Μενού

Φόρμα ΣύνδεσηςΠοιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα Καλή χρονιά με τον Χριστό μπροστά.
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow


«Και προσελθών ο Ιησούς, ελάλησε προς αυτούς, λέγων• Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς• και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν.» (Ματθαίος,κη΄:18-20)

Όπως είναι γνωστό  κάθε 1 Ιανουαρίου, έχουμε αλλαγή χρόνου και ο ερχομός αυτής της ημέρας συνοδεύεται με εορταστικές εκδηλώσεις, οι δε ευχές μεταξύ γνωστών, συγγενών και φίλων δίνουν και παίρνουν. Επίσης πολλοί  άνθρωποι ανταλλάσσουν δώρα και επισκέψεις με τους οικείους τους, άλλοι υποδέχονται το νέο χρόνο παίζοντας τυχερά παιχνίδια και γενικά είναι φανερή η  διάθεση των ανθρώπων να αναζητούν οτιδήποτε θεωρούν ότι θα τους ευχαριστήσει, είτε αυτό είναι τα υλικά αγαθά, είτε τα θεάματα ή τα ακούσματα.

Υπάρχει όμως κάτι πιο πολύτιμο από όλα αυτά που πρέπει να αναζητήσουν όλοι οι άνθρωποι και αυτό δεν είναι κάτι από τα προαναφερθέντα, αλλά Κάποιος, δηλαδή ο Υιός του Θεού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο ίδιος αν και βασιλιάς, γεννήθηκε σε μια φάτνη, απλά και ταπεινά για να μπορεί να Τον θεωρεί σαν πλησίον του, ο καθένας που θα Τον πιστέψει και θα Τον επικαλεστεί στη ζωή του. Αν και Θεός άδειασε τον εαυτό Του από όλη την δόξα Του, για να καθαρίσει με το Άγιο αίμα της θυσίας Του, κάθε ψυχή ανθρώπου που θα μετανοήσει και θα Τον ζητήσει, έτσι ώστε στη συνέχεια να  κατοικίσει δια του Αγίου Πνεύματος πλούσια μέσα σ’ αυτή.

Η νέα χρονιά ας αποτελέσει αφετηρία μιας  νέας αρχής με τον Ιησού Χριστό οδηγό και πραγματικό Κύριο της ζωής μας. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να χαράξει τον δρόμο της  ζωής μας, σύμφωνα με τον γραμμένο λόγο Του  στην Καινή Διαθήκη, έτσι ώστε να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημά Του και να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ας γίνει λοιπόν αν δεν είναι, οδηγός της ζωής μας ο  ώστε ακολουθώντας Τον να φτάσουμε με βεβαιότητα στη δική Του βασιλεία. Έτσι άλλωστε θα αποδεικνύουμε ότι είμαστε ειλικρινείς όταν λέμε την γνωστή ωραία φράση ‘πρώτα ο Θεός’.

Συνεχίζοντας θα αναφερθούμε στο γεγονός που με βάση την εντολή του Θεού, ο μήνας που συνέβη, ορίστηκε  σαν ο πρώτος μήνας του χρόνου.  Στο βιβλίο της Εξόδου, στο 12ο κεφάλαιο διαβάζουμε ότι όταν ο λαός Ισραήλ βρισκόταν στην Αίγυπτο, ο βασιλιάς τους Φαραώ αρνιόταν επίμονα να αφήσει το λαό Ισραήλ ελεύθερο, παρ’ όλες τις εννιά πληγές που ο Κύριος επέφερε στους Αιγυπτίους. Τότε  ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή και στον Ααρών λέγοντάς τους να πουν σε όλο το λαό Ισραήλ ότι ο μήνας που διένυαν θα είναι ο πρώτος μήνας του έτους και την 10η μέρα του μήνα να πάρουν ένα υγιές χρονιάρικο αρσενικό αρνί, να το σφάξουν τη 14η μέρα προς το βράδυ και με το αίμα του να βάψουν τους δυο παραστάτες και τα ανώφλι της εξώπορτας  του σπιτιού τους. Αυτό διότι άγγελος Κυρίου την συγκεκριμένη νύχτα θα θανάτωνε κάθε πρωτότοκο από ανθρώπου έως κτήνους  και το αίμα στην εξώπορτα θα ήταν για σημάδι ώστε ο άγγελος να παρατρέξει  αυτό το σπίτι και να μη θανατώσει τα πρωτότοκα. Πράγματι τα μεσάνυκτα αυτής της νύχτας, ήρθε άγγελος Κυρίου και θανάτωσε κάθε πρωτότοκο στα σπίτια των Αιγυπτίων που δεν υπήρχε το αίμα στην εξώπορτα και αυτή η ενέργεια του Κυρίου ανάγκασε τον Φαραώ να αφήσει τον λαό Ισραήλ να φύγει από την Αίγυπτο.

Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι ο Κύριος ορίζει σαν αρχή του χρόνου τον μήνα που επέλεξε να ελευθερώσει τον λαό Του από την εξουσία του Φαραώ. Σήμερα που τον λαό του Θεού αποτελούν οι αναγεννημένοι χριστιανοί από όλα τα έθνη του κόσμου, μπορούμε να πούμε ότι η αρχή του χρόνου της νέας και ελεύθερης από την εξουσία του διαβόλου ζωής κάθε αναγεννημένου χριστιανού, ταυτίζεται με τη μέρα που μετανόησε ειλικρινά για τις αμαρτίες του και ο Κύριος καθάρισε με το Άγιο αίμα της θυσίας Του την καρδιά του, κάνοντας τον ένα νέο κτίσμα. Όπως τότε το αίμα του σφαγμένου αρνιού στην εξώπορτα ήταν το σημείο ώστε να παρατρέξει ο άγγελος αυτό το σπίτι και να μη θανατώσει τα πρωτότοκα, έτσι και σήμερα το αίμα της θυσίας του Χριστού, ο οποίος είναι ‘ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου’ (Ιωάννης,α΄:29), στην πνευματική καρδιά του ανθρώπου είναι το σημείο για να φύγει η οργή του Θεού από πάνω του. Βέβαια αυτό το Άγιο αίμα της θυσίας του Κυρίου το έχουμε ανάγκη όχι μόνο στην αρχή αλλά και σε όλη τη διάρκεια της νέας μας εν Χριστώ ζωής, σύμφωνα με το γραμμένο, ‘Εάν είπωμεν ότι κοινωνίαν έχομεν μετ' αυτού και περιπατώμεν εν τω σκότει, ψευδόμεθα και δεν πράττομεν την αλήθειαν• εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί, καθώς αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ' αλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας’ (Α΄ Ιωάννου,α΄:6,7). Δηλαδή εφόσον συνεχίζουμε να περπατάμε στον φωτεινό δρόμο του Κυρίου, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε κοινωνία με τα εν Χριστώ αδέλφια μας και τότε το αίμα του Χριστού θα  μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, μέχρι  να μπούμε στη βασιλεία του Θεού. Επιπλέον λέμε ότι όπως οι  υιοί Ισραήλ έφυγαν πλούσια από τη γη της Αιγύπτου παίρνοντας όλα τα μέλη των οικογενειών τους, τα ζώα τους και τις αποσκευές τους, έτσι και στα αναγεννημένα παιδιά του Θεού, ο λόγος του Θεού παραγγέλλει, ‘Προσέχετε εις εαυτούς, διά να μη χάσωμεν εκείνα, τα οποία ειργάσθημεν, αλλά να απολάβωμεν πλήρη τον μισθόν’ (Β΄ Ιωάννου, α΄:9).

Αυτό που πρέπει να τονίζουμε είναι ότι όπως μόνο ο Κύριος μπόρεσε να ελευθερώσει τον τότε λαό Του από την εξουσία του Φαραώ, έτσι και σήμερα μόνο ο Κύριος μπορεί να ελευθερώσει κάθε αμαρτωλό που μετανοεί και πιστεύει σ’ Αυτόν, από τις αμαρτίες και τα πάθη που δεν μπορεί να ελευθερωθεί από μόνος του. Εκεί που υπάρχει η ανθρώπινη αδυναμία έρχεται η δύναμη του Θεού για να ελευθερώσει. Το ίδιο ισχύει και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν παιδιά Θεού, όταν θεωρούμε αδύνατο να δώσουμε λύση, εάν επικαλεστούμε ένθερμα τον Κύριο, Αυτός θα έρθει να μας δώσει τη λύση και μπορεί να κάνει ενέργειες που ούτε καν είχαμε φανταστεί. Μην κάνουμε κανένα πρόβλημα μεγαλύτερο από να το λύσει ο Κύριος γιατί ‘Τα αδύνατα παρά ανθρώποις είναι δυνατά παρά τω Θεώ’ (Λουκάς, ιη΄:27).

Συνοψίζοντας λέμε για να εκπληρωθεί στη ζωή μας η ευχή ‘καλή χρονιά’, χρειαζόμαστε ‘άνωθεν βοήθεια’. Ο Μωυσής στην προσευχή του αναφέρει, ‘Δίδαξον ημάς να μετρώμεν ούτω τας ημέρας ημών, ώστε να προσκολλώμεν τας καρδίας ημών εις την σοφίαν’ (Ψαλμός,ϟ΄:12), η δε αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου (Παροιμίες, α΄:7), δηλαδή το να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας τα λόγια του Κυρίου και να φοβόμαστε μήπως τα παραβούμε. Ο Κύριος  μας έχει κάνει γνωστό στον γραμμένο λόγο Του, ‘ότι διά πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθωμεν εις την βασιλείαν του Θεού’(Πράξεις, ιδ΄:22), που σημαίνει ότι στο δρόμο του Κυρίου θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα δυσεπίλυτα και μακροχρόνια. Το ότι ο Κύριος δεν δίνει λύση άμεσα σε κάποια προβλήματα είναι στα πλαίσια της παιδείας που επιτρέπει στη ζωή μας για τη πνευματική μας αύξηση. Όμως να μη θεωρούμε μικρό το χέρι του Θεού στο να δώσει λύση, αλλά να πιστεύουμε ότι δεν θα αφήσει να πειραστούμε πάνω απ’ τη δύναμή μας αλλά θα κάνει έκβαση ώστε να μπορούμε να υποφέρουμε (Α΄Κορινθίους,ι΄:13). Αυτή τη χρονιά οτιδήποτε και αν συμβεί, ας ζητάμε την παρουσία και τις ενέργειες του Τριαδικού Θεού στη ζωή μας και Αυτός θα  είναι ο ελευθερωτής μας σε όλα τα δύσκολα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε. Αμήν!

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα1167
mod_vvisit_counterΕχτές2670
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα4732
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα18486
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα50765
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα82017
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες3538674

We have: 11 guests online
Η IP: 3.226.72.194
 , 
Σήμερα : Ιουλ 23, 2024