Μενού

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
Μόνο η Αγία Γραφή.
12  75%
Η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση.
4  25%
Μόνο η Ιερά Παράδοση.
0  0%
Το Κοράνιο.
0  0%
Καμμία από τις προηγούμενες.
0  0%

Αριθμός Ψήφων  :  16
Πρώτη ψήφος  :  Κυριακή, 18 Φεβρουάριος 2024 20:04
Τελευταία Ψήφος  :  Παρασκευή, 19 Ιούλιος 2024 19:05

Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ. (Αποκάλυψις Ιωάννου α' 08)