Μενού

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα Αρχείο Κηρυγμάτων
Filter Media by:
Μαλέας Γ. (Ιερεμίας ς΄: 16...)
11-02-2013
Μακρογιάννης Μ. (Mατθαίος ια΄:15-30)
10-02-2013
Κοροβέσης Σ. (Ομολογία)
09-02-2013
Πλατογιάννης Ε. (Εφεσίους ς' : 10-24)
20-01-2013
Πλατογιάννης Ι. (Λουκάς ιη΄: 15-17)
16-01-2013
Μπαλάσκας Ε. (Ματθαίος β' : 1-12 )
22-12-2012
Μπαλάσκας Χ. (Λουκας β΄: 41-52)
22-12-2012
<< Έναρξη < Προηγούμενο 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Επόμενο > Τέλος >>Σελίδα 120 από 120

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)