Μενού

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
Μόνο η Αγία Ηραφή.
7  77.8%
Η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση.
2  22.2%
Μόνο η Ιερά Παράδοση.
0  0%
Το Κοράνιο.
0  0%
Καμμία από τις προηγούμενες.
0  0%

Αριθμός Ψήφων  :  9
Πρώτη ψήφος  :  Κυριακή, 18 Φεβρουάριος 2024 20:04
Τελευταία Ψήφος  :  Κυριακή, 31 Μάρτιος 2024 16:46

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)