρκη΄:1-6)
06-12-2023
Γιαννουλάτος Π.(Τίτιον,β΄:11-15)
03-12-2023
Fasho S.(Ματθαίος,ε΄:1-17)
03-12-2023
Πακτίτης Β.(Αποκάλυψις,κα΄:1-8)
26-11-2023
Νάκο Μ.(Αμώς,α΄:1-15)
25-11-2023
Χριστουλάκης Σ.(Γένεσις,ς΄:1-13)
22-11-2023
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>Σελίδα 7 από 120

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)